Vikten av att se eleven

Moa Duvarci Engman, Skolporten. Foto: Johan Marklund

Under en konferens om inkludering nyligen lyssnade jag till den amerikanska forskaren Sam Catherine Johnston.

Hon talade bland annat om vikten av att se alla elevers olikheter som en tillgång, och berättade om Youthbuild USA, en ideell organisation i USA som hjälper arbetslösa ungdomar utan gymnasiebehörighet att utbilda sig och få en andra chans i livet. I ett filmklipp sa en av ungdomarna en sak om sin tidigare skolgång som berörde mig: ”We didn’t fail. The system failed us.”

Vi misslyckades inte. Det var systemet som misslyckades och svek oss.

Skolans uppgift är att skapa en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett elevens förutsättningar. Alla elever ska kunna känna delaktighet och ha möjlighet att utvecklas. Och det är hela skolans ansvar, från förvaltningschef och skolledare, till elevhälsa och lärare. Ett svårt uppdrag, men faktum är att många skolor redan arbetar på ett inkluderande sätt utan att tänka på det. 

Inkluderande lärmiljöer handlar om skolsystemets förmåga att se, förstå och stödja eleverna, och anpassa undervisningen, menar Per Skoglund, FoU-samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och när skolsystemet lyckas med det kommer det alla elever till godo.

Missa inte senaste Skolportens temaartikel om inkluderande undervisning i Skolporten nr 6/2017 – ute nu!

Moa Duvarci Engman
Chefredaktör, Skolportens forskningsmagasin
moa.engman@skolporten.se


Ledaren är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6 2017. 

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr! 

Sidan publicerades 2017-12-18 10:48 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Lediga tjänster
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Oro för att inte passa in kan ge unga smärta i kroppen

Oro för att inte passa in i kompisgänget kan bidra till att ungdomar drabbas av fysisk smärta. Värst utsatta är tjejer. Det visar en avhandling av psykologiforskaren Matilda Wurm vid Örebro universitet.

Hur stor är risken att barn med adhd även drabbas av andra sjukdomar?

Löper barn med adhd större risk att utveckla andra sjukdomar som vuxna? Den frågeställningen har Henrik Larsson, forskare vid Örebro universitet fått en halv miljon kronor för att studera.

Oetiskt forskningsprojekt på Mittuniversitet

Ett forskningsprojekt på Mittuniversitet i Östersund går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt, menar Centrala etikprövningsnämnden- som trots det inte kan stoppa studien.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats