Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Ökat fokus på undervisningens innehåll

Publicerad:2022-12-12
Uppdaterad:15 september
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

Fokus på ämnesinnehållet, snarare än enskilda elevers behov, lägger grunden för en mer inkluderande undervisning. Balli Lelinge har forskat om hur innehållsinkluderande undervisning kan utformas.

Balli Lelinge.
Balli Lelinge. Foto: Emil Malmborg

Forskning på fältet kan ha sina sidor. Under Balli Lelinges praktikutvecklande forskningsprojekt på en grundskola byttes 70 procent av lärarkollegiet ut.

– Forskningsarbetet förlöpte dock utan några större störningar. Det vittnar om en skola som på ett systematiskt sätt arbetade för att skapa en förändrad skolkultur. Projektet stod och föll inte med enskilda eldsjälar, säger Balli Lelinge.

Hans avhandling beskriver ett forskningsprojekt där lärare, fritidslärare och specialpedagoger tillsammans med forskare undersöker hur undervisningen kan utformas för att sätta innehållet i förgrunden i syfte att öka inkluderingen och måluppfyllelsen bland alla elever. I arbetet som pågick under två år användes undervisningsmodellerna Lesson och Learning Studies, där lärare arbetade systematiskt med planering, genomförande, utvärdering och revidering, i ett cykliskt förlopp.

Resultaten belyser tre faktorer som är särskilt betydelsefulla för att uppnå en mer innehållsinkluderande undervisning. Den första är utveckling av praktikgemenskaper – att lärarna tillsammans fokuserar på ”rätt saker”.

– Det innebär att först ta reda på vad i undervisningen som gör skillnad om eleverna lär sig eller inte och vad eleverna måste lära sig för att kunna något på ett visst sätt. Då öppnas möjligheter att planera för ett bestämt innehåll som främjar de kunskaper och förmågor lärarna vill att eleverna ska utveckla.

Den andra faktorn innebär att utmana synen på inkluderande undervisning. Balli Lelinge beskriver en gemensam professionell utvecklingsprocess där innehållet och lärandesituationen sätts i förgrunden i stället för enskilda elevers behov av särskilt stöd eller extra anpassningar.

– Med det här synsättet förflyttas fokus från att kategorisera enskilda elevers behov till undervisningsinnehållets tillgänglighet för alla elever.

Den tredje faktorn omfattar analys av både den planerade och den genomförda undervisningen.

– Det här är kanske det viktigaste momentet för att förstå vad som fungerar inkluderande i undervisningssituationen och vad som kan vara exkluderande.

För att få till en verklig och varaktig förändring krävs en organisation som möjliggör utveckling av nya arbetssätt, påminner Balli Lelinge och pekar framför allt på att lärare i högre utsträckning behöver få arbeta i lärarlag och regelbundet besöka varandras klassrum.

Därutöver schemalagd återkoppling mellan lärarna, och mellan lärarna och elever.

– Viktigt är också att skapa delaktighet så att alla tar ansvar för det här arbetet, inte bara förstelärare eller rektor.

Avhandlingen är i huvudsak ett kunskapsbidrag om hur innehållsinkluderande undervisning kan utformas med särskilt fokus på metodutveckling, undervisning och innehåll. Balli Lelinge tror ändå att alla som arbetar i och med skolan kan ha nytta av resultaten.

– Min förhoppning är att resultaten kan bidra till ökad medvetenhet om vikten av att arbeta mer vetenskapligt i skolan.

Foto Emil Malmborg


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”I sociala medier hörs ofta kritiska röster om det orimliga i att kunna möta alla elevers behov av särskilt stöd och anpassningar. Lärarpanelen ser denna klassrumsforskning som ett utmärkt exempel på en väg ut ur detta dilemma; en praktikgemenskap där vi i stället talar konkret om det som är vårt professionella objekt – elevernas lärande.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Balli Lelinge

Bakgrund: Utbildad specialpedagog, förskollärare och dramapedagog. Arbetar vid fakulteten för Lärande och samhälle, samt institutionen Skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet med praktikutvecklande skolforskning.

Avhandling: Kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning: praktikutvecklande klassrumsforskning

Disputerade: 9 september 2022

Lärosäte: Malmö universitet


Skolporten nr 6 2022.

Artikeln är publicerad i Skolportens magasin nr 6/2022, ute 14 december!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024
Digital temaföreläsning

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.
Läs mer & boka
Fsk
19 feb – 1 apr 2024
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev