Dela:

Skolportens favorit: Nyckeln till elevernas motivation

Elever som jämför sig med sig själva lyckas bättre än elever som försöker överglänsa sina klasskamrater.
– Lärare bör skapa lärmiljöer som uppmuntrar personliga framsteg, säger Anders Hofverberg, som forskat om elevers motivation och hur den påverkas av klassrumsklimatet.

Anders Hofverberg. Foto Erik Abel

Hur hittar man nyckeln till elevers drivkrafter? Det är en fråga som de flesta lärare tampas med och Anders Hofverberg konstaterar krasst att det inte finns några enkla knep.

– Motivation är oerhört komplext och något jag ofta funderade över när jag arbetade som lärare. Jag minns särskilt en elev som tappade intresset för sitt favoritämne bara för att ”alla andra” tyckte det var tråkigt. Vad hände där?

Anders Hofverberg har sökt svaret på den frågan genom att undersöka två vanliga typer av lärandemål: Strävan efter personlig utveckling (mastery goals) respektive strävan efter att prestera i förhållande till andra (performance goals).

Avhandlingen handlar mer specifikt om hur de två typerna av mål samspelar med elevens egen syn på kunskap och lärande, samt med de mål som eleven uppfattar att läraren stödjer och som präglar klassrumsklimatet. Till grund ligger enkäter och resultat på ett kemiprov från både svenska och tyska elever från årskurs 5 upp till andra klass i gymnasiet.

Forskningsresultaten visar att elever som styrs av mastery goals och jämför sig med sig själva både har högre provresultat och känner en högre grad av självbestämmande än elever som styrs av performance goals och försöker överträffa sina klasskamrater. Om läraren månar om en klassrumsmiljö som stödjer elevers personliga utveckling presterar elever som styrs av detta ännu bättre och känner sig ännu mer självständiga.

– Intressant är att den här lärmiljön inte missgynnar elever som motiveras av att jämföra sig med andra. En slutsats är därför att lärare har mycket att vinna genom att uppmuntra eleverna att jämföra sig med sig själva och försöka att skapa en så kallad ”mastery-struktur” i klassrummet.

Jämförelsen mellan länderna visar att tyska elever skiljer på att ”vara bättre än andra” och ”undvika att vara sämre än andra”. Svenska elever jämför mer generellt. I Tyskland råder en starkare tävlingskultur, vilket i sin tur kan påverka lärandekulturer, menar Anders Hofverberg.

Han hoppas att resultaten kan öka kunskapen om hur elevers motivation och personliga mål samspelar med klassrumsmiljön. Samtidigt understryker Anders Hofverberg att det fortfarande återstår många frågor för att lösa motivationens gåta:

– Det behövs mer praktiknära forskning i samarbete med lärare för att kunna skapa realistiska rekommendationer om hur elevers motivation kan stödjas i praktiken. Men jag hoppas att mina resultat kan stötta och vägleda lärare att skapa klassrumsmiljöer som framhåller personliga framsteg.

Av Susanne Sawander

Foto Erik Abel


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Avhandlingen belyser att lärare bör uppmuntra elevers inlärning genom att skapa miljöer i klassrummet där eleverna jämför sig med sig själva och inte med andra elever. Forskningsresultaten visar att elevernas personliga utveckling förstärks i dessa klassrumsmiljöer medan elever som jämför sig med andra elever inte missgynnas.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV SKOLPORTENS FAVORIT HÄR


Namn: Anders Hofverberg

Avhandling: Motivation, students, and the classroom environment: exploring the role of Swedish students’ achievement goals in chemistry

Född: År 1985. Bor i Umeå

Disputerade: 28 augusti 2020 vid Umeå universitet

Bakgrund: Utbildad gymnasielärare i biologi och kemi, har arbetat som gymnasielärare i Borlänge innan han fick en doktorandtjänst vid Umeå universitet


Skolporten nr 6/2020.

Artikeln är publicerad i Skolporten nr 6/2020 – ute 11 december!

Vill du bli prenumerant? Missa inte prova på-priset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet gratis i appen Skolporten!

Sidan publicerades 2020-12-15 11:15 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

Skolportens favorit: Så blir matematik i förskoleklass lyckad

Att tidigt bryta elevers missuppfattningar kring matematik gör skillnad. Det menar Helena Vennberg som forskat om undervisningen i matematik i förskoleklass. Nu har avhandlingen valts till Skolportens favorit.

Debattsugna elever tystnar på elitskolan

"Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad". Det säger Janna Lundberg, vars avhandling om debattklimatet på en elitskola nu har valts till lärarpanelens favorit.

Så inkluderas alla elever i ämnet idrott och hälsa

Vad är det som bidrar till positiva skolprestationer i ämnet idrott och hälsa hos elever med funktionsnedsättning? Det har Karin Bertills forskat om. Nu har hennes avhandling valts ut som favorit av Skolportens lärarpanel.

Fokus på forskning!

Forskning har alltid varit en viktig del av Skolportens bevakning. Årligen intervjuar vi drygt 110 forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap samt publicerar deras avhandlingar på webben.

Skolportens favorit: Skillnader i digital och analog återkoppling

Med digitala lärplattformar blandas formativ bedömning med betygsdokumentation och resulterar i en mer summativ återkoppling till eleverna. Det visar Agneta Grönlunds avhandling om återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet.

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Missa inte möjligheten till ett eget språkbad, många föreläsningar är på engelska! Ta del av ämnen som bedömning av muntliga np, transspråkande som resurs för ordförrådsutveckling, hur du undervisar eleverna i konsten att ta anteckningar och hur motivera läsointresserade elever att läsa mer. Använd kod SISTAMINUTEN för 15% rabatt!

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Ta del av föreläsningar om bl.a. engelskundervisning för elever med dyslexi och språkstörning, digitala verktyg för tillgänglig lärmiljö i matematik och hur lärmiljön i idrott kan anpassas för elever med npf. Välkommen!

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Skolportens återkommande fortbildning för SYV. Ta bland annat del av ämnen som hur du skapar förutsättningar för goda samtal med elever med npf eller som är nyanlända, nyheter från Skolverket, ett nytt kartläggningsverktyg, samt hur du kan arbeta med studie-och yrkesvägledning i alla årskurser.

Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

Ny satsning för dig som undervisar i yrkesämnen på gymnasiet och i vuxenutbildningen! Föreläsningar om bl. a. yrkeslärarens dubbla identiteter och dolda expertis, stöd till elever med NPF för fungerande APL, språkutvecklande arbetssätt, samt systematiskt utvecklingsarbete i yrkesämnen.

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

För dig som möter elever som är i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Ta del av ämnen som prokrastinering, talrädsla, tydliggörande pedagogik på gymnasiet, dyslexi samt hur du handleder kollegor. Webbkonferensen erbjuder stor flexibilitet - titta på föreläsningarna när och var det passar dig!

Vuxenutbildning Webbkonferens

Välkommen till en webbkonferens med fokus på vuxnas lärande! Ta del av fyra olika föreläsningar som bland annat fokuserar på det aktuella temat fjärr- och distansundervisning.

Ledarskap, organisation och innovation

Tio rektorer om sina erfarenheter av omställningen till fjärr- och distansundervisning inom gymnasiet våren 2020. Som en del i en pågående studie vid Mittuniversitetet kring innovations- och lärstödjande ledarskap har Carina Hall genomfört ett antal djupintervjuer med skolledare inom kommunal och fristående gymnasieverksamhet. (pdf)

Så ska pojkarna få bättre betyg

Glappet mellan pojkars och flickors skolresultat är stort i skolan och har varit det länge: pojkar som grupp har sämre skolresultat än flickor. Hur ska skolan arbeta för att bryta och motverka stereotypa könsmönster som påverkar betygen, något som skolan har i uppdrag att göra?

Med näsa för att läsa

Skolportens magasin har intervjuat dyslexiforskaren Ulrika Wolff om varför tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter är avgörande.

“I den virtuella miljön krävs det tydlighet – övertydlighet”

Att eleverna kan jobba var de vill, med tydliga uppgifter, samt att många elever tycker att det är skönt att få studiero. Det är några av fördelarna med distansundervisning, menar Pernilla Gustavsson, rektor på Korrespondensgymnasiet som är med i Ifous FoU-program om digitala lärmiljöer.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Karin Berg: Bortsorterade barn och möjligheter

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver Skolportens krönikör Karin Berg.

Skolporten samlar pedagogisk forskning

I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela bilagan digitalt utan kostnad!

Ledningsteam ger trygghet

Ett ledningsteam med fyra personer för mellan tre och sex förskolor och en platsansvarig på varje förskola. Så jobbar friskolan Pysslingen Förskolor för att underlätta för sina förskolerektorer.

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid

Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.