Så lär sig eleverna rörelse

Illustration: Istockphoto

Undervisningen i idrott och hälsa domineras fortfarande av tävlingsidrott och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har.

I ÄMNET idrott och hälsa ges sällan utrymme för att träna och öva, inte heller till extra hjälp för den som behöver.

Det konstaterar elever som Madeleine Wiker intervjuat i sin doktorsavhandling ”Det är live liksom”. Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i idrott och hälsa.

– Eleverna beskriver en känsla av direktsändning – att misslyckas i ett moment kan sänka hela betyget. Intressant är att eleverna reflekterar och jämför med andra ämnen, där de får just öva och utveckla kunskap, säger Madeleine Wiker.

LAGOM TILL skolavslutningen i våras presenterade Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9. Bakgrunden till granskningen var tidigare kända problem med bland annat otydliga kunskapsmål och lärares svårigheter att förmedla ämnets syfte och mål till eleverna.

Rapporten bekräftar i mångt och mycket de senaste årens forskning – att idrott och hälsa är ett ämne som präglas av traditionell föreningsidrott, främst bollsporter, och som ofta bedrivs på pojkars villkor. Vanligt är också tävlingsinslag, trots att det kan medföra kontroverser och risk för exkludering, enligt Skolinspektionen.

Det tycks som om lärare har svårt att hitta alternativa sätt att tolka rörelsekvaliteter, menar Lena Svennberg i sin avhandling Grading in physical education, där hon tittat på vad lärare i idrott och hälsa värderar när de sätter betyg och olika elevers möjligheter att få bra betyg i ämnet. Också hon finner att bedömning av rörelse utgår från den traditionella tävlingsidrotten.

– I skymundan hamnar däremot ofta friluftsundervisningen. Många idrottslärare tycker att det är både krångligt och tidskrävande, säger Jonas Mikaels. Han disputerade 2017 med en avhandling om hur platsen som utgångspunkt, i stället för aktivitet, kan skapa nya infallsvinklar och möjligheter i just friluftsundervisningen: Becoming-place. (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum.

ATT LYFTA FRAM alternativ och testa nya saker och metoder är precis vad som behöver göras för att utveckla idrottsämnet, instämmer Mikael Quennerstedt, professor i idrott och lärarutbildare vid Örebro universitet.

– Det är stort fokus på ämnet just nu, bland annat ska antalet undervisningstimmar utökas.

Men att fylla dessa timmar med det som redan görs eller enbart med fysiska aktiviteter utvecklar inte skolämnet, säger Mikael Quennerstedt.

Han påpekar att syftet med ämnet inte främst är att få elever att röra på sig här och nu, utan att de ska lära sig rörelse och att röra sig. Att få utforska olika rörelsekulturer och reflektera kring vad som sker i olika slags rörelse skulle gynna fler elever, inte bara de som redan idrottar, menar han.

– Här hoppas jag att forskningen kan bidra med pedagogiska interventioner som prövar olika innovativa idéer i praktiken.

Mikael Quennerstedt tillstår att det finns en tröghet vad gäller förändring bland såväl praktiserande som blivande idrottslärare.

– Det gäller också lärarutbildningar i idrott och hälsa. Många inom fältet är starkt förankrade i tävlingsidrotten och det färgar givetvis av sig. Men det sker en förändring, även om det ibland går långsamt.

Av Susanne Sawander

Läs mer:
Becoming-place: (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum, Jonas Mikaels, GIH 2017.

Grading in physical education, Lena Svennberg, GIH 2017

Det är live, liksom.” Madeleine Wiker, Karlstads universitet 2017.

4 × idrottsforskare

  • Jonas Mikaels, forskare vid Gymnastikoch idrottshögskolan i Stockholm.
  • Lena Svennberg är universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, Högskolan i Gävle.
  • Mikael Quennerstedt är professor i idrott vid Örebro universitet.
  • Madeleine Wiker, lektor i pedagogiskt arbete och idrottsvetenskap, Karlstads universitet.

 

Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 5 2018.

Skolporten nr 5/2018

Tema: Sambedömning

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

NYHET! Nu kan du även köpa digitala lösnummer av Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-11-15 11:09 av Hedda Lovén


Relaterat

Idrott och hälsa

Här samlar vi nyheter, forskning och rapporter inom ämnet idrott och hälsa.

