Konferenser

Alla Vux Gy Åk 7-9 Åk 4-6 Åk F-3 Fsk

Fortbildning i biologi Webbkonferens

Webbkonferens, 1–12 oktober 2020

Specialpedagogik i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 7–16 oktober 2020
Fsk

Franska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Tyska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Spanska Webbkonferens

Webbkonferens, 12–22 oktober 2020

Svenska som andraspråk för vuxna Webbkonferens

Webbkonferens, 19–28 oktober 2020
Vux

Vuxenutbildning Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 oktober 2020

Matematik Webbkonferens

Webbkonferens, 26 oktober – 5 november 2020

Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

Webbkonferens, 30 oktober – 9 november 2020

Språkstörning/DLD Webbkonferens

Webbkonferens, 20–30 november 2020

Slöjd

Stockholm, 24–25 november 2020

Slöjd Webbkonferens

Webbkonferens, 30 november – 10 december 2020

Skolbibliotek 2020

Stockholm, 1–2 december 2020

Skolbibliotek 2020 Webbkonferens

Webbkonferens, 7–17 december 2020

Modersmål

Malmö, 21 januari 2021

Rektor i förskolan

Stockholm, 26–27 januari 2021
Fsk

Modersmål Webbkonferens

Webbkonferens, 26 januari – 4 februari 2021

Rektor i förskolan Webbkonferens

Webbkonferens, 1–10 februari 2021
Fsk

Specialpedagogik för gymnasiet

Stockholm, 4–5 februari 2021
Gy

Lärare i yrkesämnen

Stockholm, 9–10 februari 2021

Specialpedagogik för gymnasiet Webbkonferens

Webbkonferens, 10–19 februari 2021
Gy

Lärare i yrkesämnen Webbkonferens

Webbkonferens, 15–26 februari 2021