Nacka kommunI Nacka händer det! Välkommen till Nacka kommunala skolor där vi vågar göra! Vi är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och fokuserar på att utveckla pedagogiken och metodiken för att använda tekniken på rätt sätt. Hos oss får du utvecklas och har möjlighet till kompetensutbyte med våra 2600 andra medarbetare inom förskola och skola.

Våra skolor och förskolor ligger med närhet till naturen men samtidigt inom pendlingsavstånd från Stockholm. Är du intresserad av att börja arbeta i Nacka? Vi söker nytänkande lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare. I Nacka bor drygt 92 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Läs mer på facebook eller www.nackaskommunalaskolor.se

 

 

FAKTA

NACKA KOMMUN

  • Ca 2 600 anställda
  • Förskolor: 48
  • Öppna förskolor: 4
  • Grundskolor: 22
  • Gymnasieskolor: 2
  • Särskola: grund- och gymnasieskola
  • Musikskola
  • Fritidsgårdar: 6
  • Andel pedagoger m högskoleexamen: 85,7% (grundskola) 90,5% (gymn)

Postadress:
Nacka kommun
S-131 81 NACKA

 

Youtube

Sidan publicerades 2012-04-17 15:15 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2019-01-31 17:33 av Hedda Lovén