Arrangörer

123 Skriv ut

Arrangörer

0 kurser

Vi arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten. För demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

0 kurser

Fortbildning ab erbjuder verksamhetsnära kompetensutveckling för personal inom förskola, skola, gymnasium, familjedaghem och SFI.

0 kurser

Svårt att hitta elevernas lust att skriva? – Ta del av MaketeMetoden i Pennvässaren som stödjer elevernas skrivutveckling och motiverar dem att nå skrivandemålen i Lgr 11.

0 kurser

Skolinspektionen har tillsyn över skola, vuxenutbildning, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

 
Annons