Vikten av att se eleven

Moa Duvarci Engman, Skolporten. Foto: Johan Marklund

Under en konferens om inkludering nyligen lyssnade jag till den amerikanska forskaren Sam Catherine Johnston.

Hon talade bland annat om vikten av att se alla elevers olikheter som en tillgång, och berättade om Youthbuild USA, en ideell organisation i USA som hjälper arbetslösa ungdomar utan gymnasiebehörighet att utbilda sig och få en andra chans i livet. I ett filmklipp sa en av ungdomarna en sak om sin tidigare skolgång som berörde mig: ”We didn’t fail. The system failed us.”

Vi misslyckades inte. Det var systemet som misslyckades och svek oss.

Skolans uppgift är att skapa en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett elevens förutsättningar. Alla elever ska kunna känna delaktighet och ha möjlighet att utvecklas. Och det är hela skolans ansvar, från förvaltningschef och skolledare, till elevhälsa och lärare. Ett svårt uppdrag, men faktum är att många skolor redan arbetar på ett inkluderande sätt utan att tänka på det. 

Inkluderande lärmiljöer handlar om skolsystemets förmåga att se, förstå och stödja eleverna, och anpassa undervisningen, menar Per Skoglund, FoU-samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och när skolsystemet lyckas med det kommer det alla elever till godo.

Missa inte senaste Skolportens temaartikel om inkluderande undervisning i Skolporten nr 6/2017 – ute nu!

Moa Duvarci Engman
Chefredaktör, Skolportens forskningsmagasin
moa.engman@skolporten.se


Ledaren är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6 2017. 

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr! 

Sidan publicerades 2017-12-18 10:48 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Specialpedagogik – aktuell forskning och praktiska metoder

Vår årliga specialpedagogiska konferens arrangeras i Stockholm 26-27 april och i Göteborg 3-4 maj! Konferensen berör bl.a. språkstörning, kognition och lärande, matematiksvårigheter, motivation och interkulturella möten. Som tidigare år satsar vi på en blandning av forskning och praktiknära föreläsningar av kompetenta talare, välkommen!

Skolbibliotek, 21-22 mars i Göteborg

Som central plats för kunskapsinhämtning och läsinspiration har biblioteket sin självklara plats. Under denna konferens fördjupar vi oss i det källkritiska uppdraget vilket följer som en röd tråd under båda dagarna. Välkommen till Skolportens årliga mötesplats för dig som är skolbibliotekarie!

Lärare vässar sin digitala kompetens i Singapore

Under hela hösten kommer William Jobe, universitetslektor på Avdelningen för informatik på EI, att vara tjänstledig från Högskolan Väst för att arbeta på National University of Singapore, NUS. Fokus kommer att vara digitalisering.

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor

I början av november presenterade Royal Society sin rapport After the Reboot – Computing Education in UK Schools. Här tittar forskare närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i den engelska skolan 2014, skriver Stefan Pålsson, Omvärldebloggen.

Samma innehåll på varje stadium i matteundervisningen

Elevernas förståelse för matematiken ökar inte tillräckligt över stadierna, enligt pedagogikforskaren Caroline Nagy. Hon efterlyser samarbete i nya lärarlag.

Det tar tid att införa programmering i Englands skolor

I början av november presenterade Royal Society sin rapport After the Reboot – Computing Education in UK Schools. Här tittar forskare närmare på hur det har gått sedan införandet av det datavetenskapligt inriktade ämnet computing i England år 2014.

Fler bråk ger bättre resultat – i matematiken

Undervisningens innehåll på förskolan och på grundskolans olika stadier tenderar att vara för lika. Detta kan vara en orsak till att eleverna inte utvecklar sin förståelse för matematik från år till år. Så kan man sammanfatta resultatet av ny forskning som Caroline Nagy, universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, står bakom.

Doktorand sätter småskolläraren Ester Vikströms dagbok i fokus

Ester Viklunds dagbok från 1901 i Furuögrund berättar om en småskollärares vardag och relationer i en krypterad dagbok som doktoranden Emil Marklund vid Umeå Universitet avkodat.

Fler bråk ger bättre resultat – i matematiken

Undervisningens innehåll på förskolan och på grundskolans olika stadier tenderar att vara för lika. Detta kan vara en orsak till att eleverna inte utvecklar sin förståelse för matematik från år till år. Så kan man sammanfatta resultatet av ny forskning som Caroline Nagy, universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, står bakom.

En första inblick i högskolornas nya framtid

Det har kommit en första grovskiss från en pågående utredning om hur våra högskolor och universitet kan komma att styras i framtiden.

Menn i barnehage gir flinkere skolebarn

Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie.

Projekt skapade digitalt stöd i molnet för lärare och elever

Det nya webbaserade skoldatateket har bara funnits i sex månader men effekterna börjar redan märkas. ”Elever signalerar att de är nöjda och allt fler lärare blir nyfikna. Det har aldrig tidigare varit så mycket prat om anpassningar i kollegiet”, säger Veronica Fernstedt.

Nytt material: Nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen

Detta är ett stöd till kommunerna när det gäller nyanlända och flerspråkiga elever inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Du hittar bland annat information om regelverk, utbildningsplikt, möjligheter att kombinera kurser och språkutvecklande undervisning. Materialet kommer att byggas på under våren 2018.

‘I feel completely in control’: stress-busting teaching strategies for 2018

We asked teachers for the tried and tested tricks that have dramatically improved their time at school and at home.

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Stödmaterialet ingår i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal i skolan. (pdf)

Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Tema: Inkludering

Tema: Inkludering

Vad innebär inkludering? Stor temaartikel. Dessutom: Intervju med Gloria Ray Karlmark som skrev historia som den första svarta eleven i en helvit skola. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Film: Tips för att må bra

Inspirera dina elever att göra hälsofrämjande aktiviteter för att må bra. Visa och sprid gärna filmen till alla elever på skolan.  Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet.  

Västeråsforskning om cerebral pares: Skolidrott ger ofta effekt hela livet

Sannolikheten att en person med cerebral pares ska bli fysiskt aktiv som vuxen fördubblas om personen var fysiskt aktiv i tonåren. Det visar en ny studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Viktig å diskutere barnehagekvalitet, selv når voksne kan bli støtt

Barnehageforskning er et minefelt i et land der nesten alle barn er i barnehage. Mange aktører ønsker helst å få bekreftet at alt står bare bra til.

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet.

Fysisk aktivitet skyddar mot symptom på depression

Det är nu tio år sedan forskare genomförde en stor undersökning av tusen fyraåringar i Trondheim. Här är studiens senaste forskningsresultat om bland annat övervikt hos barn.

Rikskonferens
För högstadielärare i svenska

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!