UTVECKLINGSARTIKEL
Kunskapsspridning i programmering

Kunskapsspridning i programmering

Lärarna Caroline Sandberg, Helena Terje, Malin Midander och Julius Jonasson i Åstorps kommun har undersökt ett utvecklingsprojekt i syfte att sprida kunskap om programmering i undervisningen. Artikeln är skriven inom Ifous-programmet Programmering i ämnesundervisningen.

Läs mer
Arbetsmiljö

Ökat skolvåld i Göteborg: ”Lärare blir slagna varje dag”

"Vi har lärare som i särskilda undervisningsgrupper blir slagna i princip varje dag," säger Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg.

Skolanställda använder säkerhetssystem efter upprepade hot

Lärare som hotats och utsatts för våld. Efter flera händelser under hösten har Nytorpsskolan i Hammarkullen, Göteborg, infört ett särskilt säkerhetssystem.

Lärarens larm om skolvåldet i Borås: ”Kan sluta väldigt illa”

Flera lärare och rektorer i Borås upplever att våld och hot på grundskolorna i staden ökar. "Det är ett av de största arbetsmiljöproblem vi har i dag," säger läraren Karl Hellerup.

Forskarintervju
Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Olika möjligheter för förskolebarn att utforska naturvetenskap

Jämställdhet borde ses som en naturvetenskapsdidaktisk fråga i förskolan. Det menar Anna Günther-Hanssen som forskat om naturvetenskap och genus i förskolan.

Läs mer
Forskning & Utveckling
Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

Förändrade villkor för barns lek i digitala gemenskaper

I sin forskning om barns digitala lek belyser Marina Wernholm hur den fysiska och den digitala leken har flätats samman. Något vi behöver förstå som en verklighet, menar hon.

Nytt nummer av Ifousbilagan ute nu!

Nytt nummer av Ifousbilagan ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av Ifous egen bilaga att läsa i appen Skolporten och på webben utan kostnad. Ur innehållet: Region Stockholm och Ifous samarbetar med ambitionen att främja ungas psykiska hälsa. Introduktion i förskolan. Program om nyanlända elevers lärande avslutas.

Elever med annat modersmål än svenska bedöms orättvist

Elever med annat modersmål än svenska bedöms och betygsätts på orättvisa grunder. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. "Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt", säger språkforskaren Helena Reierstam.

Läs fler forskningsnyheter
Fortbildning
Sista minuten-priser på webbkonferenser!

Sista minuten-priser på webbkonferenser!

Missa inte vår kampanj med 20% rabatt på utvalda webbkonferenser. Ange bokningskod SISTAMINUTEN för att få rabatt på webbkonferenserna Matematik, Engelska för låg- och mellanstadiet, SVA för vuxna, Språkstörning DLD, Slöjd och Skolbibliotek.

Boka din plats här!
Fler nyheter

Temat för läslovet 2020 är högläsning

Läslovet kan vara ett tillfälle för elever att hitta sin läslust, genom att läsa på egen hand eller delta i planerade läsaktiviteter. Här finns tips på hur du kan hjälpa dina elever att hitta läslusten – året runt.

Aktiv smitta på de flesta av Malmös grundskolor

Coronasmittan har snabbt accelererat i Malmös grundskolor. Efter ett ledningsmöte på onsdagen meddelar grundskoledirektör Anders Malmquist att det på de flesta grundskolor finns ett par anställda och någon elev med aktiv covid-19-smitta.

"Efter skoldådet hotas Sverige ännu av ensamvargar"

Den 22 oktober var det fem år sedan skolattentatet i Trollhättan. Även om det utfördes av en så kallad ensamvarg var agerandet helt i enlighet med den värdegemenskap han länge var en del av. Det skriver DN på ledarplats.

Regeringen miljardsatsar på yrkeshögskolor: ”Fler ska kunna studera 2021”

Yrkeshögskolorna i landet ökar i popularitet – i år har fler än någonsin ansökt om att få bedriva yrkesutbildningar och samtidigt ökar antalet sökningar för att få studera vid en YH-utbildning. Nu satsar regeringen 3,6 miljarder kronor på Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Läs fler nyheter
Fortbildning
Rektor i förskolan Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 1 till 10 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens årliga konferens för sig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!

Poddagogen

En podcast där två forskare intervjuar nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten. Lyssna här!Fortbildning
Webbkonferens Skolbibliotek
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 7–17 december 2020

Webbkonferens Skolbibliotek

Välkommen till årets konferens för skolbibliotek! Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek.

Läs mer och boka din plats här!
Senast publicerat

Karlstad är först i Sverige med en specialist inom pedagogisk psykologi i skolan

Sedan i våras har centrala elevhälsan i Karlstad en anställd specialistpsykolog inom pedagogisk psykologi. Det är en unik anställning som innebär att Karlstads kommun är först i Sverige med en sådan tjänst inom skolan.

Marias son kallades för ”brunis” i skolan

Maria Dexborg är en av alla föräldrar som vill se krafttag mot rasism i skolan. Hennes barn har vid flera tillfällen själva blivit utsatta.  ”Min son blev kallad ”brunis” av ett annat barn och skolan har nu gjort en kränkningsanmälan”, säger hon.

Svår sjukkoll på förskola: ”Alla är snoriga”

Förskollärare är den grupp inom skolan och förskolan där osäkerheten är störst kring vilka barn som ska stanna hemma i coronatider. Fyra av tio är osäkra på hur Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska tolkas, visar en Sifomätning.

Ny forskning: Svårt att upptäcka ensamma barn på fritids

Det är svårt att upptäcka ensamma barn på fritids. Och barn försöker dölja sin ensamhet, som förknippas med skam. Det visar Linköpingsforskarna Helene Elvstrand och Lina Lago i en ny studie.

Brister på fritidshemmen – stora barngrupper och ont om behörig personal

En statlig färsk utredning som presenterades nyligen visar att det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom fritidshemmen idag. Brister i verksamheternas förutsättningar kan kopplas till en rad olika faktorer, visar utredningen.

Fritidspedagogen Jonas: Så upptäcks ensamhet på fritids

Fritidspedagogen Jonas Wallman ger tips på hur ensamma barn ska upptäckas och hur verksamheterna behöver jobba med problemet.

Skolverksamheten i Norrköping svårt drabbad av corona

Coronasmittan börjar återigen att stiga i samhället. Och även i Östergötland märks det av att fler smittas – inte minst inom Norrköpings skolverksamhet.

Avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier

En särskild utredare ska se över regleringen om avskiljande av studenter inom statliga universitet och högskolor och ta ställning till om utökade möjligheter till belastningsregisterkontroll bör införas samt föreslå ökade möjligheter till avskiljande av studenter.

Rektor fick inte svara på anklagelser om att ha efterforskat källa

Sydöstran klandras för att en rektor som pekades ut för att ha brutit mot meddelarskyddet inte fick bemöta uppgifterna.

Skolor i utsatt område stängs – elever flyttas

Nu är det klart: Elever från skolor i ett utsatt område i Trollhättan ska bussas till andra skolor i staden för att bryta segregationen. Den styrande majoriteten i staden ställer sig bakom förslaget att stänga Frälsegårdsskolan och delar av Kronan.

Trollhättan stänger skolor och bussar elever

Trollhättan kommer att stänga två skolor hösten 2021 och i stället bussa eleverna till andra skolor i staden. Beslutet, som berör omkring 300 elever, tas i morgon på utbildningsnämndens sammanträde.

Förbundet säger nej till utredningens förslag om arbetsrätten

Sveriges Skolledarförbund är starkt oroad att utredningens förslag ska antas som lag. Det skulle innebära ett ännu mer uttunnat anställningsskydd för chefer, än det som redan gäller idag.

Lärarförbundets remissvar på utredningen om kvalitet och likvärdighet i fritidshem

Lärarförbundet välkomnar de flesta av förslagen i utredningen om Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. Många av förslagen ligger i linje med de krav på förändringar som Lärarförbundet har drivit länge.

Lärare tvingas coronastäda – facket: ”Det är helt galet

För att minska smittspridning av corona rekommenderas extra städning i skolorna. I Örnsköldsvik har städningen delvis lagts på lärarna – något som både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är kritiska till.

”Låt oss nyansera bilden av ersättningen till friskolorna”

När 85 procent ersättning till friskolorna gällde var det även tillåtet med elevavgifter, men jag antar att avgifter inte ingår i förslaget från dem som vill återinföra den gamla ordningen. Varför ska en elev straffas genom att få lägre skolpeng bara just för hen väljer en friskola, frågar Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton.

