Så väcker du barns läslust – 7 tips för att få igång läsningen

Läs högt för barn redan från några månaders ålder och prata om innehållet i böckerna med dem. Det är några av de tips som läsexperten Maud Nilzén ger. ”Högläsning är fruktansvärt viktigt”, konstaterar hon.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-12-05 11:36 av John Miller


Relaterat

Extremismforskare: ”Radikala åsikter måste tillåtas att diskuteras öppet i skolan”

På torsdagen publicerade forskare vid Göteborgs universitet en avhandling som visar att skolans arbete med att motverka våldsbejakande extremism riskerar att motverka sitt eget syfte. Radikala åsikter blir rapporterade, när de i själva verket borde bemötas, menar forskaren bakom avhandlingen. Läs hela artikeln här!

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation. Läs hela artikeln här!

Researchers can predict when a student’s mind is wandering. What should we do about it?

Researchers are working to pinpoint when students’ minds wander as they use software programs. A study of students’ eye movements found that they may ”zone out” 20% to 25% of the time when using such programs. Läs hela artikeln här!

Students are zapping their brains to get ahead in school — but evidence for the practice is limited

Neuroscientists are studying how electric stimulation on the brain – known as transcranial direct current stimulation – can improve learning. However, Marom Bikson, a professor at the Grove School of Engineering at the City College of New York, says it’s unclear whether students looking for an academic edge would benefit. Läs hela artikeln här!

The six must-have elements of high quality project-based learning

Project-based learning advocates are concerned that as the practice becomes more popular many people don’t know what high quality learning experiences look like. They’re trying to fix that. Läs hela artikeln här!

Can electric stimulation help brains perform better?

Electric stimulation is becoming more accessible to people who feel like it can help them with mental tasks. But evidence for the practice is limited and the technique is very much an ”at your own risk” experience. Läs hela artikeln här!

Forskaren sågar förskoleklass: ”Blir två skolstarter”

När förskoleklassen infördes 1998 var tanken att den skulle vara en brygga mellan förskolan och klass 1, och förbereda barnen för grundskolan. Men så har det inte fungerat i praktiken, enligt forskare vid Mälardalens högskola. Läs hela artikeln här!

Oklarheter om skolans uppdrag i arbetet mot våldsbejakande extremism

På senare år har arbetet för att motverka våldsbejakande extremism tagit fart i Sverige. Inte minst ställs stora förväntningar på vad skolan kan åstadkomma. En avhandling från Göteborgs universitet visar att skolpersonalen lämnas i sticket när det gäller hur, när, varför eller med vilket lagstöd de ska agera. Läs hela artikeln här!

Nyreviderade läromedel

Ett nytt läromedel från SPSM riktar sig mot grund- och gymnasiesärskola och behandlar riksdag, regering, landsting och kommuner. Dessutom beskrivs de politiska partierna och om hur man går till väga vid val. Läs hela artikeln här!

How to use social media in the classroom

3 social education tools for teachers. Läs hela artikeln här!

5 ways to build a positive culture and improve school performance

”In fall 2014, we set out to transform our school culture to create a more positive environment for teaching and learning. Over the last three years, we have reduced office referrals by 25% and our students have achieved measurable academic gains. Here are five steps we have taken that have made a difference in our school.” Läs hela artikeln här!

Revolutionizing education begins on the ground

Rather than waiting for policymakers to take the lead, work should begin at the grassroots level to revolutionize education, Sir Ken Robinson said during his keynote address at Future of Education Technology Conference. His vision for the future of education includes one in which academics are paired with a focus on social connection, collaboration and emotions. Läs hela artikeln här!

5 ways to move to personalized, competency-based education

Competency-based education can be a reality if policymakers and educators work together. Läs hela artikeln här!

Four ways to create a positive school culture

The culture of a school has far-reaching impacts on every aspect of the organization. Student achievement, teacher effectiveness, teacher retention, community support and student enrollment are all affected by the explicit and implicit cultural attributes of a school. Here are four foundational ways to create a positive school culture. Läs hela artikeln här!

Digital dialog om apl sporrade eleverna

Snabb respons och möjlighet att få inblick i flera arbetsplatser. Det är några fördelar med digital dialog under apl, visar en studie av läraren Gunilla Berg Christoffersson. Läs hela artikeln här!

Programmera mera : Musik och programmering

Vad är skillnaden mellan musik som spelas på ett akustiskt piano och den som spelas på ett digitalpiano? Karin Nygårds pratar med deltagarna om saker som är programmerade. De får en uppgift som handlar om att sätta ihop en algoritm av kodremsor och ett uppdrag där de ska programmera ett bananpiano. (webb-tv) Läs hela artikeln här!

Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Fördelar med delat rektorskap

Finns prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar så kan ett delat rektorskap fungera, visar ett nytt forskningsprojekt. "Skollagen borde skrivas om så att man tillåter flera chefer som delar ansvar", säger Marianne Döös, professor vid Stockholms universitet.

Ny forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen med digital teknik

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. I hennes doktorsavhandling finns bland annat konkreta tips till skolledare och politiker. Läs hela artikeln här!

Förskollärare tar större ansvar än uppdraget kräver

Pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär. Trots det tar de ofta ett större ansvar för barnen än vad uppdraget kräver, visar Mie Josefsons avhandling. Läs hela artikeln här!

Kvalitetsutvecklande arbete i förskolan där leken står i fokus

I Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial Förskola ligger fokus på tre centrala teman: trygga relationer, lek och kommunikation. Ing-Britt Vikström, specialpedagog i Kristinehamns kommun, är en av de som arbetat utifrån stödmaterialet. Läs hela artikeln här!

Inkluderande lärmiljöer gör skillnad

Inkludering är något som skolor måste arbeta med varje dag, det finns ingen magisk lösning. Men att ge lärare stöd i arbetet, och att ha förväntningar på eleverna, är faktorer som fungerar. Det menar Julie Allan vid universitetet i Birmingham. Läs hela artikeln här!