Svårt att anmäla dig?

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Utställare Skolans ledarkonvent
Mest lästa nyheterna

Skolforskningsinstitutets chef avgår i protest

Lena Adamson, chef för Skolforskningsinstitutet, har begärt entledigande från sitt uppdrag från 1 februari 2018. Skälet: bristande stöd från regeringen.

Lärare: Elever nekas det stöd de behöver för att klara skolan

Åtta av tio högstadielärare känner till elever i behov av särskilt stöd som inte får det, visar en undersökning bland Lärarnas riksförbunds medlemmar. Bristen tycks vara störst i skolor där många elevers föräldrar har låg utbildningsnivå.

”Som lärare ska man trolla med knäna”

En undersökning om skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Enligt skollagen har elever i årskurs 7–9 som utretts för särskilt stöd, och bedömts vara i behov av det, rätt att få sådant stöd.

Myndighetschef avgår i protest

Lena Adamson, Skolforskningsinstitutets chef, har begärt entledigande från sitt uppdrag. Skälet är bristande stöd från regeringen för institutets verksamhet.

Läs fler nyheter
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 24/10

Nytt nr ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer