Lärande i Sverige ABLärande som arbetsplats
Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag. Vårt huvudkontor ligger i Norrköping men verksamheten – både gymnasie- och grundskoleverksamhet – bedrivs på ett stort antal orter över hela Sverige. Nya skolor kommer att startas framöver och vi söker därför ständigt nya medarbetare som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.

Erlaskolan
Erlaskolan är en grundskola med årskurserna F-9. Den första Erlaskolan startade i Norrköping hösten 2011. Vi har tillstånd att starta skolor på ytterligare ett stort antal orter och kommer att behöva många nya medarbetare. Läs mer på erlaskolan.se.

Realgymnasiet
Verksamheten startade 2003 i Norrköping. Idag har vi ett stort antal Realgymnasier från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Läs mer på realgymnasiet.se

I samverkan med omvärlden
För oss är det viktigt att våra medarbetare delar vår syn på utbildning och kunskap. Våra kärnvärden – trygghet, utveckling, team och framgång- är inte bara ord. De genomsyrar hela verksamheten. En viktig grund för våra utbildningar är att vi lever och verkar mitt i verkligheten. Vår verksamhet bygger på nära samverkan med omvärlden utanför skolan.

Jobbar i team
Här jobbar vi så långt det går i team och strävar efter att sätta lärprocessen och kunskapsinhämtningen i ett större perspektiv. På Realgymnasiet arbetar vi ämnesintegrerat med problembaserat lärande som verktyg. På Erlaskolan arbetar vi utifrån en helhetssyn och med ett tematiskt arbetssätt.

Stora utvecklingsmöjligheter
Vi är ett företag i ständig utveckling. Vi bygger och formar vår verksamhet tillsammans. Det innebär att vi lyssnar på varandra, tar vara på goda idéer och bedriver utveckling i vardagen med sikte på effektiva metoder. Vi är en mål- och värdestyrd organisation där det personliga engagemanget är nyckeln till våra elevers utveckling.

 

erlaskolan_logo_220

 

 

real-logga-150px

Läs mer om Lärande i Sverige och våra lediga tjänster.

 

Sidan publicerades 2012-03-01 11:40 av
Sidan uppdaterades 2016-08-25 14:44 av