Ny undersökning: Lärare får agera snorpoliser och sjukvårdspersonal

Nästan hälften av alla lärare anser att de har mycket eller ganska dåliga förutsättningar att följa Folkhälsomyndigheternas riktlinjer på sina arbetsplatser. Sämst ser det ut i grundskolans årskurs 4-6, enligt Lärarförbundets nya Sifo-undersökning.

Vinnare av Guldäpplet 2020: Lärare som utvecklar och förnyar undervisningen med nytänkande och digitala arbetsformer

Fem lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering, dessutom mottog hela Sveriges lärarkår pris för sitt arbete under pandemin, på digitala Guldäpplets dag.

Likvärdigheten sätts på prov i den svenska skolan

Alla elever i den svenska skolan har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Det är skollagens raka besked när det gäller likvärdighet. Sverige har länge ansetts som en förebild och likvärdigheten har haft en självklar plats. I dag krackelerar bilden. Kan Björn Åstrands utredning ändra på det?

Här hittar du ännu fler nyheter
Konferenser

Förändringar av höstens konferenser

På grund av rådande läge övergår samtliga höstens konferenser till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information. Läs mer här.

SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Betyg & Bedömning
Temabrev om betyg & bedömning
  Temabrev från 7 oktober 2020

Temabrev om betyg & bedömning

I vardagen närmar det sig skarpt läge för landets lärare när höstterminens betyg ska sättas. Under en pågående pandemi är det mer komplicerat än någonsin. I det här brevet har vi samlat de senaste nyheterna, debatterna, forskningsrönen men också lärarstöd om betyg och bedömning.

Läs hela brevet här
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
KONFERENS
Så hanterar du utmanande personalsamtal
  Foto: Marcus Gustafsson

Så hanterar du utmanande personalsamtal

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare och författare, ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Han ska tala om strategier som kan underlätta hanteringen av svåra personalsamtal, och vad rektorer bör undvika för att inte hamna i konfliktfyllda situationer med medarbetare.

Läs mer
Fortbildning
Skolporten satsar på digitala konferenser

Skolporten satsar på digitala konferenser

I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

Läs hela artikeln
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Läsårstider
När börjar höstterminen?

När börjar höstterminen?

Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

Hitta din kommun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt

Tillsättningen av rektorstjänsterna i Trelleborgs kommun är nu klar

Nu är rekryteringen till rektorstjänsterna i Trelleborgs kommun avslutad och följande personer kommer att tillträda tjänsten som rektor i något av Trelleborgs nio nya rektorsområden.

Rektor invald i nationell styrelse

På dagens förbundsförsamling har rektor Martin Hellström blivit invald som styrelseledamot i Sveriges universitets- och högskoleförbunds, SUHF, styrelse för perioden 2021-2023.

UHR:s tidigare gd blir ny utbildningsordförande hos IVA

Karin Röding blir ny ordförande för Utbildning och forskning vid Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

Rektor på Allbo lärcenter får lämna sin tjänst

Rektorn på Allbo lärcenter i Alvesta Daniel Söderberg får lämna sin tjänst efter att ha varit rektor där sedan 2013.

Skolchef Fredric Norlin slutar i Kristinehamns kommun

Efter snart åtta år som skolchef på skolförvaltningen i Kristinehamns kommun meddelar Fredric Norlin under måndagen att han nu går vidare till ett nytt uppdrag på Region Värmland och därmed avslutar sin anställning i Kristinehamn.

Skolporten 20 år
Uppdrag: Att göra skillnad

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

Läs mer
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Vinnare av Guldäpplet 2020: Lärare som utvecklar och förnyar undervisningen med nytänkande och digitala arbetsformer

Fem lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering, dessutom mottog hela Sveriges lärarkår pris för sitt arbete under pandemin, på digitala Guldäpplets dag.

Nya Läraren nominerad igen – till europeiskt kommunikationspris

Nya Läraren, webbplatsen och magasinen, är nominerad – igen. Den här gången till ett av Europas tyngsta kommunikationspris. Dubbelt upp, till och med.

Sverige lärare tilldelas Guldäpplets Särskilda pris 2020

”Under vårterminen 2020 ställdes skolan inför extraordinära utmaningar. Vi har sett ett fantastiskt arbete i skolor för att hantera en svår och osäker situation som vi aldrig varit med om förut”, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs fler
Fjärr- och distansundervisning
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Läs mer
Nyhetskategorier