Hoppa till sidinnehåll
Elevhälsa

Unga önskar mer kunskap om sömn

Publicerad:2022-11-01
Uppdaterad:2023-09-15
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Malin Jacobsson. Foto: Fredrik Jalhed
Malin Jakobsson. Foto: Fredrik Jalhed

Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Det säger Malin Jakobsson, som forskat om högstadieelevers sömnvanor.

Med 13 års erfarenhet som skolsköterska har Malin Jakobsson mött många elever som har svårt att sova. Det var också bakgrunden till varför högstadieelevers sömnvanor blev ämnet i hennes avhandling, där hon undersöker vad 940 elever i årskurs 9 upplever försvårar respektive främjar god sömn.

Att sömn är en grundläggande faktor för att klara av skolan, och att för lite sömn kan leda till nedsatt inlärnings-, minnes- och koncentrationsförmåga, förändringar i sinnesstämningen och ökad risk för ångest och depression, är väl känt. Men forskningen om hur ett sömnfrämjande arbete bäst bör bedrivas är begränsad, konstaterar hon.
Avhandlingen visar att över hälften av de tillfrågade eleverna sover mindre än rekommenderade 8–10 timmar. 19 procent upplever sömnsvårigheter. Det som försvårar sömnen är framför allt oro, existentiella tankar, brist på rutiner, skolstress och teknikanvändning.

– Många ungdomar har svårt att hantera den tystnad som plötsligt uppstår när de gått och lagt sig. De beskriver att hela dagen är full av ljud och input. Det är först när de lägger sig som de har tid att tänka. Ofta blir tankarna obekväma och ältande och behöver distraheras med mobilen.

Likafullt överraskade eleverna med stor insikt om vad de själva behöver för att få en bättre sömn. Högst på listan står involverade föräldrar som stöttar med rutiner och intresserar sig för sina barns välmående och sömn. Stöd och kunskap om sömn från någon som de har en nära relation till skapar trygghet, konstaterar eleverna.

– Svaren var otroligt kloka och insiktsfulla.

Resultaten visar också att eleverna inte vet hur de kan förbättra sin sömn, och från skolans håll efterlyser de mer kunskap om sömn.

– Undervisningen i ämnet består ofta av en föreläsning. Här föreslog eleverna mer grupparbeten och diskussioner, just för att få reflektera tillsammans. Några lanserade idén att hela klassen under två veckor skulle stänga ned sociala medier efter klockan 22 och därefter utvärdera sin sömn. Jag menar att skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan.

Eleverna önskar också hjälp med att hitta rutiner, struktur och balans mellan fritid och skolan i form av personliga råd.

– Vi vuxna är ofta snabba på att ge just generella sömnråd, som fysisk rörelse, rutiner, dagsljus eller att stänga av mobilen vid läggdags. Alla dessa råd är viktiga, men oro och sömnsvårigheter kanske handlar om helt andra saker. Om en ungdom oroar sig för gymnasievalet så hjälper det inte att ge råd om att stänga av mobilen vid läggdags. Mina resultat visar tydligt att unga behöver bli lyssnade på.

Med sin forskning hoppas Malin Jakobsson bidra till ökad kunskap om ungas sömn och sambandet mellan sömn och utbildning bland såväl lärare som rektorer, men framför allt elevhälsan.

– Och självklart också föräldrar. Jag hoppas att min och andras forskning kan leda till en bättre sömn för ungdomar.


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”I skolans uppdrag ingår förebyggande elevhälsoarbete. När det handlar om elever med svårigheter finns sömnen ofta med som ett problem. Där bidrar Malin Jakobssons avhandling med betydelsefull kunskap om hur för lite sömn påverkar ungdomars dagliga liv och förmåga att lära sig i skolan.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Malin Jakobsson

Avhandling: ”Jag vill sova, men kan inte”. Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Bakgrund: Utbildad barnsjuksköterska och distriktssköterska. Har jobbat på barnkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus och som skolsköterska i Borås stad. Arbetar nu på Högskolan i Borås i utbildningarna till barnsjuksköterska och till distriktssköterska

Disputerade: 20 maj 2022 vid Högskolan i Borås i ämnet vårdvetenskap


Omslag Skolporten nr 5 2022
Skolporten nr 5 2022.

Skolportens magasin – nytt nr ute 25 oktober 2022!

Tema: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Intervju: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare.

Reportage: Genom att väcka tanken på högskolan tidigt ges även barn från icke-studievana hem en större möjlighet att studera vidare.

Ledarskap: Rektorer är bland de chefer inom offentlig sektor som får kämpa hårdast för att få gehör för ökade resurser.

Förskola: Didaktik och frågor som rör undervisningen är underordnade i förskolan, visar forskning.

Krönika: Gymnasieläraren Karin Berg om att få ägna mötestid åt ämneslagsarbetet och undervisningsfrågor.

Avhandlat: De senaste doktorsavhandlingarna inom utbildningsvetenskap, samt lärarpanelens favoritavhandling.

Prenumerera

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev