Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 28 november – 12 december 2022
Fsk

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 8 december 2022 – 5 januari 2023

Modersmål

Malmö, 27 januari 2023

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 2 februari – 2 mars 2023

Rektor i förskolan

Stockholm, 2–3 februari 2023
Fsk

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 9 februari – 2 mars 2023
Fsk

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 9–10 februari 2023

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 16 februari – 16 mars 2023

TEMA: Sociala relationer och konflikthantering i fritidshem Webbkonferens

Webbkonferens, 13 mars – 2 maj 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet

Stockholm, 14–15 mars 2023

Idrott och hälsa för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 21 mars – 18 april 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Stockholm, 16–17 mars 2023

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 23 mars – 20 april 2023

Geografi

Stockholm, 24 mars 2023

Geografi Webbkonferens

Webbkonferens, 30 mars – 26 april 2023

Specialpedagogik i gymnasiet

Stockholm, 27–28 mars 2023

Specialpedagogik i gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 4 april – 2 maj 2023

Tyska

Stockholm, 18–19 april 2023

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 25 april – 16 maj 2023

Franska

Stockholm, 18–19 april 2023

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 25 april – 16 maj 2023

Kemi

Stockholm, 20–21 april 2023

Kemi Webbkonferens

Webbkonferens, 26 april – 17 maj 2023

Skolbibliotek

Stockholm, 25–26 april 2023

Skolbibliotek Webbkonferens

Webbkonferens, 2–23 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan

Stockholm, 4–5 maj 2023

Specialpedagogik i grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 11 maj – 1 juni 2023