Specialpedagogerna måste vara med i bedömningsarbetet

Hallå Helena Wallberg, specialpedagog. Du ska föreläsa på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet.

Vad ska du prata om?

– Framför allt om att specialpedagoger måste ta på sig ledartröjan och bli en aktiv part i bedömnings- och betygsarbetet. Det finns en djupt rotad tradition av specialpedagogen som en sista utpost dit elever skickas när allt annat misslyckats. Men specialpedagogik handlar om tillgänglighetsarbete, om att organisera verksamheten efter elevernas behov. För det krävs att specialpedagogerna är delaktiga i lärarnas planering av undervisningsstrategier och därmed i betyg- och bedömningsarbetet.

Hur kan specialpedagoger arbeta, rent konkret för att ta en mer aktiv roll?

– Genom att prata med lärarna, delta i samtal och ställa frågor – också utmanade – om hur de tänker och motiverar upplägget av undervisningen. Det är en tuff roll att anta. Men specialpedagoger har goda kunskaper om hur man för kvalificerade samtal, fast många behöver kanske träna på det. På konferensen kommer jag därför bidra med tips och verktyg.

Helena Wallberg föreläser på Skolportens konferens om specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 september i Stockholm.

Konferensen berör bland annat:

Språkstörning hos äldre elever – upptäckt och insatser
Vad du som specialpedagog/speciallärare behöver veta om bedömning och betygssättning!
Elevens kunskapsrätt och skolans ansvar – undantagsbestämmelsen!
Sammanhanget kring hemmasittare
Specialpedagogens handledaruppdrag
Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling på gymnasienivå
Dyskalkyli och matematiksvårigheter
Att utveckla elevers läsande och skrivande

På konferensen medverkar:

AnnaEva Hallin, logoped
Helena Wallberg, specialpedagog och gymnasiepedagog
Bo Sundblad, sakkunnig betygssättning
Peter Friberg, psykolog
Johanna Kristersson, logoped
Maja Lindkvist, specialpedagog och gymnasiepedagog
Olof Tyche, logoped
Annika Gewerths Larsson, speciallärare och ämneslärare
Bosse Larsson, lärare och pedagogisk utvecklare

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-04-06 09:30 av Susanne Sawander
Sidan uppdaterades 2018-04-09 13:24 av Susanne Sawander


Relaterat

Temadag om inkludering, 21 sep 2018

Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Hur arbeta för en ökad måluppfyllelse och bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande. Välkommen!

Specialpedagogik för gymnasiet, 17-18 sept

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

En drömgård tillgänglig och lekfull för alla

Förskolan Lillgården i Östersund satsar på en tillgänglig utomhusmiljö. Med stora och små förändringar har de tagit bort hinder för att ge alla barn möjlighet att delta i lek överallt.

Risken för matteångest ökar vid sämre ”nummersinne”

Matteångest kan yttra sig i form av till exempel panik, rädsla eller en impuls att vilja fly allt vad matematik heter. En ny studie visar att man löper ökad risk att drabbas om man är sämre på att uppskatta antal objekt via synen.

Dokumentation – viktigare för pedagogerna än för barnen

Förskolepedagoger lägger stor vikt vid att dokumentationen genomförs på planerat sätt. Barnen däremot är inte alltid intresserade men lär sig tidigt att anpassa sig för att vinna fördelar, visar Katarina Nilfyr i sin licentiatavhandling.

”Anpassa förutsättningarna för andraspråkselever”

Ska språkkunskaperna slå igenom i bedömningen i samtliga skolämnen på gymnasiet? Elever som läser svenska som andraspråk (SVA) får ingen extra anpassning när de ska bedömas i övriga ämnen. Alma Rojas Beskow hävdar att det vore rimligt med exempelvis utökad tid i bedömningssituationer för att möjliggöra en rättvis kunskapsbedömning.

