2019-06-03 10:19  398 Dela:

Psykologistudie: Olika beteendeproblem kräver olika insatser

Beteendeproblem hos unga i form av antisociala beteenden och utåtagerande går ofta hand i hand, men inte alltid. Därför måste hjälpen till dessa ungdomar bli mer anpassad till deras specifika problem.

Det menar Karin Brocki, docent vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, som i en ny studie konstaterar att en tonåring som har antisociala problem oftast behöver hjälp med det emotionella före det kognitiva, medan det omvända gäller för någon som är mer utagerande.

I studien, som har publicerats i Journal of Abnormal Child Psychology, lät hon 90 stycken 16-åringar med olika nivåer av beteendeproblem utföra kognitiva tester, som mätte minnesfunktion, impulskontroll och upplevt känslomässigt påslag när de fick titta på obehagliga bilder.

Resultaten visar att höga nivåer av utagerande beteenden var relaterat till låg kognitiv förmåga, men normala nivåer av känslomässig reaktion inför de obehagliga bilderna. Däremot var höga nivåer av antisocialt beteende kopplat till god kognitiv förmåga, men lägre nivåer av känslomässiga reaktioner.

Karin Brocki betonar även vikten av rätt stöd i skolan.

– Unga med beteendeproblem har också svårigheter i skolan, inte bara med inlärning, utan även socialt. Ökad kunskap och riktade interventioner – ju tidigare desto bättre – kan minska risken för att de hamnar i negativa spiraler senare i livet, vilket tyvärr ofta blir resultatet om de inte får rätt stöd i tid, säger Karin Brocki.

Av Karin Skagerberg

Artikeln är publicerad i Skolportens magasin nr 1/2019


Skolporten nr 3 2019

Nytt nr av Skolporten ute nu!

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

 

Vi har en ny uppdaterad app! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

 

Sidan publicerades 2019-06-03 10:19 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-06-04 13:11 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Nytt nr ute 15 maj!

Nytt nr ute 15 maj!

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Denna rapport har två delar vilka båda syftar till att stärka skolans arbete med att utreda närvaroproblem. Den första delen ger en överblick av den forskning som finns på området. Den andra delen är en praktisk vägledning som visar vilka moment som bör ingå i en utredning och hur de kan utformas. (pdf)

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Skolan hade genomfört digitaliseringar av skolarbetet, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt. Men trots alla dessa insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka. Varför?

Ny forskningsöversikt om orsaker till skolfrånvaro

Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro? En ny rapport från Ifous och Region Stockholm ger en sammanställning av relevant forskning inom området samt konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

Poddagogen #5: Thérèse Halvarson Britton om studiebesök i religionsundervisningen

I nya avsnittet av Poddagogen möter vi Thérèse Halvarson Britton som berättar om studiebesökens roll i religionsundervisningen. Poddare är lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

Inkluderande lärmiljöer – Kompetens för likvärdig utbildning i ett demokratiskt samhälle

Hur ser en lärmiljö som är inkluderande ut och vad menas egentligen med inkludering? Ja det är frågor som 250 lärare och skolledare har arbetat med under tre års tid tillsammans med forskare från Högskolan i Borås. I den här rapporten presenteras de slutliga och fördjupade forskningsresultaten. (pdf)