Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Slöjd Webbkonferens

Webbkonferens, 30 november – 14 december 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20 november – 4 december 2020

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Webbkonferens, 7–17 december 2020

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 26 januari – 8 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 1–14 februari 2021
Fsk

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 10 februari – 3 mars 2021
Gy

Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

Webbkonferens, 15 februari – 5 mars 2021

Studie- och yrkesvägledare

Göteborg, 18–19 mars 2021

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Webbkonferens, 24 mars – 6 april 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 25–26 mars 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 29–30 mars 2021

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 1–22 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 6–27 april 2021

Specialpedagogik för grundskolan Stockholm

Stockholm, 3–4 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Göteborg

Göteborg, 18–19 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 18–31 maj 2021