Dela:

Lönestatistik

Skolporten har samlat in uppgifter om lärares löner från ett flertal kommuner. Med detta som grund, tillsammans med annan lönestatistik, har vi räknat fram lönestatistik t o m juni 2012. I dessa siffror har vi ej tagit hänsyn till den nu överenskomna löneökningen om 4,2 %.

Siffrorna avser alla fast anställda arbetstagare i hela riket inom resp. grupp. Det innebär normalt att medarbetare över 50 år har något högre lön medan medarbetare under 40 år har lägre. Medarbetare inom storstadsregionerna har ofta något högre lön.

2012

Yrkesgrupp

10:e percentil median 90:e percentil
Skolchef 43 500 52 500 65 500
Rektor (tidigare skolledare) 35 500 40 000 46 000
Gymnasielärare i allm ämnen 25 000 29 000 33 000
Yrkeslärare 25 500 29 000 32 500
Lärare i praktiska/estetiska ämnen 23 500 27 500 31 000
Lärare, Kulturskolan 23 000 26 000 28 500
Grundskollärare 4-9 24 000 27 000 31 500
Grundskollärare 1-7 23 500 27 000 31 000
Förskollärare 22 500 24 500 27 500
Fritidspedagog 22 000 24 500 27 000
Speciallärare/specialpedagoger 26 000 30 000 33 000
SFI-lärare 24 000 28 000 31 500
Elevassistent 19 000 21 500 23 500
Studie- och yrkesvägledare/SYV
24 500 27 500 31 000
Skolsköterska 27 000 29 000 32 000

 

Sidan publicerades 2012-10-08 13:35 av
Sidan uppdaterades 2019-06-18 10:43 av