Hoppa till sidinnehåll
Genus

Snacka om sex

Publicerad:2021-11-09
Uppdaterad:2023-09-01
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf
Inti Chavez Perez, Foto: Fredrik Jalhed
Foto: Fredrik Jalhed

Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Från och med nästa år byter sex- och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer. Namnbytet är en signal om kunskapsområdets förstärkta inriktning på värderingar och frågor om frivillighet och samtycke. Det är författaren och sexualupplysaren Inti Chavez Perez glad för. Han har länge varit engagerad i debatten om att det behövs ett ökat fokus på samtycke i sexualundervisningen i skolan. Regeringen har anlitat honom som expert vid två tillfällen, bland annat i den statliga utredningen Män och jämställdhet som kom år 2014.

När nu läroplanen ändras är han glad och positiv. Redan för flera år sedan undertecknade han och medlemmar i föreningen Fatta!, som är mot sexuellt våld, en debattartikel i Aftonbladet där de just efterlyste mer utrymme för frågor om sex och samtycke i skolan.

– Det som skrivs ut nu var tidigare underförstått i läroplanen, som termer som jämställdhet, hur man bemöter varandra, hedersförtryck och sexuellt våld, säger Inti Chavez Perez på telefon från Göteborg.

Där lärare och övrig skolpersonal tidigare fick arbeta mer på egen hand kring dessa termer hoppas Inti Chavez Perez nu att den reviderade läroplanen innebär att de får mer hjälp med definitionerna då läroplanen blivit mer konkret kring vad som ska tas upp inom ramarna för ämnet.

– Jag hoppas att det innebär att det blir mer likvärdigt mellan skolorna.

Inti Chavez Perez säger att han hoppas att de nya formuleringarna i läroplanen och områdets nya namn kommer att fungera som en ”snäll spark i baken” på kommuner och andra som driver skolverksamhet. Jag frågar vad en snäll spark i baken är. Han skrattar och förklarar:

– Jag tänker att huvudmännen behöver fundera på hur skrivningarna ska genomföras. Och då inser de förhoppningsvis att de behöver avsätta tid och resurser för att kompetensutveckla sin personal och ge skolorna möjlighet att planera hur det ska gå till. Jag hoppas att man på chefsnivå ser det som sin uppgift att skapa förutsättningar för skolpersonalen att leva upp till läroplanen.

I egenskap av sexualupplysare och föreläsare är Inti Chavez Perez ofta ute i skolor runt om i Sverige. Hans generella intryck är att sexualupplysningen i skolorna i dag är betydligt bättre än då han själv gick i skolan, på 1990-talet.

– Generellt är lärare mycket mer medvetna i dag. De accepterar inte sexism i samma utsträckning som förut och förstår att de måste inkludera hbtqia+-elevers perspektiv eftersom det annars är skadligt för dessa elevers hälsa. Jag tror också att vi alla i dag är bättre på att beskriva sexuellt våld som just en typ av våld, i stället för att vifta bort det som ett omoget ”kärleksbeteende”. Förr kunde den som blev tafsad på få höra ”äh, han är kär i dig”. Sådana förminskanden har blivit mindre vanliga.

Men även om skolan i dag har förbättrats finns det mycket att göra. Inti Chavez Perez lyfter fram klyftorna i den svenska skolan som en stor utmaning, som det måste göras något åt.

– Vissa skolor har sämre förutsättningar och går på knäna. Där är det ofta en tuff miljö och eleverna tvingas ta på sig en mental rustning för att klara sig i den hårda miljön. Det blir logiskt att vara våldsam och utagerande – och det är platser där sexismen tyvärr kan bli råare.

Han säger att det är viktigt att sexualitet, samtycke och relationer som ämne får vara levande i skolan. Det räcker inte med en temadag någon gång per läsår. Ämnet bör ges mycket mer utrymme än så och även integreras i andra skolämnen, menar han. För att få eleverna intresserade krävs det också att de får känna sig delaktiga.

– Om man tar in elevernas erfarenheter blir det mer intressant för dem. Det är viktigt att de får vara med och formulera vad de själva önskar sig av undervisningen om relationer och sexualitet.

– För somliga lärare är det tryggt att prata om sexualitet som något som främst har med fortplantning att göra. Då går det att läsa i en textbok och det finns trygga ramar. Men de riktigt brännande frågorna kräver självreflektion och diskussion – och det kan förstås vara lite mer utmanande. Det är dock nödvändigt att man diskuterar både det positiva med sex och att också resonera kring förtryckande normer, sexuellt våld och skammen som är så påtaglig så fort det handlar om samtal kring sex.

Inti Chavez Perez pratar engagerat och fort. Det märks att han brinner för det han arbetar med. Innan jag hinner ställa nästa fråga, fortsätter han:

– Det är också viktigt att diskutera detta med att mänsklig sexualitet inte är avskiljbar från det övriga i oss, och att det är ett historiskt faktum. Synen på sex har format samhällen – och religioner – genom alla tider.Boken Jag och du (2017) har kommit både på lättläst svenska och lättläst arabiska. Inti Chavez Perez skrev den för att upplysa nyanlända om hur sex och relationer fungerar i Sverige. Han säger att dessa ungdomar behöver lära sig samma sak som alla andra, men förklarat på ett mer grundläggande sätt, med enklare språk, så att det ska vara lättare att förstå.

– Nyanlända är en av de roligaste målgrupperna för mig. Det är väldigt kul att ha sexualundervisning med dem. Det finns en glädje och entusiasm bland unga nyanlända och mycket är så oskrivet för dem. Inte nog med att de är unga, de befinner sig i ett helt nytt land och jag upplever deras hunger efter att hitta en plats och en stabil identitet. De är ofta imponerade av att det kommer en författare till skolan, medan svenska elever gäspar för att jag är författare nummer fyra som vill prata sex och samlevnad, säger han och skrattar.

Men visst finns det utmanande områden även när det gäller sexualundervisning för nyanlända. Många kanske har missat skolan och en del har vuxit upp i samhällen med mer konservativa lagar och där det finns en starkt normerande kulturell påverkan.

– Det finns mycket arbete att göra där. Jag skulle önska att nyanlända får gå i skolan där de får möta infödda. Så att det inte blir ett hinder, eller avstånd, för att komma in i samhället.

Av Mats Almegård

Foto: Fredrik Jalhed

Fotnot: Förkortningen hbtqia+ står för homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersexuell, asexuell. Plus:et står för alla andra identiteter och läggningar – som exempelvis demisexuell eller pansexuell.


5 × Inti

× Född: År 1984 i Sevilla.
× Bor: I lägenhet i Göteborg med sambo.
× Gör/Titel: Sexualupplysare, författare och föreläsare. Tidigare journalist.
× Aktuell: Som föreläsare och sexualupplysare runt om i landet. Senaste boken på svenska, Snacka om oskulden!, kom 2020.
× Gillar att: Spela beach-volleyboll på fritiden.

Artikeln är publicerad i Skolporten nummer 5/2021 – ute nu!

Skolporten nr 5 2021 liten
Skolporten nr 5 2021.

Tema: DEMOKRATI

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumerera

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev