Så lär sig eleverna rörelse

Illustration: Istockphoto

Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har.

I ÄMNET idrott och hälsa ges sällan utrymme för att träna och öva, inte heller till extra hjälp för den som behöver.

Det konstaterar elever som Madeleine Wiker intervjuat i sin doktorsavhandling ”Det är live liksom”. Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i idrott och hälsa.

– Eleverna beskriver en känsla av direktsändning – att misslyckas i ett moment kan sänka hela betyget. Intressant är att eleverna reflekterar och jämför med andra ämnen, där de får just öva och utveckla kunskap, säger Madeleine Wiker.

LAGOM TILL skolavslutningen i våras presenterade Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9. Bakgrunden till granskningen var tidigare kända problem med bland annat otydliga kunskapsmål och lärares svårigheter att förmedla ämnets syfte och mål till eleverna.

Rapporten bekräftar i mångt och mycket de senaste årens forskning – att idrott och hälsa är ett ämne som präglas av traditionell föreningsidrott, främst bollsporter, och som ofta bedrivs på pojkars villkor. Vanligt är också tävlingsinslag, trots att det kan medföra kontroverser och risk för exkludering, enligt Skolinspektionen.

Det tycks som om lärare har svårt att hitta alternativa sätt att tolka rörelsekvaliteter, menar Lena Svennberg i sin avhandling Grading in physical education, där hon tittat på vad lärare i idrott och hälsa värderar när de sätter betyg och olika elevers möjligheter att få bra betyg i ämnet. Också hon finner att bedömning av rörelse utgår från den traditionella tävlingsidrotten.

– I skymundan hamnar däremot ofta friluftsundervisningen. Många idrottslärare tycker att det är både krångligt och tidskrävande, säger Jonas Mikaels. Han disputerade 2017 med en avhandling om hur platsen som utgångspunkt, i stället för aktivitet, kan skapa nya infallsvinklar och möjligheter i just friluftsundervisningen: Becoming-place. (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum.

ATT LYFTA FRAM alternativ och testa nya saker och metoder är precis vad som behöver göras för att utveckla idrottsämnet, instämmer Mikael Quennerstedt, professor i idrott och lärarutbildare vid Örebro universitet.

– Det är stort fokus på ämnet just nu, bland annat ska antalet undervisningstimmar utökas.

Men att fylla dessa timmar med det som redan görs eller enbart med fysiska aktiviteter utvecklar inte skolämnet, säger Mikael Quennerstedt.

Han påpekar att syftet med ämnet inte främst är att få elever att röra på sig här och nu, utan att de ska lära sig rörelse och att röra sig. Att få utforska olika rörelsekulturer och reflektera kring vad som sker i olika slags rörelse skulle gynna fler elever, inte bara de som redan idrottar, menar han.

– Här hoppas jag att forskningen kan bidra med pedagogiska interventioner som prövar olika innovativa idéer i praktiken.

Mikael Quennerstedt tillstår att det finns en tröghet vad gäller förändring bland såväl praktiserande som blivande idrottslärare.

– Det gäller också lärarutbildningar i idrott och hälsa. Många inom fältet är starkt förankrade i tävlingsidrotten och det färgar givetvis av sig. Men det sker en förändring, även om det ibland går långsamt.

Av Susanne Sawander

Läs mer:
Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum, Jonas Mikaels, GIH 2017.

Grading in physical education, Lena Svennberg, GIH 2017

Det är live, liksom.” Madeleine Wiker, Karlstads universitet 2017.

4 × idrottsforskare

  • Jonas Mikaels, forskare vid Gymnastikoch idrottshögskolan i Stockholm.
  • Lena Svennberg är universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, Högskolan i Gävle.
  • Mikael Quennerstedt är professor i idrott vid Örebro universitet.
  • Madeleine Wiker, lektor i pedagogiskt arbete och idrottsvetenskap, Karlstads universitet.

 

Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 5 2018.

Skolporten nr 5/2018

Tema: Sambedömning

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-11-15 11:09 av Hedda Lovén


Relaterat

Idrott och hälsa, 2-3 april i Stockholm

Vårens konferens för lärare i idrott och hälsa tar upp ämnen som betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i idrott och hälsa, nya perspektiv på lärande i friluftsliv, att motivera när motivation saknas samt frågan om träning alltid är bra för elevers kroppsuppfattning. Välkommen!

Hem- och konsumentkunskap, 7-8 maj i Stockholm

Årets konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Med föreläsningar om bl.a. bedömning, ekonomiundervisning, HK-undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt didaktiska spörsmål unika för just HK erbjuder konferensen dig möjlighet att utvecklas i dina ämneskunskaper och få viktig didaktisk inspiration.

Idrott och hälsa

Här samlar vi nyheter, forskning och rapporter inom ämnet idrott och hälsa.

Stor studie om hedersnormer – kunskap ska ge nycklar

I en stor kartläggning som letts vid Örebro universitet har det hedersrelaterade våldet undersökts. Enligt Rúna Baianstovu, huvudansvarig för studien, riskerar fördomar och okunskap att hedersproblematiken befästs.

Ger lärare råg i ryggen

Den här boken ligger rätt i tiden och skapar förutsättningar för lärare att åter kliva in i debatten om skolan, skriver Katarina Lindinger.

Grammatikbolaget : Särskrivning

Äntligen finns det skyltar på Grammatikbolaget! Men till Britt-Ingers fasa har de blivit särskrivna. Britt-Inger går till attack mot Mats och det hela håller på att urarta till storbråk.

Starting School Later Helps Teens Get More Sleep

Ah, adolescence. A time of change, of navigating awkward social situations, figuring out who you are, maybe holding down that first job or focusing on extracurriculars — all while juggling the demands of school. And for most teens, managing all of this happens on too little sleep.  

Teachers don’t understand the depth of dyslexia

Teachers’ understanding of dyslexia is mostly limited to behaviour, new survey finds.

Teenage sexting: we’re letting young people down by not talking about it

Children need be able to identify potentially harmful sexual behaviours, including sexting, from a young age.

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Opinion: How to lead through change

Thoughtful change management is a key part of being a leader.

Schools use ”physical computing” to teach STEM

Teacher in Virginia uses a micro-controller to connect a computer to a keyboard, allowing kindergarten students to play notes—and close a circuit—when they high-five their classmates.

Engaging our most challenging students in fine arts

Teachers often confront the dilemma of whether to include disruptive students in plays, concerts and so on. But in the latest issue of Educational Leadership, Danielle Iamarino argues that the benefits of the arts for just such students means teachers should prioritize participation for them.

Så kan du hantera relationen med eleverna

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken.  Med boken ”Lärares relationskompetens” vill pedagogen och forskaren Jonas Aspelin visa hur den kompetensen kan förstås och utvecklas.

Tonåringar mer stillasittande

13 500 steg om dagen är en rekommenderad dagsdos motion för 14-åriga killar. Men det verkar svårt att komma upp i för många.

Kraftigt sänkt fysisk aktivitet bland äldre barn och ungdomar

Mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 30 procent för jämnåriga pojkar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet som jämfört den vardagliga fysiska aktiviteten bland äldre barn och ungdomar i några kommuner i sydöstra Sverige.

Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Forskare undersöker hur tvåspråkighet påverkar hur vi uppfattar känslor

I en ny avhandling från Mittuniversitetet studeras hur tvåspråkighet kan påverka hur vi uppfattar känslor. Trots att ungefär 90 % av den vuxna befolkningen i Sverige är tvåspråkig är detta ett av de nyaste forskningsområdena.

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats