Vellinge kommun”Bästa möjliga livskvalitet för dig” är Vellinge kommuns vision för sina medborgare. För barn och unga innebär det att vi ska erbjuda dem en skola i toppklass. I ”Årets skolkommun 2012” och nästa bäst 2013 arbetar de skickligaste lärarna och vi bedriver ett intensivt skolutvecklande arbete.

I Vellinge finns förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, SFI, vuxenutbildning och särskola. Skolan ska präglas av kunskapsfokus, flexibilitet och valfrihet. Undervisningen kännetecknas av ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt med stor mångfald av undervisningsmetoder och lärverktyg.  IT är ett nödvändigt gott och vi ger lärare, barn och elever möjligheter att använda IT på ett sätt som bidrar till lärande.

Skolan är en plats för lärande, men det är också en arbetsplats för elever och personal. Alla verksamheter präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete. Skolmiljöerna, både inomhus och utomhus, håller hög standard och är utformade så att de bidrar till lärande, social trygghet och främjar hälsa, kreativitet och välbefinnande.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete här >>>

Omsorgen och undervisningen utformas utifrån att varje människa är unik. Vi som arbetar i skolan har höga förväntningar och målsättningar för alla elever. Skolan ger alla elever det stöd de behöver för att nå sin fulla potential. Varje enskild individ ska kunna forma sitt liv!

De som arbetar i våra skolor drivs av vilja och nyfikenhet för utveckling av sitt arbete med barn och unga.  Alla medarbetare får regelbunden fortbildning av hög kvalité för att driva utveckling i barngrupper och klassrum. Vi uppmuntrar samverkan och olika former av kollegialt lärande som en viktig del i lärares lärande. Skolutveckling och undervisningsmetoder som praktiseras i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och därför deltar vi i praktiknära forskningsstudier och har ett nära samarbete med högskolan. Lärare i Vellinge kan göra karriär som förstelärare. Vi har idag åtta duktiga förstelärare och hoppas kunna rekrytera fler förstelärare och lektorer med fokus på att utveckla god undervisning som ökar elevernas måluppfyllselse och för att utveckla skolornas verksamhet.

Läs mer om oss på Vellinges hemsida

 

 

FAKTA

Vellinge kommun

  • Ca 750 anställda
  • Förskolor: 5
  • Förskolor fristående: 19
  • Grundskolor: 7
  • Grundskolor fristående: 5
  • Gymnasieskola: 1

Spontanansökningar kan gå direkt till lena.ek@vellinge.se


 

Youtube
Error type: "Bad Request". Error message: "Bad Request" Domain: "usageLimits". Reason: "keyInvalid".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id Vellingekommun belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Sidan publicerades 2013-05-23 15:51 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2017-05-23 15:05 av Hedda Lovén


Aktuella arbetsgivare
Boka platsannons
Ska du rekrytera?

Ska du rekrytera?

Nu kan du enkelt beställa marknadsföring av din platsannons på Skolporten.se - vi publicerar inom 48 timmar.

Boka platsannons