Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023.

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2018-03-12 14:04 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ny forskning: Tvåspråkighet påverkar inte inlärningen

Man har trott att en tvåspråkig person lättare lär sig språk än en enspråkig person. Men ny forskning visar att tvåspråkigheten inte påverkar inlärningsförmågan. Läs hela artikeln här!

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i kommuners styrdokument

Hur agerar skolchefer för att översätta politiska intentioner i lokala styrdokument som ska ge vägledning för den dagliga utbildningsverksamheten? Det har en ny rapport från Skolchefsinstitutet undersökt. Specifikt fokus är på skolchefens uppdrag i skolans styrning och ledning (pdf). Läs hela artikeln här!

Loggböcker för lärandet framåt

I slöjd hamnar elevernas fokus lätt på slutprodukten. Eva Österberg Ramå vill hellre göra dem uppmärksamma på sitt lärande. Läs hela artikeln här!

Så möter du mångkulturella klasser

Det är viktigt att lära känna eleverna för att få dem engagerade. Det blev tydligt för bildläraren Linda Leib när hon undervisade en mångkulturell elevgrupp. Läs hela artikeln här!

Digitalt projekt lyfter lärandet

Musikläraren Jonas Asplund och bildläraren Malin Johansson har forskat på sitt eget arbete för att utveckla undervisningen. Läs hela artikeln här!

Använd forskningen och bli en bättre lärare

Didaktik är lärarkårens egen vetenskap enligt professorn Per-Olof Wickman. Trots det är många lärare obekanta med ordet. Läs hela artikeln här!

Forskare: Slöjdlärare saknar bra läromedel

Vissa slöjdlärare anser att det inte finns några läromedel alls. Det är en av slutsatserna i forskningen som Annelie Holmberg gjort tillsammans med Mia Porko-Hudd och Marcus Samuelsson. Läs hela artikeln här!

Magi & maktkamp i kulturskolans regi

Kentaurer, alver och troll. Det är några av karaktärerna i Shakespeares En midsommarnattsdröm som barnen förvandlas till under sina besök på Kulturskolan i Luleå. Läs hela artikeln här!

Ta dig tid att förundras

Vi behöver ta oss an livets stora frågor ibland för att må bra, säger Cecilia Melder som har forskat om existentiell hälsa. Här tipsar hon om hur du kan utmana själen och bli bättre på att prata om livets stora frågor. Läs hela artikeln här!

Recension: Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning

Boken ”Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning” ger inspiration och lust till vidare läsning, men också insikt i att alla barn har rätt att få möta konst och kultur i skolan. För sin egen skull. För konstens skull. Inte enbart som en väg att nå kunskapsmålen. skriver Monika Westin i en recension Läs hela artikeln här!

Calculators ‘a plus’ for young mathematicians after all

There was a time, not so long ago, when calculators were spawned as the handmaid of the lazy maths student. Läs hela artikeln här!

Debatt: Politikerna om skolforskningens slutsatser

En debatt om det kritiserade betygssystemet, datorer i skolan och katederundervisning mellan två politiker och två forskare avslutar Vetenskapsradions skolserie som sänts under veckan. Läs hela artikeln här!

Lärare missnöjda med arbetsvillkor

Det finns ett utbrett missnöje i den svenska lärarkåren med arbetsmiljön, inte minst villkoren för kompetensutveckling. Fyra av tio lärare funderar på att byta jobb, visar en ny rapport från Luleå tekniska universitet, där en enkätundersökning med nära 2400 svenska lärare ingår. Läs hela artikeln här!

Bevisad effekt vid förebyggande insatser

Förebyggande insatser för blivande föräldrar och barn ger hälsovinster för både barn och mödrar och kan minska kostnaderna i hälso- och sjukvården. Det visar en studie som gjorts vid Umeå och Uppsala universitet av Västerbottens Salut-satsning. Läs hela artikeln här!

Barn med fysiskt handikapp löper större risk att få psykiska men

En ny studie från Lunds universitet visar att även barn med begränsad fysisk funktionsnedsättning riskerar att få psykiska problem längre upp i åldrarna. Störst risk löper flickor och ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer. Läs hela artikeln här!

Stockholms universitet satsar på tvåspråkig undervisning

Nu lanserar Stockholms universitet en ny utbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 med profilen teckenspråkig tvåspråkig undervisning. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Stefan Sellbjer: Replik på kommentarer om kunskapskrav

Stefan Sellbjer besvarar i denna artikel samlat de kommentarer som inkommit till hans mycket lästa och kommenterade artikel om ett i medierna för tillfället mycket uppmärksammat ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav. Läs hela artikeln här!

Singapore to expand hands-on learning programme

Students in all primary schools in Singapore will be taught under the Applied Learning Programme by 2023. Läs hela artikeln här!

Elever tar på sig skulden för bristande möjligheter att lära matematik

Det är inte enbart det svenska språket som kan begränsa möjligheterna för elever med utländsk bakgrund att lära matematik. Den segregerade skolan, utanförskap och föräldrar som inte kan stötta med läxorna hämmar också lärandet. Det visar en ny avhandling som kastar ljuset på elevernas egna berättelser. Läs hela artikeln här!

Why is ADHD more common in boys than girls?

For every girl diagnosed with ADHD, up to seven boys are diagnosed. Researchers looked at risk factors, the role of genetics, and mental health for clues. Läs hela artikeln här!

Forskaren: Nyanlända ungdomar ser positivt på jämställdhet

Synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet bland nyanlända ungdomar är mer positiv än vad som förmedlas i media, säger Mehrdad Darvishpour vid Mälardalens högskola. Läs hela artikeln här!