Dela:

Unga önskar mer kunskap om sömn

Malin Jacobsson. Foto: Fredrik Jalhed

Malin Jakobsson. Foto: Fredrik Jalhed

Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Det säger Malin Jakobsson, som forskat om högstadieelevers sömnvanor.

Med 13 års erfarenhet som skolsköterska har Malin Jakobsson mött många elever som har svårt att sova. Det var också bakgrunden till varför högstadieelevers sömnvanor blev ämnet i hennes avhandling, där hon undersöker vad 940 elever i årskurs 9 upplever försvårar respektive främjar god sömn.

Att sömn är en grundläggande faktor för att klara av skolan, och att för lite sömn kan leda till nedsatt inlärnings-, minnes- och koncentrationsförmåga, förändringar i sinnesstämningen och ökad risk för ångest och depression, är väl känt. Men forskningen om hur ett sömnfrämjande arbete bäst bör bedrivas är begränsad, konstaterar hon.
Avhandlingen visar att över hälften av de tillfrågade eleverna sover mindre än rekommenderade 8–10 timmar. 19 procent upplever sömnsvårigheter. Det som försvårar sömnen är framför allt oro, existentiella tankar, brist på rutiner, skolstress och teknikanvändning.

– Många ungdomar har svårt att hantera den tystnad som plötsligt uppstår när de gått och lagt sig. De beskriver att hela dagen är full av ljud och input. Det är först när de lägger sig som de har tid att tänka. Ofta blir tankarna obekväma och ältande och behöver distraheras med mobilen.

Likafullt överraskade eleverna med stor insikt om vad de själva behöver för att få en bättre sömn. Högst på listan står involverade föräldrar som stöttar med rutiner och intresserar sig för sina barns välmående och sömn. Stöd och kunskap om sömn från någon som de har en nära relation till skapar trygghet, konstaterar eleverna.

– Svaren var otroligt kloka och insiktsfulla.

Resultaten visar också att eleverna inte vet hur de kan förbättra sin sömn, och från skolans håll efterlyser de mer kunskap om sömn.

– Undervisningen i ämnet består ofta av en föreläsning. Här föreslog eleverna mer grupparbeten och diskussioner, just för att få reflektera tillsammans. Några lanserade idén att hela klassen under två veckor skulle stänga ned sociala medier efter klockan 22 och därefter utvärdera sin sömn. Jag menar att skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan.

Eleverna önskar också hjälp med att hitta rutiner, struktur och balans mellan fritid och skolan i form av personliga råd.

– Vi vuxna är ofta snabba på att ge just generella sömnråd, som fysisk rörelse, rutiner, dagsljus eller att stänga av mobilen vid läggdags. Alla dessa råd är viktiga, men oro och sömnsvårigheter kanske handlar om helt andra saker. Om en ungdom oroar sig för gymnasievalet så hjälper det inte att ge råd om att stänga av mobilen vid läggdags. Mina resultat visar tydligt att unga behöver bli lyssnade på.

Med sin forskning hoppas Malin Jakobsson bidra till ökad kunskap om ungas sömn och sambandet mellan sömn och utbildning bland såväl lärare som rektorer, men framför allt elevhälsan.

– Och självklart också föräldrar. Jag hoppas att min och andras forskning kan leda till en bättre sömn för ungdomar.

Av Susanne Sawander


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”I skolans uppdrag ingår förebyggande elevhälsoarbete. När det handlar om elever med svårigheter finns sömnen ofta med som ett problem. Där bidrar Malin Jakobssons avhandling med betydelsefull kunskap om hur för lite sömn påverkar ungdomars dagliga liv och förmåga att lära sig i skolan.”

LÄS MER OM LÄRARPANELEN OCH DERAS VAL AV LÄRARPANELENS FAVORIT HÄR


Forskare: Malin Jakobsson

Avhandling: ”Jag vill sova, men kan inte”. Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Bakgrund: Utbildad barnsjuksköterska och distriktssköterska. Har jobbat på barnkliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus och som skolsköterska i Borås stad. Arbetar nu på Högskolan i Borås i utbildningarna till barnsjuksköterska och till distriktssköterska

Disputerade: 20 maj 2022 vid Högskolan i Borås i ämnet vårdvetenskap


 

Omslag Skolporten nr 5 2022

Skolporten nr 5 2022.

Skolportens magasin – nytt nr ute 25 oktober 2022!

Tema: Elevhälsa. Svenska elever mår allt sämre. Samtidigt har likvärdigheten inom elevhälsan minskat. Hur kan skolan arbeta mer förebyggande och främjande med de ungas psykiska hälsa?

Intervju: Daniel Willingham, kognitionsforskare och amerikansk professor i psykologi, vill skapa en bättre skola för eleverna via vetenskapliga rön om inlärning och minne till lärare.

Reportage: Genom att väcka tanken på högskolan tidigt ges även barn från icke-studievana hem en större möjlighet att studera vidare.

Ledarskap: Rektorer är bland de chefer inom offentlig sektor som får kämpa hårdast för att få gehör för ökade resurser.

Förskola: Didaktik och frågor som rör undervisningen är underordnade i förskolan, visar forskning.

Krönika: Gymnasieläraren Karin Berg om att få ägna mötestid åt ämneslagsarbetet och undervisningsfrågor.

Avhandlat: De senaste doktorsavhandlingarna inom utbildningsvetenskap, samt lärarpanelens favoritavhandling.

Prenumeranter läser hela arkivet digitalt utan kostnad! Ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play eller läs Skolportens e-magasin direkt på webben här!

LÄS MER OCH PRENUMERERA HÄR!

Sidan publicerades 2022-11-01 13:34 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-11-08 12:59 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta i Göteborg 1–2 december eller på distans via webbkonferensen 8 december–5 januari.

Specialpedagogik i gymnasiet

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik för gymnasiet! Innehållet passar även dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. JUST NU! Boka till boka-tidigt-pris t.o.m. 28 februari!

Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Skolportens favorit: Så skapas skolnärvaro

Problematisk skolfrånvaro byggs upp under en längre tid och inte sällan är mobbning en bakomliggande faktor. Men det går att hitta en väg tillbaka till skolan, visar Tobias Forsells avhandling, som nu valts till Skolportens favorit.

Teamet som arbetar för att öka närvaron hos elever med problematisk frånvaro

Det fristående Förstärkta teamet, som stödjer och handleder både skolan, eleven och vårdnadshavare, är en viktig framgångsfaktor i Vellinge kommuns arbete mot problematisk frånvaro.

Forskningsutblick: Gymnasieelevers erfarenheter av särskilt stöd: berättelser om utanförskap och tillhörighet

Denna intervjustudie fokuserar på elevers egna erfarenheter av särskilt stöd. Genom att de själva får komma till tals nyanseras förståelsen av särskilt stöd, ur elevernas perspektiv. Forskningen ger en erfarenhetsbaserad bild av hur skolgång och stöd kan upplevas.

Bedömningar i skolan – så kan de bli bättre för eleverna

Bedömningar i klassrummet är viktiga för att sätta betyg, men också för att anpassa undervisningen. Men lärare och elever måste kunna påverka utformningen för att bedömningen ska bli ett fungerande redskap, enligt en avhandling.  

Digitaliseringen i skolan och förskolan: Distraktion eller möjlighet?

Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter har inneburit såväl fördelar som nackdelar. Forskare som Skolporten talat med efterlyser mer fokus på didaktik, skärpta regler för IT-företag och bättre fortbildning i den nya nationella digitaliseringsstrategin.

Ny forskning: Mobilförbud i skolan fungerar inte

Sedan den 1 augusti i år är det förbjudet att använda mobilen för annat än skolarbete i klassrummen. Men en avhandling vid Göteborgs universitet slår fast att lagen är problematisk, oavsett förbud så används mobilerna ändå. Både lärare och elever berättar att de hittar vägar för att kringgå reglerna, säger forskaren Anita Grigic Magnusson i ett pressutskick.

Forskaren vid Mittuniversitet i Sundsvall: Detta fick eleverna tillbaka till skolan

Vad är det som gör att en elev som älskat att gå i skolan slutar att göra det? För första gången har en svensk studie tagit reda på hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever omfattande och lång skolfrånvaro.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!

Stor ämnesstudie: Så ser det ut i klassrummen

Samhällskunskap är ett brett ämne utan tydliga avgränsningar. I en ny studie undersöker därför forskarna Joakim Öberg och Pontus Bäckström om ämnet har någon form av kanon – en kärna som garanterar att eleverna får en likvärdig utbildning och som ger ämneslärarna en tydlig riktning.

Tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro

Vad säger forskningen om tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro och hur agerar man bäst i praktiken? Vilka insatser krävs och av vem? I samtalet deltar Tobias Forsell, rådgivare på SPSM som forskat kring problematisk skolfrånvaro och Mona Tafvelin, rådgivare med lång erfarenhet av arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Samtalsledare är Erika Bergman, SPSM. (webb-radio)

10 mest lästa avhandlingarna år 2021

Här är de tio mest lästa avhandlingarna på Skolportens webb förra året.

Så kan barn med omfattande skolfrånvaro hjälpas tillbaka

Varje hemmasittare är unik och det krävs tid och tålamod för att få eleven att återvända till skolan. ” Ett vanligt fel skolledare och vårdnadshavare gör – i sin iver att komma till rätta med problemet – är att de glömmer bort att lyssna på eleven, säger tidigare rektorn Sirkka Persson, som är aktuell med en bok om hemmasittare.

Då är risken störst att frånvaron i skolan ökar: ”Relationen med lärarna avgörande”

Vid skolstadieövergångar är det störst risk att elever får mer skolfrånvaro, det menar Vera Rolf som är en del av Västerås stads närvaroteam. ”I många fall är det just relationerna med lärarna som gör att eleverna är i skolan och vid en övergång byts oftast lärarna ut”, förklarar hon.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser