Dela:

Skolportens favorit: Praktiska frågor präglar samtal i lärarlagen

Det professionella samtalet förs sällan på lärarlagsmöten. Samtalen kretsar i stället kring praktiska frågor och elevernas omsorg, visar Anna Norrström i sin avhandling.
Ett lärarprofessionellt samtal kräver objektivitet, abstraktion och ett yrkesgemensamt språk, konstaterar hon.

Anna Norrström

Anna Norrström. Foto Fredrik Jalhed

Vad talas det egentligen om på lärarlagsmöten? Och hur samtalas det? Genom observationer av samtal från fem olika lärarlag vid tre grundskolor i tre kommuner har Anna Norrström närstuderat frågan.

Resultaten redogör hon för i avhandlingen Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken. Den visar att samtalen mestadels rör elevernas omsorg och inte minst praktiska, vardagliga frågor kring schema och logistik – allt från inköp av linjaler och fika till vem som ska vakta vilken klass på nationella prov, följa med på idrottsdagar och liknande.

– När jag analyserade materialet fick jag känslan av att det var ett och samma lärarlag som stod bakom samtliga samtal, säger Anna Norrström, som tidigare arbetat som specialpedagog och lärare i svenska och historia.

Hon pekar på att det är av yttersta vikt att betrakta lärare som experter och att professionell kommunikation och språkbruk är ett nödvändigt verktyg för att lärare ska kunna beskriva, analysera och förstå den praktik de verkar i. Brister det här riskerar viktiga frågor kring exempelvis lärarprofessionens centrala områden, som lärandeteorier, bedömning och didaktik, att förbises.

I analysen av lärarlagens samtal utgår Anna Norrström från begreppen horisontell och vertikal samtalsdiskurs. Ett horisontellt samtal är informellt, vardagsnära och konkret, medan det vertikala samtalet är formellt, objektivt, nyanserat och problematiserande.

– När jag undersökte innehåll, form och relationer i lärarlagens samtal, upptäckte jag att samtliga lärarlagssamtal kunde sorteras in under en horisontell samtalsdiskurs. Tonen var genomgående personlig, informell och med ett starkt inslag av humor.

Även om komplexa frågor kring exempelvis elevers frånvaro och motivation togs upp, behandlades de som enkla frågor – det fördes inga utvecklande eller problematiserande resonemang. Men, betonar Anna Norrström, det ena sättet att samtala på inte är bättre än det andra. Poängen är att båda samtalstyperna fyller sin funktion. För att få till ett utvecklande professionellt samtal behövs en medveten växelverkan mellan närhet och distans, det formella och informella.

Frågan är varför lärarlagen inte lyckas med den här växelverkan. Tidigare forskning pekar på tidsbrist som ett skäl till att samtalen mest handlar om enkla vardagsfrågor. Anna Norrström menar att frågan är mer komplex än så.

– Troligtvis måste förändring ske på ett flertal olika nivåer – förändring av organisatoriska och kontextuella förutsättningar, mötesinramning och lärarlags aktiva handlande.

Med sin forskning vill Anna Norrström bidra till att medvetandegöra lärare, skolledare och lärarutbildare om vikten av att utveckla samtalen i lärarlagen för att rymma även djupare professionella frågor.

– Ett mer vardagligt samtal är inte anpassat till professionella behov kring helhetssyn, problemlösning, gemensam reflektion. Ett lärarprofessionellt samtal kräver just objektivitet, abstraktion och ett yrkesgemensamt språk, konstaterar hon.

Av Susanne Sawander

Foto Fredrik Jalhed


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

Anna Norrströms avhandling ger oss lärare professionella verktyg för att se på våra potentiellt viktiga arbetslags- eller ämneslagsmöten med nya ögon utifrån ett metaperspektiv. På så sätt kan vi både förstå och diskutera dem bättre tillsammans, för att därigenom fortsätta utveckla och påverka dem, och på sikt lyfta lärarprofessionens förutsättningar.

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Anna Norrström, född 1983

Avhandling: Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken

Bakgrund: Lärarexamen mot grundskolans senare år samt gymnasieskolan i svenska och historia, magisterexamen i specialpedagogik, doktorsexamen i pedagogiskt arbete. Tidigare arbetat som högstadielärare, specialpedagog, gymnasielärare och universitetslärare

Disputerade: 16 april 2021 vid Göteborgs universitet


Skolporten nr 5 2021 liten

Skolporten nr 5 2021.

Skolportens magasin – ute 25 oktober 2021!

Tema: Demokrati. För att klara sitt demokratiska uppdrag behöver skolan främja både kritiskt tänkande, specifika kunskaper och allmänbildning, menar forskarna.

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

Sidan publicerades 2021-10-26 17:44 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2021-12-20 11:30 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ny digital kurs med Maria Wiman! Ny som lärare – Lyckade lektioner

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? Med kursen Lyckade lektioner får du planering, struktur och motivation att samspela i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tekniker. Med flexibel start och tydligt upplägg kan du studera, repetera och testa. Kursintyg ingår!

Ny digital kurs med Maria Wiman! Ny som lärare – Relationer och ledarskap

Är du nyutbildad lärare och önskar fler handfasta verktyg? I kursen Relationer och ledarskap arbetar vi med att bygga goda relationer med elever, hantera konflikter och bli en trygg ledare i klassrummet. I film och text presenterar Maria Wiman information, uppgifter och tips för din undervisning. Flexibel start och tydligt upplägg. Kursintyg ingår!

Skolbibliotek Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som arbetar med eller i skolbibliotek från förskoleklass till gymnasiet. Här presenteras den senaste forskningen och du får praktiska verktyg för verksamheten. Bjud med din rektor på webbkonferenser utan kostnad!

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Skolportens favorit: Så skapas skolnärvaro

Problematisk skolfrånvaro byggs upp under en längre tid och inte sällan är mobbning en bakomliggande faktor. Men det går att hitta en väg tillbaka till skolan, visar Tobias Forsells avhandling, som nu valts till Skolportens favorit.

Lärarpanelen: ”Ett viktigt och roligt uppdrag”

"Det är viktigt och roligt att vara uppdaterad om nya vetenskapliga rön som rör undervisning och lärande." Så svarar en av Skolportens lärarpanelister på frågan om varför hon ville vara med i panelen.

Skolportens favorit: Digital lek i en hybrid verklighet

Inramningen för barns lek har förändrats – den fysiska och den digitala leken har flätats samman och vi behöver förstå det som en verklighet. Det konstaterar Marina Wernholm i sin avhandling, som nu valts av lärarpanelen till Skolportens favorit.

I Mervis digitala verkstad styr elevernas intressen

I Mervi Salos ikt-verkstad gör eleverna allt från greenscreenbilder till att programmera egna spel, beroende på vad de har lust med. ”Vi behöver hjälpa barnen att utveckla sitt intresse för digital teknik”, säger hon.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Digitaliseringen krymper lärares expertroll

Med digitaliseringens intåg i skolan har utrymmet för lärarens roll som expert minskat. Det menar forskaren Johan Sandén. Nu har hans avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Förskolan når de allra flesta barn och där finns därför goda möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar de små barnens psykiska mående? Vad kan forskningen lära oss om hur förskolan kan arbeta för att nå framgång i sitt hälsofrämjande arbete?

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.