Specialpedagogerna måste vara med i bedömningsarbetet

Hallå Helena Wallberg, specialpedagog. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet.

Vad ska du prata om?

– Framför allt om att specialpedagoger måste ta på sig ledartröjan och bli en aktiv part i bedömnings- och betygsarbetet. Det finns en djupt rotad tradition av specialpedagogen som en sista utpost dit elever skickas när allt annat misslyckats. Men specialpedagogik handlar om tillgänglighetsarbete, om att organisera verksamheten efter elevernas behov. För det krävs att specialpedagogerna är delaktiga i lärarnas planering av undervisningsstrategier och därmed i betyg- och bedömningsarbetet.

Hur kan specialpedagoger arbeta, rent konkret för att ta en mer aktiv roll?

– Genom att prata med lärarna, delta i samtal och ställa frågor – också utmanade – om hur de tänker och motiverar upplägget av undervisningen. Det är en tuff roll att anta. Men specialpedagoger har goda kunskaper om hur man för kvalificerade samtal, fast många behöver kanske träna på det. På konferensen kommer jag därför bidra med tips och verktyg.

Helena Wallberg föreläser på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 september i Stockholm.

Konferensen berör bland annat:

Språkstörning hos äldre elever – upptäckt och insatser
Vad du som specialpedagog/speciallärare behöver veta om bedömning och betygssättning!
Elevens kunskapsrätt och skolans ansvar – undantagsbestämmelsen!
Sammanhanget kring hemmasittare
Specialpedagogens handledaruppdrag
Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling på gymnasienivå
Dyskalkyli och matematiksvårigheter
Att utveckla elevers läsande och skrivande

På konferensen medverkar:

AnnaEva Hallin, logoped
Helena Wallberg, specialpedagog och gymnasiepedagog
Bo Sundblad, sakkunnig betygssättning
Peter Friberg, psykolog
Johanna Kristersson, logoped
Maja Lindkvist, specialpedagog och gymnasiepedagog
Olof Tyche, logoped
Annika Gewerths Larsson, speciallärare och ämneslärare
Bosse Larsson, lärare och pedagogisk utvecklare

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-04-06 09:30 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-04-09 13:24 av Susanne Sawander


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats