Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 14–23 september 2020

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 21–30 september 2020

Specialpedagogik Webbkonferens

Webbkonferens, 23 september – 2 oktober 2020

Fortbildning i biologi Webbkonferens

Webbkonferens, 1–12 oktober 2020

Specialpedagogik i förskolan

Stockholm, 1–2 oktober 2020
Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 7–16 oktober 2020
Fsk

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Svenska som andraspråk för vuxna

Stockholm, 13–14 oktober 2020
Vux

Vuxenutbildning

Stockholm, 15 oktober 2020

Svenska som andraspråk för vuxna Webbkonferens

Webbkonferens, 19–28 oktober 2020
Vux

Matematik

Stockholm, 20–21 oktober 2020

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 oktober 2020

Ny som lärare

Stockholm, 22–23 oktober 2020

Matematik Webbkonferens

Webbkonferens, 26 oktober – 5 november 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet

Stockholm, 26–27 oktober 2020

Ny som lärare Webbkonferens

Webbkonferens, 28 oktober – 6 november 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 9 november 2020

Språkstörning/DLD

Stockholm, 17 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020

Slöjd

Stockholm, 24–25 november 2020

Slöjd Webbkonferens

Webbkonferens, 30 november – 10 december 2020

Skolbibliotek 2020

Stockholm, 1–2 december 2020

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Webbkonferens, 7–17 december 2020

Rektor i förskolan

Stockholm, 26–27 januari 2021
Fsk

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 1–10 februari 2021
Fsk

Specialpedagogik för gymnasiet

Stockholm, 4–5 februari 2021
Gy

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 10–19 februari 2021
Gy