Jan Håkansson: Synligt lärande

Jan Håkansson, lektor Linnéuniversitetet, berättar om John Hatties Visible learning.

 
Annons