Hoppa till sidinnehåll

Forskning- och utvecklingsartiklar

Här hittar du fler utvecklingsnyheter.

Visar sida 1620 av 1677

Lång text blir snabbläst

2012-11-22
Att krympa svårlästa och långa texter till snabblästa och korta kräver bara några klick med datorns mus. Så fungerar Friendly Reader som är framtaget av forskare på Linköpings universitet. Lång text blir snabbläst

Från förorten till innerstaden och tillbaka igen – Gymnasieskolan, valfriheten och den segregerade staden

2012-11-21
En vanlig uppfattning i debatten om det fria skolvalet är att segregation kan brytas genom att elever från förorterna har möjlighet att lämna sina bostadsområden. Men många elever som valt skolan i innerstaden byter tillbaka till sin gamla gymnasieskola. En anledning är en stark känsla av utanförskap, visar en artikel i tidskriften Educare.

Samma elever i två internationella studier

2012-11-20
Den 11 december presenterar Skolverket resultat från två internationella studier, TIMSS och PIRLS. Unikt denna gång är att samma elever i årskurs 4 deltagit i båda studierna. Det innebär att resultaten kan analyseras tillsammans.

Didaktiska grundfrågor vägleder läraren

2012-11-20
Läraren behöver ständigt ta ställning till hur ett visst innehåll förhåller sig till olika undervisningsmetoder. Med start i december bevakar Skolverket forskning om didaktik i samarbete med Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Internationellt: Kids "hide talents from bullies"

2012-11-19
Research suggests children are hiding their talents and skills in school for fear of being bullied. Nearly half of UK children have played down a talent because of bullying fears, a survey of 1,042 children aged 11 to 16 suggests.

Vetenskapsrådets stora utlysning 2012

2012-11-19
Vetenskapsrådets årliga utlysning till projektbidrag är nu färdig. Totalt går cirka 3,7 miljarder till grundforskning inom alla ämnesområden samt till infrastrukturer de kommande fem åren. Här kan du ta del av statistik om ansökningsomgången som helhet.