Stockholms stadSom skolledare i Stockholms stads skolor kan du se fram emot utvecklande utmaningar i en stor och resursstark organisation. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete och ger dig det stöd du behöver i rollen som ledare.

Stor organisation som ger dig möjligheter
Alla chefer är tillsvidareanställda, men man får ett femårsuppdrag med möjlighet till förlängning. Det är ett sätt att öka medvetenheten om verksamhetens krav och förutsättningar. Och det skapar möjligheter för dig till rörlighet inom organisationen. Utbildningsförvaltningen är Sveriges största förvaltning med 16 000 anställda, 136 grundskolor och 26 gymnasieskolor. Du kan du bredda dina erfarenheter genom att leda skolor med andra utmaningar och pedagogiska inriktningar än du gjort tidigare.

Kontinuerlig utveckling av din kompetens
När du börjar som chef får du gå en basutbildning som bland annat innehåller personaladministration, ekonomisystem och marknadsföring. Alla skolledare går också det statliga Rektorsprogrammet som omfattar juridik, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap.

Men kompetensutveckling är också något som sker kontinuerligt. Som den lärande organisation vi är erbjuder vi föreläsningar och seminarieserier. Och på gemensamma chefsdagar får du i föreläsningsform och workshopar träffa andra ledare och utbyta erfarenheter.

Din profil som ledare följs upp
Våra skolledare följs upp i utvärderingen ”360-graders återkoppling”. En profil ställs samman utifrån synpunkter från medarbetare, kollegor, överordnad chef samt den egna självskattningen. Du kan sedan jämföra din egen uppfattning med övrigas. Områden som bedöms är bland andra beteende, kompetens och effektivitet.

Kontakt
För mer information om att vara skolledare och vårt chefsprogram, kontakta Michael Martinsson, Chefsrekryterare/Strateg: michael.martinson@stockholm.se

Läs mer om Stockholm stad

 

Sidan publicerades 2012-03-01 11:46 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2016-09-21 14:52 av Hedda Lovén


Aktuella arbetsgivare
Boka platsannons
Ska du rekrytera?

Ska du rekrytera?

Nu kan du enkelt beställa marknadsföring av din platsannons på Skolporten.se - vi publicerar inom 48 timmar.

Boka platsannons