Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Normer osynliggör förstelärares kompetens

Publicerad:2023-11-02
Uppdaterad:2023-11-07
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

Starka normer leder till att både förstelärare, övriga lärare och rektorer tonar ned förstelärarens kompetens och betydelse. Det visar Frida Grimm i sin avhandling om hur förstelärare som funktion förstås och praktiseras.

Frida Grimm. Foto: Erik Abel

Lärares ledarskap omgärdas av starka normer om att ”alla är lika skickliga”, och därmed bör alla lärare få styra över den egna undervisningen. Såväl förstelärare själva som övriga lärare och rektorer tonar därför ned förstelärarens erfarenhet och betydelse som en särskilt skicklig lärare. Det här är huvudresultatet i Frida Grimms forskning om lärarledarskap.

– Synsättet frontalkrockar med karriärreformen som ju syftar till att särskilt skickliga lärare utses för att leda lärar- och undervisningsutveckling, säger Frida Grimm.

Hon pekar på att normen om att alla är lika kunniga också skapar en spänning inom skolan som ofta hanteras genom att osynliggöra förstelärarskapet.

– Förstelärare blir något av en ”elefant i rummet” med legitimitetsproblem, med följd att förstelärares kompetens inte nyttjas och utvecklas i full utsträckning.

Avhandlingen bygger på intervjuer med lärare, förstelärare, biträdande rektorer och rektorer samt observationer av förstelärare. I båda studierna har Frida Grimm använt en egendesignad visuell metod i syfte att synliggöra det outsagda, exempelvis underliggande normer och maktstrukturer.

Resultaten visar att förstelärarna sällan ställer utforskande eller kritiska frågor till sina lärarkollegor i samtal kring undervisning och utveckling av densamma. I stället kretsar förstelärarnas arbete kring mindre laddade ämnen, som att skapa trygga och bekräftande lärandemiljöer eller att testa nya undervisningsmetoder.

– Förstelärare behöver utmana sina kollegers förståelser för undervisning och skapa ett undersökande förhållningssätt för att de ska lära på djupet. Något jag slogs av var hur ovana både lärare och skolledare är att reflektera över lärarledarskap. Detta trots att vi i Sverige haft lärarledare sedan 80-talet.

Frida Grimm känner igen sig i sina egna forskningsresultat. Med en bakgrund som lärare, ofta i rollen som lärarledare och förstelärare, upplevde hon att det var svårt att leda kollegor.

– Framför allt brottades jag mycket med att det arbete jag lade ned som förstelärare inte slog rot hos mina kollegor. Därmed utvecklades heller inte deras undervisning.

Slutsatser hon drar är att det på alla nivåer i skolan behövs såväl ökad kunskap som medvetenhet kring lärarledarskap och dess funktion.

– För att kunna utveckla undervisningen behöver förstelärarna stärka sin ledaridentitet, och för det behöver de stöd av sina rektorer och lärarkollegor. Att, som nu, tona ned vikten av förstelärare och deras yrkeskunnande, menar jag i längden sänker hela lärarprofessionens status.

LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Hur kan förstelärare bli arkitekter för morgondagens lärande? Genom Frida Grimms forskning förstår vi mer om förstelärares praktik och förutsättningar. Resultaten synliggör spänningar och outnyttjad potential i förstelärares ledarskap samt ger vägledning om framgångsfaktorer. Alla med intresse för skolutveckling kan dra nytta av fynden.”

Till varje nummer av Skolportens magasin väljer Lärarpanelen ut de mest läsvärda avhandlingarna från de senaste månaderna.En av dem utses till favorit.Mer om Lärarpanelens favorit och om Lärarpanelen hittar du här!

Forskare: Frida Grimm

Avhandling: Ledarskap för lärares lärande. Förstelärare som lärarledare

Disputerade: 2 juni 2023 vid Umeå universitet

Bakgrund: Legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och tyska, arbetat som lärare i skolan i 16 år. Undervisar sedan år 2018 lärarstudenter, yrkesverksamma lärare och rektorer vid Umeå universitet. Just nu verksam som postdoktor vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet

Artikeln är tidigare publicerad i Skolporten nr 5/2023. 


Skolporten nr 5/2023.

Skolportens magasin nr 5/2023 – ute 24 oktober 2023

TEMA: Rörelse för hälsan. INTERVJU: Skolexperten Per Kornhall.

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev