Svårt att anmäla dig?

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Välj när du vill bli fakturerad

Boka-tidigt priset på Skolportens konferenser löper ut den 31/12. För alla som bokar sig innan dess, går det att välja om du vill ha faktura 2018 eller 2019. Valmöjligheten finns i formuläret du fyller i när du bokar dig. Välkommen på konferens!

Mest lästa nyheterna just nu

Klagomålen som gick bet: ”Behöver bara ett poäng”

I de drygt 300 begäranden om betygsomprövning som kom in till juridiska institutionen i Stockholm 2017 och vårterminen 2018 fick bara 16 procent gehör. SvD har samlat några motiveringar från studenter som inte lett till ett högre betyg.

Kulturskolan kan förlora var tionde tjänst

”Rädda Kulturskolan – Kulturskolan räddade mig!!!” står det på skylten som Clara Bastreri har gjort av en gammal pizzakartong. Stockholms kulturförvaltning ska spara 45 miljoner kronor nästa år, Lärarförbundet räknar med att 10 miljoner drabbar Kulturskolan.

Skolans ägare: ”Vi behöver göra mer”

Praktiska Gymnasiets ägare, skolkoncernen Academedia, beklagar att det förbättringsarbete som gjorts inte syns, och att elever hamnar i kläm. Samtidigt tillbakavisar de vissa uppgifter som framkommer i Skolinspektionens protokoll.

Läs fler nyheter
Skolbibliotek
Hur kan skolbiblioteken vara en del av skolans digitalisering?

Hur kan skolbiblioteken vara en del av skolans digitalisering?

Hej Maria Schedvin, du är skolbibliotekarie på Oxievångsskolan i Malmö och ska föreläsa på Skolportens konferens om skolbibliotek. Vad ska du prata om?

Läs mer
Fortbildning
Rättssäker betygssättning

Rättssäker betygssättning

Skolporten och Arete Akademi presenterar nu i samarbete med Per Måhl och Bo Sundblad en ny unik webbaserad kurs kring lärares bedömningsarbete. Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra och likvärdiga? Och hur gör du det i praktiken? Första filmen i kursen kan du se gratis.

Besök kursens webbplats
Studie- och yrkesvägledning
SYV: Bilden av många yrken behöver breddas

SYV: Bilden av många yrken behöver breddas

Omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen berättar om hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta för att kombinera ungdomars värderingar och framtidsplaner med arbeten i bristbranscher.

Läs mer