Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Positivt med föräldrastödsprogram

Publicerad:2021-12-20
Uppdaterad:2023-09-01
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger.

Anton Dahlberg. Foto: Jonas Malmström
Anton Dahlberg. Foto: Jonas Malmström

– Förskolan är en bra plats för föräldrautbildning – här finns redan etablerade relationer mellan föräldrar och pedagoger. Förskolläraren med sin kompetens om barns utveckling och pedagogik fungerar också väl som utbildare, säger psykologen Anton Dahlberg.

I somras disputerade han med en avhandling som undersöker hur förskolebarn med beteendeproblem och känslomässiga svårigheter kan upptäckas och få hjälp så tidigt som möjligt. Det handlar om barn som hamnar i konflikter, trotsar och som föräldrarna har svårt att bemöta på ett bra sätt.

Avhandlingen bygger på ett samarbetsprojekt mellan forskargruppen Barnhälsa och Föräldraskap (CHAP) vid Uppsala universitet, Region Uppsala samt Uppsala kommun. För att hitta barn med den här typen av svårigheter fick förskolepersonal och föräldrar inför tre-, fyra- och femårskontrollerna på BVC fylla i frågeformulär om barnen och deras utveckling. Familjerna erbjöds också ett föräldrastödsprogram, Triple P, som hölls av förskollärare på förskolan och utvärderades av Uppsala universitet.

– För att få del av barnens erfarenheter valde vi också att intervjua de förskolebarn i åldrarna 3–5 år vars föräldrar deltagit i föräldrautbildningen.

Resultaten visar att föräldrarna mådde mycket bättre efter att de deltagit i programmet. De bråkade mindre med barnen som fick färre utbrott och föräldrarnas tilltro till sig själva som föräldrar förbättrades. Barnen visade också mer så kallade prosociala beteenden, som att dela med sig, visa omtanke för andras känslor och att hjälpa andra. De korta frågeformulär som användes var effektiva för att hitta barn och familjer där vardagen är utmanande.

– En relativt enkel insats gav förändring hos både barn och föräldrar och den höll i sig även ett år senare.

Även barnen bidrog med viktiga resultat genom att beskriva samspelsmönster i hemmet och koppla ihop dem med sina egna känsloupplevelser.

– Även de yngsta barnen, som var tre, fyra år gamla, var bra på att berätta om händelseförlopp – exempelvis om hur de smällde i dörrar och att föräldrar blev arga. De berättade också hur de själva mådde och hur de ville ha det hemma.

En viktig framgångsfaktor är att förskollärare, som föräldrarna redan har en relation till, håller i utbildningen.

– Förskollärare är bra på att bemöta svårigheter och en del föräldrar vänder sig också direkt till pedagogerna för råd. Då kan förskollärarna på plats erbjuda stöd genom föräldrautbildningen.

Ytterligare en poäng med föräldrautbildning i en förskolekontext var att förskollärarna stärkte sin professionella kompetens genom att hålla utbildningar.

Avhandlingen vänder sig till både personal och beslutsfattare inom förskolan och andra som är intresserade av att arbeta med föräldrautbildningar. Med sin forskning vill Anton Dahlberg belysa vikten av att fånga upp de här barnen så tidigt som möjligt.

– Barn som av vuxenvärlden anses ha beteendeproblem och svårigheter med känsloreglering har en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa senare i livet. Men också en ökad risk att inte klara skolan, bli arbetslösa och hamna i missbruk. Därför är det viktigt att hitta de här barnen och erbjuda insatser för dem och deras familjer.

Av Åsa Lasson och Susanne Sawander

Foto Jonas Malmström


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

Barn och ungas ohälsa påverkar skolgången negativt. Om ohälsa kan motverkas redan i förskoleåldern kan det också ge bättre förutsättningar för elevernas och lärarnas undervisningssituation, även i grundskola och gymnasieskola. Anton Dahlbergs avhandling är därför ett viktigt bidrag.

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Anton Dahlberg

Avhandling:Capturing and addressing preschool children’s emotional and behavioural problems: Using parents’, teachers’ and children’s perspectives

Bakgrund: Utbildad psykolog. Delar sin arbetstid mellan mödrabarnhälsovården i Region Uppsala och forskargruppen Barnhälsa och Föräldraskap (CHAP) vid Uppsala universitet.

Disputerade: 2021-06-11 vid Uppsala universitet


Skolporten nr 6/2021

Skolportens magasin – nytt nr ute 14 december 2021!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen.

INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev