Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 1–22 april 2021

Källkritik i fokus Webbkonferens

Online, 27 april – 11 maj 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 6–27 april 2021

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Franska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens "Andra chansen", 19 april – 3 maj 2021

Specialpedagogik för grundskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 18–31 maj 2021

Svenska som andraspråk

Göteborg, 14–15 september 2021

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Webbkonferens, 20 september – 4 oktober 2021

Matematik för gymnasiet

Stockholm, 21–22 september 2021

Matematik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 27 september – 13 oktober 2021

Sfi i fokus

Stockholm, 5–6 oktober 2021
Vux

Sfi i fokus Webbkonferens

Webbkonferens, 11–25 oktober 2021
Vux

Idrott och hälsa

Stockholm, 14–15 oktober 2021

Grund- och gymnasiesärskolan

Stockholm, 19–20 oktober 2021

Idrott och hälsa Webbkonferens

Webbkonferens, 19 oktober – 5 november 2021

Grund- och gymnasiesärskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 25 oktober – 12 november 2021

Vuxenutbildning

Stockholm, 28 oktober 2021
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 2–19 november 2021
Vux

Hem- och konsumentkunskap

Stockholm, 16–17 november 2021

Hem- och konsumentkunskap Webbkonferens

Webbkonferens, 22 november – 6 december 2021

Specialpedagogik i förskolan

Stockholm, 22–23 november 2021
Fsk

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 29 november – 13 december 2021
Fsk