Uppdrag om förslag på framtida utbildningssatsning för lärare i nationella minoritetsspråk

Redovisning av uppdrag om förslag på en framtida utbildningssatsning för lärare i nationella minoritetsspråk. (pdf)

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper samt planering av examen inom komvux

Här hittar du verktyg som ger stöd i kartläggning av yrkeskunskaper samt planering av examen på gymnasial nivå inom komvux. Du som har bäst nytta av verktygen är studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen.

Fritidshemmens hus – för det lärande fritidshemmet

I fritidshemmens hus samlas goda exempel för det lärande fritidshemmet. Här delas idéer, arbetssätt och inspiration från de många fritidshemmen på Stockholms stad skolor och huset skapas gemensamt av alla som arbetar inom fritidshemsverksamheten. Länkar till husets olika våningsplan hittar du till höger i navigationsmenyn.

Hon gör skillnad för eleverna

Angelica Lundin valde bort forskarkarriären för att bli lärare på en högstadieskola som kallats ”Sveriges sämsta skola”. Hon ville göra skillnad med sina gedigna ämneskunskaper, yrkeserfarenhet och stora engagemang för ledarskap i klassrummet.

Tretton nya lärare kopplar teorin till praktiken för lärarstudenter

Tretton yrkesverksamma lärare och förskollärare ska rekryteras till lärarutbildningen vid Örebro universitet och börja på sina nya jobb till hösten. Satsningen är ett steg i arbetet för ”Framtidens lärarutbildning”.

Remiss av Betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19.

11 miljoner till forskning för att vässa skolan

Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs studerar just nu hur fysiska förändringar påverkar skolmiljön i Hudiksvall. Detta som en del av ett Vinnova-projekt, Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall.

Martin Norsell blir ny rektor för Högskolan Dalarna

Regeringen har beslutat att anställa professor Martin Norsell som ny rektor vid Högskolan Dalarna.

15 år med nordiskt nätverk för aktionsforskning

Denna rapport handlar om hur det nordiska nätverket för aktionsforskning (NNAF) startades 2004 och hur arbetet har bedrivits under närmare 15 år. Författare är bland andra professor Karin Rönnerman, Göteborgs universitet. (Pdf.)

Otillräcklighet och frustration vardag för lärare i landet

Många lärare känner otillräcklighet och frustration i sitt arbete när de ska inkludera elever med beteendeproblem. För mycket tid ägnas åt att försöka fostra på bekostnad av undervisningen. Resultatet blir att såväl eleverna som deras klasskamrater far illa, det visar ny forskning från Mittuniversitetet.

Konferenser
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: En skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr av Skolporten ute 4 april!

Tema: En skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Forskning om skolutveckling blev mest lästa avhandling 2017

En forskningsbaserad strategi är ingen garanti för att skolutveckling sker. Egna initiativ, till och med konflikter kan vara det som aktiverar processer, konstaterar Katharina Jacobsson, som skrivit 2017 års mest lästa avhandling på Skolporten.se.

10 mest lästa avhandlingarna 2017

Här hittar du de 10 mest lästa avhandlingarna 2017. Sammanställningen är gjord av Skolportens redaktion.

”Foreldre bør tørre å la barna dra på egne oppdagelsesferder”

Er foreldre så redde for at barna skal skade seg, at vi hindrer barna i å utforske naturen på egne premisser? ”Barn er ikke dumdristige, bare nysgjerrige”, sier en høgskolelektor som forsker på barn i naturen.

Rektors lektionsbesök tillfälle till pedagogisk reflektion

På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet åtföljt av ett uppföljande samtal som ger tillfälle till att gemensamt reflektera kring undervisningen. ”Jag prioriterar lektionsbesöken och förbereder varje läsår med att reservera tid två gånger i veckan i kalendern, sedan fyller jag på med annat”, säger Gun Palmqvist, skolans rektor.

Magnus Hultén: Pedagogik och politik

Aldrig har tron på att rätt kunskapssyn och tydliga kunskapskrav ska lösa skolans problem varit så stor som nu. Detta när mycket tyder på att roten till skolans kunskapsproblem ligger i dylika politiska strävanden. När ska vi lära av historien?