Psykologistudie: Olika beteendeproblem kräver olika insatser

Beteendeproblem hos unga i form av antisociala beteenden och utåtagerande går ofta hand i hand, men inte alltid. Därför måste hjälpen till dessa ungdomar bli mer anpassad till deras specifika problem.

Det menar Karin Brocki, docent vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, som i en ny studie konstaterar att en tonåring som har antisociala problem oftast behöver hjälp med det emotionella före det kognitiva, medan det omvända gäller för någon som är mer utagerande.

I studien, som har publicerats i Journal of Abnormal Child Psychology, lät hon 90 stycken 16-åringar med olika nivåer av beteendeproblem utföra kognitiva tester, som mätte minnesfunktion, impulskontroll och upplevt känslomässigt påslag när de fick titta på obehagliga bilder.

Resultaten visar att höga nivåer av utagerande beteenden var relaterat till låg kognitiv förmåga, men normala nivåer av känslomässig reaktion inför de obehagliga bilderna. Däremot var höga nivåer av antisocialt beteende kopplat till god kognitiv förmåga, men lägre nivåer av känslomässiga reaktioner.

Karin Brocki betonar även vikten av rätt stöd i skolan.

– Unga med beteendeproblem har också svårigheter i skolan, inte bara med inlärning, utan även socialt. Ökad kunskap och riktade interventioner – ju tidigare desto bättre – kan minska risken för att de hamnar i negativa spiraler senare i livet, vilket tyvärr ofta blir resultatet om de inte får rätt stöd i tid, säger Karin Brocki.

Av Karin Skagerberg

Artikeln är publicerad i Skolportens magasin nr 1/2019


Skolporten nr 3 2019

Nytt nr av Skolporten ute nu!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

 

Vi har en ny uppdaterad app! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

 

Sidan publicerades 2019-06-03 10:19 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-06-04 13:11 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Så kan skolnärvaro främjas

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.