Seminarieserie om det svenska utbildningssystemet startar

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ger i höst en seminarieserie på engelska: ”Seminars about education in Sweden – om det svenska utbildningssystemet”.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2016-10-19 23:03 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Forskaren kritisk till övervakning av barn

Elza Dunkels, forskare i pedagogik, tycker inte om teknikutvecklingen som möjliggör övervakning av våra barn. Läs hela artikeln här!

Stora brister i lärares kunskap om autism och adhd

Tre av fyra lärare saknar baskunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, visar ny forskning. Istället för stöd och anpassningar kan elever få höra att de ska ”skärpa sig”. ”Lärare vet ingenting om det här, det är noll poäng i ämnet på lärarutbildningen”, säger professor Sven Bölte. Läs hela artikeln här!

Här skapas mönsterklassrum för intryckskänsliga

I Åtvidaberg ska alla skolor intryckssaneras så att elever som är känsliga för ljud och ljus klarar av att vara där. Tanken är att det ska leda till att frånvaron minskar och att fler elever når kunskapsmålen. Läs hela artikeln här!

Skolan dåligt anpassad för intryckskänsliga barn

I varje klass finns elever med så kallad intrycksallergi. Det betyder att de är känsliga för blinkande lysrör, stolsskrap och sorl. I många fall leder det till att eleverna blir långvarigt frånvarande, i veckor, månader och ibland år. Läs hela artikeln här!

Can schools search students’ personal devices?

Most teens have phones or mobile devices, and most bring them to schools. And while younger children lag behind, evidence indicates they are catching up. Läs hela artikeln här!

How is AI reshaping teaching, learning?

The invention of artificial intelligence has been hotly debated over the years. Some view this tool as the first step toward a world where human professions are no longer necessary. Läs hela artikeln här!

Study: How to keep girls interested in STEM

Female students’ interest in science, technology, engineering and math (STEM) careers declines between middle school and college, but according to a new study, small changes at school and at home can have a profound impact on how girls perceive STEM careers, how confident they feel in class and how likely they are to pursue STEM academically and into their careers. Läs hela artikeln här!

How to sort the good from the bad in open educational resources (OER)

Online resources are overflowing, but reliable means to evaluate them and help teachers use them are rare. “There’s more bad OER out there than good; that’s a fact,” said Rebecca Kockler, assistant superintendent of academic instruction for the state of Louisiana. Läs hela artikeln här!

Svårt att planera tiden när läraren också ska vara mentor

Idag förväntas gymnasielärarna både undervisa och vara mentorer för eleverna utanför undervisningssammanhangen. En aktuell avhandling vid Göteborgs universitet visar att detta mentorsuppdrag gör lärararbetet oförutsägbart och föränderligt. Läs hela artikeln här!

Var tredje ämneslärare tog snabbt spår

Mer än 500 personer tog en ämneslärarexamen förra läsåret genom att komplettera en tidigare högskoleutbildning. Många av dem kan nu undervisa i naturvetenskap, matte eller teknik – ämnen där lärarbehovet är stort. Läs hela artikeln här!

Läraren Ann forskar om svåra texter

Det  är hög tid att skicka in ansökan om att få forska på arbetstid till exempel genom att delta i en forskarskola. Ann Ohlsson gjorde det förra året och berättar vad det var som fick henne att vilja forska. Läs hela artikeln här!

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola. Läs hela artikeln här!

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues. Läs hela artikeln här!

Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Ett nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal som är intresserade av att utveckla elevhälsoarbete. Läs hela artikeln här!

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser. Läs hela artikeln här!

Svårt tidsstrukturera när gymnasielärarna både ska undervisa och vara mentorer

Idag förväntas lärarna både undervisa och vara mentorer för eleverna utanför undervisningssammanhangen. En aktuell avhandling vid Göteborgs universitet visar att detta mentorsuppdrag gör lärararbetet oförutsägbart och föränderligt. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Förskola i Skolporten
  Nytt nr av Skolporten ute 7 februari

Tema: Förskola i Skolporten

Tema: Undervisning i förskolan. I den kommande läroplanen för förskolan betonas undervisningen. Men hur ska den se ut för de allra minsta? Missa inte kampanjpriset – 2 nr för 99 kr! (endast för nya prenumeranter)

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

”Antipluggkultur” bland pojkar kan brytas

Pojkar har mycket sämre resultat i skolan än flickor. På en del skolor sägs det finnas en ”antipluggkultur” som ytterligare försämrar pojkars möjligheter. Nu visar forskare i Borås att det går att motverka den kulturen. Läs hela artikeln här!

Så bryts pojkars antipluggkultur

Kulturen att inte plugga som ofta finns bland pojkar kan brytas. Tillåtande normer kring studier, där pojkar kan prata med varann om pluggande utan att tappa status, gynnar deras resultat i skolan. Läs hela artikeln här!

Skolministeriet : Hur ska det gå med programmeringen?

Men många lärare saknar kompetens i programmering och en del varnar dessutom för att den ordinarie matematikundervisningen kommer att bli lidande när programmeringen tar värdefull undervisningstid. Vad är det egentligen som ska hända i höst och hur är det tänkt att det ska fungera? Läs hela artikeln här!

Studie: Mobiler i klassrum stör inte eleverna

Nu visar forskning att mobiler inte skapar oro. I ett svensk-finskt forskningsprojekt har forskarna filmat elever under tre års tid. Läs hela artikeln här!

Modeller skapar problem

Kemisk bindning är ett område som elever har extra svårt för. Det är viktigt att lärare får reflektera tillsammans för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper, anser forskare Anna Bergqvist. Läs hela artikeln här!