Dela:

”Syftet är att systematiskt föra vidare engagemang”

Tillsammans. Det är nyckelordet för lärarna på Sjöstadsskolan i Stockholm. Sedan år 2009 har de använt learning study-modellen, ett verktyg för att kollektivt analysera och förbättra undervisningen för att höja elevernas kunskaper och resultat.

Marie Björk. Foto: Emil Nordin

Marie Björk ser många fördelar med att arbeta med learning study-modellen. Foto: Emil Nordin

– Ofta säger man att elever inte klarar en uppgift, när det egentligen är vi lärare som inte lyckas undervisa så att eleven lär sig, säger Marie Björk.

Marie Björk är specialpedagog på skolan, handledare i learning study och arbetar också med en licentiatavhandling med modellen som forskningsramverk. Hon har sett flera vinster med att använda den på skolan:

– Lärarna har utvecklat en förmåga att tänka, att resonera med sig själva och andra. De analyserar sin undervisning och de har fått ett gemensamt språk för det.

En learning study går till så att flera lärare går ihop om att utveckla en lektion på ett svårt område, det vill säga där de ser att eleverna inte får ut vad lärarna vill att de ska få ut av undervisningen. De utgår från en lärandeteori och planerar en lektion i ämnet. En av dem utför lektionen, minst en av de övriga sitter med och tar anteckningar om vad som sker och hur eleverna tar till sig lektionen. Lektionen filmas också så att hela gruppen efteråt kan se och diskutera vad som gick fram till eleverna och inte.

Sedan gör de små förändringar i upplägget, håller lektionen i nästa klass, och utvärderar igen. Då får man en fördjupad uppfattning om hur lektionen fungerar. Lärarna får en större förståelse för vad som blev möjligt för eleverna att lära, och vad de behöver ändra, berättar Marie Björk.

EFTER TREDJE VERSIONEN av lektionen har lärarna lärt sig ännu mer om vad som är centralt för elevernas lärprocess. För att det ska bli kunskap som går att ta vidare i lärarnas praktik är det viktigt att utgå från en didaktisk teori som förklarar relationen mellan elevens lärande och hur undervisningen går till, menar hon.

Lärarna märker vilken undervisning som fungerar, men de testar också eleverna i ämnet före och efter varje genomförd lektion. Och eleverna får ut mer än man kan tro av detta:

– När de ser hur vi arbetar för att förbättra undervisningen blir den viktig även för dem.

Grunden för allt är förstås en skolledning som är engagerad i att utveckla undervisningen. Tisdagskonferensen på Sjöstadsskolan är viktig, berättar Marie Björk. Tre av fyra tisdagar har Sjöstadsskolan ämneslärarmöte på en och en halv timme, där lärarna diskuterar undervisningsproblem: vad har elever på vår skola svårt med och hur ändrar vi undervisningen för att avhjälpa det?

En annan viktig grundbult för undervisningsutvecklingen är kvällskonferensen en gång i månaden. Då presenteras till exempel de projekt som gjorts.

– Så att alla känner sig delaktiga. Syftet är att systematiskt föra vidare engagemang för att titta på sin egen verksamhet och hur vi kan förbättra den. Det är viktigt för att ge andra idéer de vill pröva.

LÄRARE ÄR GLADA när de får jobba med sitt huvuduppdrag, det vill säga undervisning, och gå på djupet tillsammans, säger Marie Björk. Learning study-projekten har bidragit till en kultur där undervisning är en gemensam angelägenhet och utmaning – och ingen lärare sitter längre hemma på kammaren och brottas med lektionsarbetet på egen hand:

– Det finns ett fokus på att vrida och vända på problemen tillsammans.

Av Ulrika Fjällborg

MARIE BJÖRKS TIPS:

  • Diskutera med dina ämneskollegor vad eleverna verkar ha svårt för att lära sig.
  • Välj ut ett område som går att undervisa på under en lektion, till exempel att jämföra och använda decimaltal.
  • Se till att ha skolledningens stöd för att kunna prata om ert systematiska utvecklingsarbete varje vecka.

Skolporten nr 6/2021

Skolporten nr 6/2021.

Skolportens magasin – nytt nr ute nu!

Tema: UNDERVISNING

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR

Sidan publicerades 2021-12-22 00:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Avhandling om föräldrastödsprogram utsedd till Skolportens favorit

Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger. Det konstaterar Anton Dahlberg som forskat om förskolebarns psykiska ohälsa och föräldraskapsstöd. Nu har hans avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

NPF-föräldrar bär ett tungt ansvar

Föräldrar till barn med NPF-diagnoser tvingas att ta ett stort individuellt ansvar för sina barns skolgång. Det konstaterar forskaren Emma Laurin. 

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Här är de tio mest lästa avhandlingarna på Skolportens webb förra året.

Matematik med alla sinnen

Läraren Charlotte Appeltofft har märkt att eleverna får en bättre taluppfattning när hon lär ut med den nya undervisningsmodellen TRR – Tänka, Resonera och Räkna.

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Positivt med föräldrastödsprogram

En relativt enkel insats med föräldrastöd på förskolan gav förändring hos både barn och föräldrar. Det visar en avhandling av Anton Dahlberg. Nu har avhandlingen valts till favorit av Lärarpanelen.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Hur påverkar migration föräldraskapet?

Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad, berättar om lösningar som får stor betydelse för föräldrar, barn och samhället. (webb-tv).

Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Vad händer när den viktigast uppgiften – att vara förälder – vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, har forskat om lösningar som fått betydelse för föräldrar, barn och samhället.  

Så kan skolan arbeta mot antisemitism

Skolpersonal saknar ofta tillräckliga förutsättningar och förkunskaper för att arbeta mot antisemitism, visar en ny rapport om rasism och antisemitism i Malmös skolor och förskolor.

Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Lärarpanelen: ”Ett viktigt och roligt uppdrag”

"Det är viktigt och roligt att vara uppdaterad om nya vetenskapliga rön som rör undervisning och lärande." Så svarar en av Skolportens lärarpanelister på frågan om varför hon ville vara med i panelen.

Idéer för livet satsar på förskoleforskning

Uppsala universitets Barn och BabyLab får 1,5 mkr för förskoleforskning. Syftet är att främja tvärgående kunskap om barns utveckling, effekten av olika pedagogiska metoder samt hur föräldrar på bästa sätt kan engageras i sina barns utveckling och lärande.

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Skolportens favorit: Så skapas skolnärvaro

Problematisk skolfrånvaro byggs upp under en längre tid och inte sällan är mobbning en bakomliggande faktor. Men det går att hitta en väg tillbaka till skolan, visar Tobias Forsells avhandling, som nu valts till Skolportens favorit.

Forskningsutblick: Samarbete över yrkesgränser för att stötta barn med autismspektrumdiagnos

I denna studie undersöker Ingrid Olsson och Lise Roll-Pettersson hur samarbeten mellan förskola, habilitering och föräldrar ser ut i arbetet med barn med autismspektrumdiagnos. De kommer fram till att ett välfungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper är positivt för de stödinsatser som ges barn med autismspektrumdiagnos.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Psychological theory may help boost student engagement

A psychological theory developed in the 1970s and 1980s may hold the answer to engaging students in classroom lessons. Erika Patall, associate professor of education and psychology, says research supports the theory as a teaching strategy focused on autonomy, competence and relatedness.

What role does social media use play in the youth mental health crisis? Researchers are trying to find out

Content, context and individual factors contribute to the effects of social media use, says research scientist David Bickham. While data shows potential harm from social media use, emerging research shows potential positive effects, and Bickham points out that there is a difference between the effects of watching TikTok videos and sending a direct message to a friend.