Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

TEMA: Sociala relationer och konflikthantering i fritidshem Webbkonferens

Webbkonferens, 13 mars – 2 maj 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 21 mars – 18 april 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 23 mars – 20 april 2023

Geografi Webbkonferens

Webbkonferens, 30 mars – 26 april 2023

TEMA: Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 3 april – 15 maj 2023
Fsk

Specialpedagogik i gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 4 april – 2 maj 2023

TEMA: Språkstörning och talängslan i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 17 april – 22 maj 2023
Fsk

TEMA: Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer Webbkonferens

Webbkonferens, 17 april – 22 maj 2023

Kemi

Stockholm, 20–21 april 2023

Kemi Webbkonferens

Webbkonferens, 26 april – 17 maj 2023

Skolbibliotek

Stockholm, 25–26 april 2023

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 2–23 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan

Stockholm, 4–5 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 11 maj – 1 juni 2023

TEMA: Digitala verktyg i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 15 maj – 19 juni 2023
Fsk

TEMA: Utsatta barn i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 4 september – 16 oktober 2023
Fsk

TEMA: Tydliggörande pedagogik för vuxna Webbkonferens

Webbkonferens, 4 september – 16 oktober 2023
Vux

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 13–14 september 2023

Matematik för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 20 september – 11 oktober 2023

Vård- och omsorgsprogrammet

Stockholm, 28–29 september 2023

Vård- och omsorgsprogrammet Webbkonferens

Webbkonferens, 5–26 oktober 2023

Rektor i fokus

Stockholm, 12–13 oktober 2023

Rektor i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 16 november 2023

Svenska som andraspråk

Stockholm, 12–13 oktober 2023

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 16 november 2023

TEMA: Att möta förskolebarn som flytt Webbkonferens

Webbkonferens, 16 oktober – 23 november 2023
Fsk

Betyg och bedömning

Stockholm, 19 oktober 2023

Betyg och bedömning Webbkonferens

Webbkonferens, 26 oktober – 16 november 2023

Anpassad grund- och gymnasieskola

Stockholm, 24–25 oktober 2023

Anpassad grund- och gymnasieskola Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 21 november 2023

Specialpedagogik i förskolan

Stockholm, 8–9 november 2023
Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 16 november – 7 december 2023
Fsk

Hem- och konsumentkunskap

Stockholm, 9–10 november 2023

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 16 november – 6 december 2023

Religionskunskap

Stockholm, 22 november 2023

Religionskunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 28 november – 19 december 2023

Historia

Stockholm, 23 november 2023

Historia Webbkonferens

Webbkonferens, 28 november – 19 december 2023

Elevhälsa

Göteborg, 30 november – 1 december 2023

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 8 december 2023 – 12 januari 2024