Hoppa till sidinnehåll
Favorit

Vita fläckar om sex och samlevnad i läroböcker

Publicerad:15 maj
Uppdaterad:22 maj
Susanne Rydell
Skribent:Susanne Rydell
Hannele Junkala. Foto: Petter Cohen

Flera områden saknas i avsnitten om sexualundervisning i biologiböcker för högstadiet, som exempelvis intersexualitet och asexualitet. Det är ett av resultaten i Hannele Junkalas doktorsavhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Intersexualitet – ett övergripande begrepp för könsvariationer hos en individ beroende på anatomiska skillnader – är osynligt i läroböcker i biologi. En annan osynlig fråga i läromedlen handlar om asexualitet, det vill säga personer som inte har behov av sexuella relationer.

Det visar Hannele Junkalas avhandling Balansakter – kroppar, sexualiteter och det oväntade. Kritiska och didaktiska perspektiv på sexualundervisning inom biologiämnet, i vilken hon har undersökt sexualundervisningens innehåll i fem biologiläromedel för högstadiet, samt gjort observationer i klassrum hos tre biologilärare i årskurs 8.

– Generellt behöver identitetspositioner bli mindre statiska i läroböckerna, det finns inte bara ett sätt att vara. Det gäller till exempel innehållet om transpersoner. Flersamma relationer med fler än två vuxna är ett annat exempel. Numera uppmärksammas flersamma relationer i dagspress, men om det ryms i läroböckerna handlar det om kulturer långt bort, säger Hannele Junkala.

Ett annat viktigt resultat handlar om klassrumsundervisningen.

– Lärare kan väcka engagemang genom att ta in mer av elevernas ibland oväntade kommentarer. Om man lyssnar in kommentarerna kan det öppna för diskussioner, säger Hannele Junkala, som berättar att hon blev överraskad över att de lärare hon fick förmånen att följa under avhandlingsarbetet, som alla var engagerade och ambitiösa, ändå hade ganska olika undervisning.

Det finns en stor potential till interaktion i klassrummet om man tar vara på oväntade frågor, konstaterar Hannele Junkala.

– Lärare som är trygga och har gedigen kompetens kan visa att de inte känner till allt och ställa frågor till eleverna, och få en diskussion som ger ny kunskap. Det gäller även i andra ämnen än sexualundervisning. Intresset för avhandlingens ämne har sitt ursprung i en lång yrkesbana inom läraryrket:

– Jag har jobbat som lärare i många år, mest på högstadiet som lärare i kemi, fysik, matematik, teknik och biologi där sexualundervisning ingick. Även som lärarutbildare under de senaste åren har jag arbetat mycket med sexualundervisning.

Hannele Junkala hoppas att lärare, blivande lärare och även lärarutbildare kan ha användning av forskningsresultaten i hennes avhandling.

– Jag hoppas att de kan vara till nytta i vidare forskning i frågor om kontroversiella ämnen i undervisningen. Det är komplext med undervisning om sexualitet, och det behövs mer om elevernas perspektiv.


LÄRARPANELENS MOTIVERING:

”Genom att utforska kroppar och sexualiteter ur olika perspektiv belyser Hannele Junkala viktiga aspekter av sexualundervisning inom biologiämnet. Teoretisk analys och praktiska tillvägagångssätt bidrar till en mångsidig förståelse för ämnet. Avhandlingen utforskar det oväntade och utmanar förutfattade meningar och normer kring sexualitet och kroppar.”

Till varje nummer av Skolportens magasin väljer Lärarpanelen ut de mest läsvärda avhandlingarna från de senaste månaderna.En av dem utses till favorit.Mer om Lärarpanelens favorit och om Lärarpanelen hittar du här!


Forskare: Hannele Junkala

Disputerade: 26 januari 2024 vid Umeå universitet

Avhandling: Balansakter – kroppar, sexualiteter och det oväntade. Kritiska och didaktiska perspektiv på sexualundervisning inom biologiämnet

Bakgrund: Utbildad lärare i grundskolan inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik

Nuvarande tjänst: Är tillbaka som lärarutbildare på Högskolan Dalarna på institutionen för lärarutbildning


Skolporten nr 3 2024.

Artikeln är tidigare publicerad i Skolporten nr 3/2024. 

TEMA: Med testbaserat lärande förstärks kunskaperna varje gång de plockas fram ur minnet.

INTERVJU: Det behövs en övergripande utredning om förskolan, anser forskaren Christian Eidevald.

Läs mer och prenumerera här!

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov
Digital temaföreläsning

Matematikångest

Skolportens digitala temaföreläsning för dig som vill lära dig mer om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. Vad är matematikångest, och hur bemöter vi det på bästa sätt? Föreläsningen finns tillgänglig mellan 28 oktober och 2 december 2024.
Läs mer & boka
Åk 4–Vux
11 nov – 16 dec
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev