Seminarieserie om det svenska utbildningssystemet startar

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ger i höst en seminarieserie på engelska: ”Seminars about education in Sweden – om det svenska utbildningssystemet”.

Sidan publicerades 2016-10-19 23:03 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema sambedömning
  Nytt nr ute nu!

Tema sambedömning

Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning? Dessutom: Intervju med den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek, som inte skräder orden när det gäller lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Kommande disputationer
Lediga tjänster
5 mest lästa på FoU

Nationella prov visar vad de ska – men är de lika svåra?

Gymnasieskolans nationella prov i matematik har generellt en hög kvalitet men det finns delar som skulle behöva undersökas ytterligare och delar som behöver utvecklas vidare visar Anna Lind Pantzare i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Närvaron viktigare än pedagogiken

Förskolechefer som är närvarande och organise­rar vardagen på ett bra sätt – utan att styra för mycket – är viktigare för arbets­miljön än förskolans pedagogik. Det visar en ny studie.

Distribuerat ledarskap ny trend i bokfloden

Undervisningen utvecklas om skolledare och pedagoger samarbetar och tar gemensamt ansvar för lärandet. Det skriver två forskare i var sin bok.

”Mycket svårare än jag trodde” – Utmaning för forskare att läsa till lärare

Det är svårt nog för vem som helst att utvecklas till en professionell lärare. Att göra det på bara ett år och ha en bakgrund som forskare inom naturvetenskap kan innebära en kännbar yrkesväxling, visar en ny studie.

Lägger papper och penna åt sidan

Att leda digital utveckling kräver uthållighet. Amelie Wahlström pekade vänligt med hela handen – och belönades rikligt.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats