Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Matematik Webbkonferens

Webbkonferens, 26 oktober – 5 november 2020

Svenska som andraspråk för vuxna Webbkonferens

Webbkonferens, 19–28 oktober 2020
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 oktober 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 9 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020

Slöjd Webbkonferens

Webbkonferens, 30 november – 10 december 2020

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Webbkonferens, 7–17 december 2020

Modersmål

Malmö, 21 januari 2021

Rektor i förskolan

Stockholm, 26–27 januari 2021
Fsk

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 26 januari – 4 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 1–10 februari 2021
Fsk

Specialpedagogik för gymnasiet

Stockholm, 4–5 februari 2021
Gy

Lärare i yrkesämnen

Stockholm, 9–10 februari 2021

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 10–19 februari 2021
Gy

Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

Webbkonferens, 15–26 februari 2021