Dela:

”Syftet är att systematiskt föra vidare engagemang”

Tillsammans. Det är nyckelordet för lärarna på Sjöstadsskolan i Stockholm. Sedan år 2009 har de använt learning study-modellen, ett verktyg för att kollektivt analysera och förbättra undervisningen för att höja elevernas kunskaper och resultat.

Marie Björk. Foto: Emil Nordin

Marie Björk ser många fördelar med att arbeta med learning study-modellen. Foto: Emil Nordin

– Ofta säger man att elever inte klarar en uppgift, när det egentligen är vi lärare som inte lyckas undervisa så att eleven lär sig, säger Marie Björk.

Marie Björk är specialpedagog på skolan, handledare i learning study och arbetar också med en licentiatavhandling med modellen som forskningsramverk. Hon har sett flera vinster med att använda den på skolan:

– Lärarna har utvecklat en förmåga att tänka, att resonera med sig själva och andra. De analyserar sin undervisning och de har fått ett gemensamt språk för det.

En learning study går till så att flera lärare går ihop om att utveckla en lektion på ett svårt område, det vill säga där de ser att eleverna inte får ut vad lärarna vill att de ska få ut av undervisningen. De utgår från en lärandeteori och planerar en lektion i ämnet. En av dem utför lektionen, minst en av de övriga sitter med och tar anteckningar om vad som sker och hur eleverna tar till sig lektionen. Lektionen filmas också så att hela gruppen efteråt kan se och diskutera vad som gick fram till eleverna och inte.

Sedan gör de små förändringar i upplägget, håller lektionen i nästa klass, och utvärderar igen. Då får man en fördjupad uppfattning om hur lektionen fungerar. Lärarna får en större förståelse för vad som blev möjligt för eleverna att lära, och vad de behöver ändra, berättar Marie Björk.

EFTER TREDJE VERSIONEN av lektionen har lärarna lärt sig ännu mer om vad som är centralt för elevernas lärprocess. För att det ska bli kunskap som går att ta vidare i lärarnas praktik är det viktigt att utgå från en didaktisk teori som förklarar relationen mellan elevens lärande och hur undervisningen går till, menar hon.

Lärarna märker vilken undervisning som fungerar, men de testar också eleverna i ämnet före och efter varje genomförd lektion. Och eleverna får ut mer än man kan tro av detta:

– När de ser hur vi arbetar för att förbättra undervisningen blir den viktig även för dem.

Grunden för allt är förstås en skolledning som är engagerad i att utveckla undervisningen. Tisdagskonferensen på Sjöstadsskolan är viktig, berättar Marie Björk. Tre av fyra tisdagar har Sjöstadsskolan ämneslärarmöte på en och en halv timme, där lärarna diskuterar undervisningsproblem: vad har elever på vår skola svårt med och hur ändrar vi undervisningen för att avhjälpa det?

En annan viktig grundbult för undervisningsutvecklingen är kvällskonferensen en gång i månaden. Då presenteras till exempel de projekt som gjorts.

– Så att alla känner sig delaktiga. Syftet är att systematiskt föra vidare engagemang för att titta på sin egen verksamhet och hur vi kan förbättra den. Det är viktigt för att ge andra idéer de vill pröva.

LÄRARE ÄR GLADA när de får jobba med sitt huvuduppdrag, det vill säga undervisning, och gå på djupet tillsammans, säger Marie Björk. Learning study-projekten har bidragit till en kultur där undervisning är en gemensam angelägenhet och utmaning – och ingen lärare sitter längre hemma på kammaren och brottas med lektionsarbetet på egen hand:

– Det finns ett fokus på att vrida och vända på problemen tillsammans.

Av Ulrika Fjällborg

MARIE BJÖRKS TIPS:

  • Diskutera med dina ämneskollegor vad eleverna verkar ha svårt för att lära sig.
  • Välj ut ett område som går att undervisa på under en lektion, till exempel att jämföra och använda decimaltal.
  • Se till att ha skolledningens stöd för att kunna prata om ert systematiska utvecklingsarbete varje vecka.

Skolporten nr 6/2021

Skolporten nr 6/2021.

Skolportens magasin – nytt nr ute nu!

Tema: UNDERVISNING

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR

Sidan publicerades 2021-12-22 00:23 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Avhandling om föräldrastödsprogram utsedd till Skolportens favorit

Föräldrastödsprogram som hålls av förskollärare upplevs positivt av både föräldrar och pedagoger. Det konstaterar Anton Dahlberg som forskat om förskolebarns psykiska ohälsa och föräldraskapsstöd. Nu har hans avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

NPF-föräldrar bär ett tungt ansvar

Föräldrar till barn med NPF-diagnoser tvingas att ta ett stort individuellt ansvar för sina barns skolgång. Det konstaterar forskaren Emma Laurin. 

”Inkludering inte alltid bäst”

Många barn med neuropsykiatriska diagnoser mår dåligt i skolan och har hög frånvaro. ”Ska föräldrarna bära dem till skolan för att tillgodose skolplikten?” frågar sig utbildningssociologen Emma Laurin. ”Nej, i stället måste skolan värna de varma relationer barnen trots allt kan ha.”

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Här är de tio mest lästa avhandlingarna på Skolportens webb förra året.

Matematik med alla sinnen

Läraren Charlotte Appeltofft har märkt att eleverna får en bättre taluppfattning när hon lär ut med den nya undervisningsmodellen TRR – Tänka, Resonera och Räkna.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Unga önskar mer kunskap om sömn

Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Det säger Malin Jakobsson, som forskat om högstadieelevers sömnvanor och som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Krigslekar – ett komplext fenomen

Barn utforskar rörelse i krigslekar, visar Ebba Theorells forskning. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

Positivt med föräldrastödsprogram

En relativt enkel insats med föräldrastöd på förskolan gav förändring hos både barn och föräldrar. Det visar en avhandling av Anton Dahlberg. Nu har avhandlingen valts till favorit av Lärarpanelen.

Så kan skolan arbeta mot antisemitism

Skolpersonal saknar ofta tillräckliga förutsättningar och förkunskaper för att arbeta mot antisemitism, visar en ny rapport om rasism och antisemitism i Malmös skolor och förskolor.

Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Lärarpanelen: ”Ett viktigt och roligt uppdrag”

"Det är viktigt och roligt att vara uppdaterad om nya vetenskapliga rön som rör undervisning och lärande." Så svarar en av Skolportens lärarpanelister på frågan om varför hon ville vara med i panelen.

Skolportens favorit: Så skapas skolnärvaro

Problematisk skolfrånvaro byggs upp under en längre tid och inte sällan är mobbning en bakomliggande faktor. Men det går att hitta en väg tillbaka till skolan, visar Tobias Forsells avhandling, som nu valts till Skolportens favorit.

Skolportens favorit: Så pratar eleverna om religion

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i undervisningen eller i läromedlen. Det visar Fredrik Jahnkes avhandling, som nu valts till Skolportens favorit av lärarpanelen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Elevhälsa
  Skolportens magasin nr 5/2022.

TEMA: Elevhälsa

INTERVJU: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare. TEMA: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny forskning: Surfplattor minskar kreativiteten på förskolan

Digitala verktyg ingår i läroplanen för förskolebarn, redan från ett års ålder. Nu visar svensk forskning att småbarnens lek med surfplattor ser helt annorlunda ut än annan lek.

Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Känslor gentemot skolan kan påverka högstadieelevens prestationer på lång sikt

Finns det ett samband mellan högstadieelevers skolrelaterade utmattning, engagemang och prestationer i matematik? Ja, det gör det, också på lång sikt. Det visar en undersökning vid Åbo Akademi.

Gaming och psykisk hälsa hos unga i Sverige undersöks

Gaming är idag en vanlig fritidsaktivitet hos många ungdomar och är sedan sommaren år 2018 klassad som så pass problematisk att den finns som en diagnos, gaming disorder. Forskare på Högskolan Väst hoppas att resultaten från en ny studie ska bidra till att förebygga psykisk ohälsa som är relaterad till gaming.

”Begåvade människor gör dumma saker”

Folk lägger en stor del av sin arbetstid på kvalitetssäkring, varumärkesarbete och på att utarbeta strategier. Lundaforskaren Mats Alvesson bedriver ett korståg mot dagens klyschor och tomma reformer i administration och ledarskap. ”Samtidigt som vi lever i ett kunskapssamhälle verkar vi också i ett fördumningssamhälle.”