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Samverkan för bästa skola

Vi stödjer utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. Här hittar du information om och exempel på hur vi arbetar tillsammans med skolor och förskolor inom Samverkan för bästa skola.

Tema sambedömning

Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning?

Vad finns det för material för sex- och samlevnad i särskolan?

För dig som arbetar med elever med funktionsnedsättningar kan det vara svårt att hitta undervisningsmaterial. Speciellt om du vill ta upp frågor inom sex och samlevnad. Här får du några tips på vad som finns. (webb-tv)

Ny podcast: ”Vi vill sprida nya forskningsresultat”

Podcasten Poddagogen ska sprida ny pedagogisk forskning. "Tanken är att skapa en bro mellan akademin och verksamma lärare", säger forskaren Janne Kontio, som gör podden i samarbete med Skolporten.

Vad bedöms och varför? Tema: bedömning och betyg

I det här första avsnittet av vår podcast i tre delar på temat bedömning och betyg träffar vi Sara Bruun och Christian Lundahl. Sara är lärare i engelska och Christian är professor i pedagogik. De diskuterar de olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper. (webb-radio)

Hallå där, Sara Folkman

Sara Folkman har granskat och analyserat lyssnande i Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Resultatet visar att det distanserade lyssnande som praktiseras på förskolorna inte upplevs som genuint av barnen.

Tema/Karriär: Professionsprogrammet ska stärka lärarnas kompetens

Hur utvecklas man som lärare? Många hoppas att det nya professionsprogrammet för lärare och rektorer ska ge svaret.

Tema/Karriär:”Öppna upp för lärare att forska”

Genom Stockholms stads satsning kan Björn Kindenberg forska på 60 procent och resten av tiden fortsätta sitt arbete som lärare.

Skolor och forskare satsar tillsammans på det digitala lärandet

Lära genom film, virtuell verklighet, ”spelifierad” undervisning, en matteapp, gränsöverskridande programmering, fjärrundervisning, det digitala ledarskapet och datoriserade klassrum. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella inom samverkansprojektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan).

Specialpedagogik inom ämnet idrott och hälsa

Frågan som vi vill besvara med översikten lyder: Hur kan undervisningen i idrott och hälsa utformas så att elever, som möter svårigheter i det sociala samspelet, ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande?

Att vara eller bildas – om barnet och om skolans funktion

Ser vi i undervisningen barnet som något varande eller som något blivande? En fråga som sätter fingret på skolans funktion, menar Pål Christensson. Han arbetar centralt inom kommunal skolverksamhet med både förvaltande och utvecklande uppgifter.

Jenny Edvardsson: “Boksamtal får elever att sätta ord på sina tankar”

Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare i svenska och historia, tipsar om boksamtal utifrån Aidan Chambers modell.

Forskning för framtiden

Mer forskning om lärares och elevers arbete i klassrummet! Skolforskningsinstitutets nya generaldirektör Camilo von Greiff vurmar för en större blandning av olika forskningstraditioner.

Läsning 2.0

Erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter verkligen den hjälp de behöver för att lockas in i läsningen? I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidigare och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Så skapas rektors pedagogiska ledarskap

Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling. Nu har den valts till lärarpanelens favorit.

Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Att vara förstelärare innebär ofta mer arbete – men bara 10 procent av lärarna får minskad undervisningstid. Det bekräftar ny forskning.

Tydlighet och inkludering ger trygghet och självförtroende

Lunchrasten är slut. Eleverna kommer in i klassrummet där Ida Jonsson och Maria Pettersson tar emot för en mattelektion i halvklass. De arbetar strukturerat med tydlighet och inkludering och det ger eleverna trygghet och självförtroende.

How states compare on STEM education

A new, interactive national report called the STEM Opportunity Index – developed by the National Math and Science Initiative, SRI International and 100Kin10 – compares how states are supporting STEM education based on 10 indicators. NMSI CEO Bernard Harris says the goal is for states to use the data to improve STEM education.

How Dungeons & Dragons can help kids develop social-emotional learning skills

Playing a cooperative role-playing game like Dungeons & Dragons can have the added benefit of helping kids develop social emotional skills.