Dela:

Skolportens favorit: Extra stöd behövs redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan, konstaterar forskaren Madeleine Sjöman.

Madeleine Sjöman.

Med en lång bakgrund som specialpedagog i förskolan har Madeleine Sjöman under sitt yrkesliv intresserat sig mest för barn med beteendesvårigheter.

– De barnen får inte alltid en diagnos, men det är barn som skapar oro hos personalen och som upplevs som svåra att hantera i barngruppen.

Hennes avhandling, Peer interaction in preschool. Necessary, but not sufficient. The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support, omfattar mer än 800 förskolebarn vid 92 förskoleavdelningar i sex kommuner.

I studien har förskollärare fått svara på enkäter om barns engagemang, sociala samspel och beteendesvårigheter samt i vilken grad svårigheterna har påverkat verksamheten på förskolan. De har också fått berätta om vilken typ av stöd barnen fått i förskolan.

Resultaten är nedslående. Drygt 60 procent av de barn som är i behov av särskilt stöd på grund av beteendesvårigheter fick inget stöd för att fungera på ett bättre sätt i förskolan.

– Det är en stor andel barn som inte får det stöd som de skulle behöva. Det är bekymmersamt om man tänker på hur det ska fungera för dem senare i skolan, säger Madeleine Sjöman, vars avhandling visar att barn med beteendesvårigheter uppvisar en lägre grad av engagemang i förskolans aktiviteter, vilket i sin tur kan påverka deras lärande över tid. Det kan dessutom leda till att barnen inte känner sig delaktiga och att de upplever ett utanförskap.

Barn som däremot är aktivt engagerade i förskolans vardag har bättre förutsättningar för att utvecklas och lära sig, samtidigt som de mår bättre. För att underlätta inlärningen och bidra till ett ökat engagemang behöver man sätta in extra stöd för de här barnen redan i förskolan, konstaterar hon.

– Det fungerar inte att vänta tills barnens övergång till förskoleklass – då är det oftast alldeles för sent. Ett närmre samarbete mellan habilitering, BUP och resursteam i kommunerna kan vara en väg att gå om man känner oro för ett barn. Sätts hjälpen in i god tid kan man minska barnens koncentrationssvårigheter och underlätta inlärningen.

Glädjande nog visar Madeleine Sjömans studie att barn med beteendesvårigheter har en högre grad av engagemang om de går på förskolor där det finns ett positivt samspel mellan barnen och där förskollärarna är lyhörda för barnens initiativ och kommunikation.

– Det var ett överraskande och positivt resultat som visar att miljön har en jättestor betydelse, vilket jag hade hoppats på.

Hon lyfter fram vikten av att fokusera på det som är positivt och förstärka det som fungerar.

På förskolan handlar stödet ofta om att uppmärksamma barns beteendeproblem, men Madeleine Sjöman menar att det i större utsträckning bör handla om att identifiera hur man kan gynna barns engagemang, som är den positiva drivkraften.

– Det är viktigare än att fokusera på att minska barnens beteendesvårigheter.

Av Åsa Lasson

Foto Kajsa Juslin


Fakta/

Forskare: Madeleine Sjöman, född 1967, bor i Jönköping.

Avhandling: Peer interaction in preschool. Necessary, but not sufficient. The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support.

Bakgrund: Grundskollärare och specialpedagog, 13 års erfarenhet som lärare och specialpedagog,10 års erfarenhet som lärare på högskolenivå inom det specialpedagogiska fältet. För närvarande verksam forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university, medlem i forskargruppen CHILD.

Disputerade: 16 mars 2018 vid Jönköping university.


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

Madeleine Sjömans studie visar att barn med hög grad av hyperaktivt beteende i mindre omfattning var engagerade i förskolans aktiviteter, vilket är negativt för deras lärande.

Att barnsamspel och lyhördhet från lärare påverkar förskolebarns involvering i aktiviteterna med andra barn och personal är intressanta och tankeväckande kunskaper för förskolan.

Läs mer om Skolportens lärarpanel här


Artikeln är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 4 2018.

Skolporten 4/2018.

Tema: Mobbning

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play!

Sidan publicerades 2018-09-17 10:48 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-05-16 14:20 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Vad är beprövad erfarenhet?

Beprövad erfarenhet kan ha minst tre olika betydelser som alla är viktiga för hur vi ska undervisa, leda och organisera skolan. Det säger Anette Jahnke, universitetslektor i pedagogik, samt projekt- och processledare vid forskningsinstitutet Ifous, som har skrivit en bok om beprövad erfarenhet i skolan.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit

Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Here are principals’ 9 most effective strategies for boosting teacher morale

Reducing administrative tasks from teachers’ workloads, offering praise privately and publicly, bringing in lunches or treats and implementing teachers’ suggestions for improvements are the top four tactics school administrators say they are using to help weary teachers, a survey by Unruly Studios shows. Administrators say their top worries are shortages, morale, learning loss and test scores, the survey finds.