Dela:

Specialpedagogerna måste vara med i bedömningsarbetet

Hallå Helena Wallberg, specialpedagog. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet.

Vad ska du prata om?

– Framför allt om att specialpedagoger måste ta på sig ledartröjan och bli en aktiv part i bedömnings- och betygsarbetet. Det finns en djupt rotad tradition av specialpedagogen som en sista utpost dit elever skickas när allt annat misslyckats. Men specialpedagogik handlar om tillgänglighetsarbete, om att organisera verksamheten efter elevernas behov. För det krävs att specialpedagogerna är delaktiga i lärarnas planering av undervisningsstrategier och därmed i betyg- och bedömningsarbetet.

Hur kan specialpedagoger arbeta, rent konkret för att ta en mer aktiv roll?

– Genom att prata med lärarna, delta i samtal och ställa frågor – också utmanade – om hur de tänker och motiverar upplägget av undervisningen. Det är en tuff roll att anta. Men specialpedagoger har goda kunskaper om hur man för kvalificerade samtal, fast många behöver kanske träna på det. På konferensen kommer jag därför bidra med tips och verktyg.

Helena Wallberg föreläser på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 september i Stockholm.

Konferensen berör bland annat:

Språkstörning hos äldre elever – upptäckt och insatser
Vad du som specialpedagog/speciallärare behöver veta om bedömning och betygssättning!
Elevens kunskapsrätt och skolans ansvar – undantagsbestämmelsen!
Sammanhanget kring hemmasittare
Specialpedagogens handledaruppdrag
Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling på gymnasienivå
Dyskalkyli och matematiksvårigheter
Att utveckla elevers läsande och skrivande

På konferensen medverkar:

AnnaEva Hallin, logoped
Helena Wallberg, specialpedagog och gymnasiepedagog
Bo Sundblad, sakkunnig betygssättning
Peter Friberg, psykolog
Johanna Kristersson, logoped
Maja Lindkvist, specialpedagog och gymnasiepedagog
Olof Tyche, logoped
Annika Gewerths Larsson, speciallärare och ämneslärare
Bosse Larsson, lärare och pedagogisk utvecklare

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-04-06 09:30 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-04-09 13:24 av Susanne Sawander


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.