2019-11-26 15:24  148 Dela:

Tid och utbildad personal är avgörande för elever med blindhet

Elever med blindhet är en mycket liten grupp som oftast går i den vanliga grundskolan. Kompetensutveckling för alla som verkar runt dessa elever är helt avgörande för att de ska klara kunskapsmålen, visar Kim de Verdiers avhandling.

Sidan publicerades 2019-11-26 15:24 av John Miller


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer