2019-11-21 11:00  769 Dela:

”Vi kan lära av varandra”

Det är vanligt att jämföra resultat i finsk och svensk skola. Men varför stanna vid jämförelser? För att utveckla arbetsformer och pedagogik vill forskaren Torbjörn Sandén i Vasa se mer direkta utbyten mellan länderna.

Sidan publicerades 2019-11-21 11:00 av John Miller


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer