Haninge kommun – Vi vågar vara vägledande!I Haninge mäter vi hur väl förskolan och skolan lyckas med sitt uppdrag – att stimulera barns utveckling och lärande. Det är viktigt att se hos barn och elever att personalens strävan verkligen fungerar. Om vi inte kan se någon utveckling hos barn och elever behöver vi som arbetar i skolan förbättra verksamheten.

Kvalitet och utvärdering

Systematiskt kvalitetsarbete

I Haninge mäter vi hur väl förskolan och skolan lyckas med sitt uppdrag – att stimulera barns utveckling och lärande. Det är viktigt att se hos barn och elever att personalens strävan verkligen fungerar. Om vi inte kan se någon utveckling hos barn och elever behöver vi som arbetar i skolan förbättra verksamheten.

Vi genomför våra mätningar på olika sätt. I de yngre åldrarna gör personalen pedagogiska observationer utifrån gemensamt överenskomna kriterier. För de äldre eleverna handlar det både om observationer och skriftliga prov. Alla bedömningar görs i förhållande till förskolans och skolans läroplaner och kursplaner. Det handlar alltså om de mål som riksdag och regering fastställt.

Barns och elevers gensvar på undervisningen ger oss återkoppling på vårt arbete. En diskussion om uppnådda resultat är ett underlag som förskolan och skolan behöver för att förbättra sin verksamhet. Genom uppföljningen ser vi var verksamheten brister – så att vi kan rätta till den. Vi ser också goda exempel som vi kan lära oss av för att förbättra verksamheten.

I vårt arbete med kvalitet och utvärdering inom skolan eftersträvar alltid att:

  • sätta kunskapsmålen i fokus och ha höga förväntningar på alla elever
  • sätta målet med uppföljning, utvärdering och åtgärder i relation till att förbättra elevernas kunskapsresultat. Detta ska genomsyra såväl huvudmannens som skolans strategier för kvalitetsarbete och uttryckas i den dagliga verksamheten och dokumentationen
  • arbeta med uppföljning, utvärdering och åtgärder kontinuerligt och processinriktat. Kvalitetsarbetet omfattar dessutom alla ämnen, alla årskurser och bedrivs gemensamt av rektorn och lärarna
  • ha ett tydligt helhetsperspektiv där alla elevers kunskapsutveckling följs upp och utvärderas under hela skolgången
  • analysera kontinuerligt tidigare insatser av uppföljning, utvärdering och åtgärder så det blir tydligt vad som var en lyckad och vad som var en misslyckad åtgärd
  • ha fasta rutiner för uppföljning, utvärdering och åtgärder, dvs. fastställda metoder, verktyg, tidsplan, tydlig ansvarsfördelning samt dokumentation

Läs mer om Haninge kommun

 

Sidan publicerades 2012-03-01 11:19 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2014-04-11 12:51 av Hedda Lovén


Relaterat

Söderhamns kommun

Hos Söderhamns kommun får du möjlighet att ta större ansvar, våga prova nya idéer och utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får stöd för att genomföra ett coachande ledarskap och arbeta värdebaserat med fokus på söderhamnarnas bästa.

Ekerö kommun

Ekerö är en växande kommun med 27 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet i kombination med närheten till storstaden. Två av Sveriges världsarv finns i Ekerö kommun: Drottningholms slott och vikingastaden Birka-Hovgården.

Nässjö kommun – Kunskap för livet

Ökat lärande, likvärdighet och mötesplatser – tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor och förskolor. Vill du vara med och ge våra barn och elever verktygen att söka kunskap för livet? Välkommen till oss.

Vellinge kommun

”Bästa möjliga livskvalitet för dig” är Vellinge kommuns vision för sina medborgare. För barn och unga innebär det att vi ska erbjuda dem en skola i toppklass. I ”Årets skolkommun 2012” och nästa bäst 2013 arbetar de skickligaste lärarna och vi bedriver ett intensivt skolutvecklande arbete.

Jobba hos oss i Håbo kommun!

Som arbetsgivare värdesätter Håbo kommun alla medarbetares bidrag till verksamhetens utveckling och effektivitet. Vi är modiga nog att prova nytt. Håbo vågar - dessutom har vi roligt på jobbet!

Nacka kommun

Välkommen till Nacka kommunala skolor där vi vågar göra! Vi är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Hos oss får du utvecklas och har möjlighet till kompetensutbyte med våra 2600 andra medarbetare inom förskola och skola.

Stockholms stad

Som skolledare i Stockholms stads skolor kan du se fram emot utvecklande utmaningar i en stor och resursstark organisation. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete och ger dig det stöd du behöver i rollen som ledare.

Lärande i Sverige AB

Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag. Vi driver Realgymnasiet och Erlaskolan (åk F-9) på ett stort antal orter över hela Sverige. Nya skolor kommer att startas framöver och vi söker därför ständigt nya medarbetare som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.

Haninge kommun – Vi vågar vara vägledande!

I Haninge mäter vi hur väl förskolan och skolan lyckas med sitt uppdrag – att stimulera barns utveckling och lärande. Det är viktigt att se hos barn och elever att personalens strävan verkligen fungerar. Om vi inte kan se någon utveckling hos barn och elever behöver vi som arbetar i skolan förbättra verksamheten.

Aktuella arbetsgivare
Boka platsannons
Ska du rekrytera?

Ska du rekrytera?

Nu kan du enkelt beställa marknadsföring av din platsannons på Skolporten.se - vi publicerar inom 48 timmar.

Boka platsannons