Specialpedagogerna måste vara med i bedömningsarbetet

Hallå Helena Wallberg, specialpedagog. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet.

Vad ska du prata om?

– Framför allt om att specialpedagoger måste ta på sig ledartröjan och bli en aktiv part i bedömnings- och betygsarbetet. Det finns en djupt rotad tradition av specialpedagogen som en sista utpost dit elever skickas när allt annat misslyckats. Men specialpedagogik handlar om tillgänglighetsarbete, om att organisera verksamheten efter elevernas behov. För det krävs att specialpedagogerna är delaktiga i lärarnas planering av undervisningsstrategier och därmed i betyg- och bedömningsarbetet.

Hur kan specialpedagoger arbeta, rent konkret för att ta en mer aktiv roll?

– Genom att prata med lärarna, delta i samtal och ställa frågor – också utmanade – om hur de tänker och motiverar upplägget av undervisningen. Det är en tuff roll att anta. Men specialpedagoger har goda kunskaper om hur man för kvalificerade samtal, fast många behöver kanske träna på det. På konferensen kommer jag därför bidra med tips och verktyg.

Helena Wallberg föreläser på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 september i Stockholm.

Konferensen berör bland annat:

Språkstörning hos äldre elever – upptäckt och insatser
Vad du som specialpedagog/speciallärare behöver veta om bedömning och betygssättning!
Elevens kunskapsrätt och skolans ansvar – undantagsbestämmelsen!
Sammanhanget kring hemmasittare
Specialpedagogens handledaruppdrag
Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling på gymnasienivå
Dyskalkyli och matematiksvårigheter
Att utveckla elevers läsande och skrivande

På konferensen medverkar:

AnnaEva Hallin, logoped
Helena Wallberg, specialpedagog och gymnasiepedagog
Bo Sundblad, sakkunnig betygssättning
Peter Friberg, psykolog
Johanna Kristersson, logoped
Maja Lindkvist, specialpedagog och gymnasiepedagog
Olof Tyche, logoped
Annika Gewerths Larsson, speciallärare och ämneslärare
Bosse Larsson, lärare och pedagogisk utvecklare

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-04-06 09:30 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-04-09 13:24 av Susanne Sawander


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Två myter påverkar svenska skolelever: ”Finns risker”

Myter om hjärnan påverkar i klassrummen. När lärare anpassar undervisningen efter felaktiga föreställningar om hjärnan kan det leda till att elever inte når sin fulla potential, enligt forskaren Anita Norlund. SvD listar de vanligaste myterna.

Tonåringar med dubbla beteendeproblem behöver anpassade insatser

Ny forskning visar att det är viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna för att kunna behandla barnen på rätt sätt. En tonåring som har antisociala problem måste få hjälp med det emotionella före det kognitiva, medan det omvända gäller för någon som har utagerande beteendeproblem.

Lärare självkritiska till egen undervisning i NO-ämnena

Lärare ser brister i sin egen kommunikation med elever i NO-ämnena i åk 7-9. Samtidigt saknar de verkligt stödmaterial för att jobba språkutvecklande med sina elever. Det visar ett stort avslutat forskningsprojekt om lärares roll och möjligheter med att öka elevernas NO kunskaper och samtidigt arbeta språkutvecklande.

Forskare: Så kan hjärnkunskap lyfta skoleleverna

Hjärnforskning skulle stärka lärarutbildningarna, tror hjärnforskaren Julia Uddén. Läsinlärning och undervisning i svenska som andraspråk är två områden där hjärnforskningen och psykologin kan tillföra något i klassrummen.

Staying Mission Focused as a Leader

School leaders can resist the urge to micromanage by focusing on the most important goal: helping students and teachers succeed.