Vikten av att se eleven

Moa Duvarci Engman, Skolporten. Foto: Johan Marklund

Under en konferens om inkludering nyligen lyssnade jag till den amerikanska forskaren Sam Catherine Johnston.

Hon talade bland annat om vikten av att se alla elevers olikheter som en tillgång, och berättade om Youthbuild USA, en ideell organisation i USA som hjälper arbetslösa ungdomar utan gymnasiebehörighet att utbilda sig och få en andra chans i livet. I ett filmklipp sa en av ungdomarna en sak om sin tidigare skolgång som berörde mig: ”We didn’t fail. The system failed us.”

Vi misslyckades inte. Det var systemet som misslyckades och svek oss.

Skolans uppgift är att skapa en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett elevens förutsättningar. Alla elever ska kunna känna delaktighet och ha möjlighet att utvecklas. Och det är hela skolans ansvar, från förvaltningschef och skolledare, till elevhälsa och lärare. Ett svårt uppdrag, men faktum är att många skolor redan arbetar på ett inkluderande sätt utan att tänka på det. 

Inkluderande lärmiljöer handlar om skolsystemets förmåga att se, förstå och stödja eleverna, och anpassa undervisningen, menar Per Skoglund, FoU-samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och när skolsystemet lyckas med det kommer det alla elever till godo.

Missa inte senaste Skolportens temaartikel om inkluderande undervisning i Skolporten nr 6/2017 – ute nu!

Moa Duvarci Engman
Chefredaktör, Skolportens forskningsmagasin
moa.engman@skolporten.se


Ledaren är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 6 2017. 

NYHET! Nu kan du köpa digitala lösnummer i App Store eller Google Play

Vill du prenumerera? Prova på-pris: 2 nr/99 kr! 

Sidan publicerades 2017-12-18 10:48 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats