Dela:

Poddagogen #12: Forskaren Henning Årman om språkaktivism och språkbruk i gymnasieskolan

Henning Årman.

Forskaren Henning Årman är gäst i den pedagogiska podcasten Poddagogen och berättar om sin avhandling Political corrections: Language activism and regimentation among high school youth. Avsnittet handlar om språkaktivism och språkbruk i gymnasieskolan.

Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark. Läs mer om podden, som görs i samarbete med Skolporten, här.

Lyssna direkt på avsnitt #12 här!

Läs Skolportens intervju med Henning Årman här och klicka dig vidare till själva avhandlingen.

 

 

Sidan publicerades 2022-03-29 13:20 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Poddagogen #11: Forskaren Marina Wernholm om barns lek i digitala gemenskaper

Forskaren Marina Wernholm gästar den pedagogiska podcasten Poddagogen och samtalar om sin avhandling om barns lek i digitala gemenskaper.

Poddagogen #10: Forskaren Brian Unis om sex och samlevnad

Forskaren Brian Unis gästar podcasten Poddagogen och diskuterar sin avhandling som fokuserar på sex- och samlevnadsundervisning riktad mot tonåringar.

Psykologi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning inom psykologi. Delta på plats i Stockholm 7 okt eller via webbkonferensen 17-31 okt.

Biologi

Välkommen på Skolportens konferens i biologi för högstadiet och gymnasiet. Inspirerande föreläsningar med ny didaktisk forskning för dig som undervisar i biologi/naturkunskap. Delta i Stockholm 26–27 sept eller via webbkonferensen 3–21 okt. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 31 aug!

Gruppdiskussioner ökar elevernas lärande

Smågruppsdiskussioner kan öka elevernas möjligheter att lära sig det som är målet för lektionen. En viktig förutsättning är att smågruppsdiskussionerna är planerade och integrerade i helklassundervisningen. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Linking instruction and student achievement – Professional learning observations of teaching (LISA-PLOT)

Den här praktikutvecklande interventionsstudien har genomförts inom ramen för den av regeringen initierade försöksverksamheten Utbildning, Lärande, Forskning (ULF), som samordnas av Karlstads universitet tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. (pdf)

Tvärvetenskapliga resultat från forskning om barns och ungdomars livsmöjligheter

År 2020 beslutade Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur att anslå 42 miljoner kronor till tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt på Göteborgs universitet om barns och ungdomars livsmöjligheter i segregerade livsmiljöer. I slutet av september hölls en avstämningskonferens där de hittills framkomna resultaten presenterades och diskuterades.

Ögonstyrd dator

En artikel och ett bokkapitel, om ögonstyrning av dator  som hjälpmedel för barn med omfattande funktionsnedsättning, har doktorand Yu-Hsin Shiuh och professor Helena Hemmingsson, båda Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, nyligen fått publicerade. Du hittar den här.

Läromedel förmedlar förenklad bild av hållbar utveckling

Högstadiets läroböcker om hållbar utveckling fokuserar på ekologiska aspekter, döljer komplexa frågor och lägger stort ansvar på enskilda individer. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!

Ta ner hatthyllorna och skapa kreativitet

Våga tänka nytt så orkar du vara kreativ och innovativ också i resursbristens tid. Det menar Leif Denti, som forskar om ledarskap, kreativitet och innovation vid Göteborgs universitet.

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Här är de tio mest lästa avhandlingarna på Skolportens webb förra året.

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Positivt med föräldrastödsprogram

En relativt enkel insats med föräldrastöd på förskolan gav förändring hos både barn och föräldrar. Det visar en avhandling av Anton Dahlberg. Nu har avhandlingen valts till favorit av Lärarpanelen.

Bör och kan vi betygsätta studenter med AI-verktyg?

Skulle du låta en robot bestämma om du ska få din examen? Hur ska den då styras? Studenter, lärare och allmänhet ska fördjupa sig i frågan under AutogrAIde – ett hackaton onsdagen den 19 januari där Umeå universitet använder ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Rätt stöd rustar små barn i muntligt berättande

Förskolebarn är skickliga berättare. De använder sitt språk och gör berättelser begripliga genom både ljudhärmning, gester och mimik. Men de kan behöva lite hjälp på traven. Därför behöver pedagogerna uppmuntra det muntliga berättandet, som också är viktigt för att barnet själv ska bli lyssnad på.  

Positiv effekt av egne klasser for elever med autisme

Elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) har større sjanse å fullføre skolen dersom de har gått i spesialklasser enn om de hadde gått i en ordinær klasse, viser dansk forskning.

Svenska elever övar för lite på att prata spanska i skolan

I en studie av Berit Aronsson vid Umeå universitet 2020 visades hur elever i spanska som främmande språk skriver bättre än de pratar, men att de inte nådde upp till förväntad nivå i någon av färdigheterna efter årskurs nio. Men hur kan det komma sig att eleverna inte är bättre på att prata, när vi sedan länge har kommunikativ inriktning på främmande språksundervisningen i Sverige?

Läsinlärning för elever med annat modersmål än svenska

I svensk grundskola är drygt en fjärdedel av eleverna flerspråkiga i dag. Att lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk kan innebära flera utmaningar. Därför behöver lärare som undervisar elever i läs- och skrivinlärning ha kunskaper om vilka utmaningar det kan vara och hur vi kan lägga upp undervisningen för att möta denna elevgrupp.

Vissa skolor i utsatta områden lyckas – ny forskning tar reda på varför

Skolsegregationen i Stockholm är stor och elever i utsatta områden presterar ofta lägre än genomsnittet. Men vissa skolor sticker ut med bättre resultat. Forskare vid Stockholms universitet ska nu ta reda på varför elever vid just de skolorna lyckas bättre.

Skolportens digitala kurser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer