Konferenser

Du väljer om du vill delta på plats eller via våra populära webbkonferenser, där du får ta del av de förinspelade föreläsningarna när det passar dig under en tvåveckorsperiod. Båda alternativen ger dig möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Läs om våra anpassningar gällande Covid-19 här.

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 20 september – 4 oktober 2021

Matematik för gymnasiet

Stockholm, 21–22 september 2021

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 27 september – 13 oktober 2021

Sfi i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 11–25 oktober 2021
Vux

Idrott och hälsa

Stockholm, 14–15 oktober 2021

Idrott och hälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 5 november 2021

Grund- och gymnasiesärskolan

Stockholm, 19–20 oktober 2021

Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 25 oktober – 12 november 2021

Vuxenutbildning

Stockholm, 28 oktober 2021
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 2–19 november 2021
Vux

Historia

Stockholm, 9 november 2021

Religionskunskap

Stockholm, 10 november 2021

Historia Webbkonferens

Webbkonferens, 15–29 november 2021

Religionskunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 15–29 november 2021

Hem- och konsumentkunskap

Stockholm, 16–17 november 2021

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 22 november – 6 december 2021

Specialpedagogik i förskolan

Stockholm, 22–23 november 2021
Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 29 november – 13 december 2021
Fsk

Elevhälsa

Göteborg, 29–30 november 2021

Elevhälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 3–20 december 2021