Anpassad grund- och gymnasieskola Webbkonferens

30 oktober – 21 november 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som arbetar inom anpassad grund- och gymnasieskola. Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens föreläsningar när det passar dig, under hela perioden. Föreläsningarna är 60-90 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Lasson

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  30 oktober – 21 november 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3645 kr

Konferensen berör:

 • Elever med IF och autism – så kan undervisningen utvecklas.
 • Sexualitet, samtycke och relationer i anpassad skola – handfasta undervisningstips.
 • Språkträning för elever i anpassad gymnasieskola.
 • Varför har ungdomar med IF svårigheter med avkodning och läsförståelse?
 • Hur kan multisensoriskt musikdrama användas för att stödja elever med flerfunktionsnedsättning?
 • Hur förbereder vi eleverna för framtiden?
 • Ökat utbildningsuppdrag och aktuella studiepaket – SPSM informerar.
 • Pedagogiska anpassningar och delaktighet för unga som har IF.


På konferensen medverkar:

Therese Lindahl, uppdragsledare och talesperson intellektuell funktionsnedsättning SPSM

Kalle Norwald, socionom, psykoterapeut och sexolog

Jenny Rosendahl, universitetslektor

Mia Wright, projektledare

Jeanette Persson, handledare

Kamilla Klefbeck, universitetslektor

Karin Nilsson, logoped och fil.dr.

Linn Johnels, pedagog, musikterapeut och doktorand

Denice Sverla, biträdande rektor och speciallärare 

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 8.00 på konferensens första dag.

 

1. Ökat utbildningsuppdrag och aktuella studiepaket – SPSM informerar
Ta del av en föreläsning där Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) presenterar aktuell information för anpassad grund- och gymnasieskola.

 

 • Regeringsuppdraget Kompetensutveckling i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning.
 • Att planera och genomföra undervisning enligt dubbla kursplaner för integrerade elever.
 • Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som läser ämnesområden.
 • Hur kan du använda digitala verktyg och AKK i mötet med elever med intellektuell funktionsnedsättning?

 

Therese Lindahl är uppdragsledare samt talesperson för intellektuell funktionsnedsättning på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

 

2. Sexualitet, samtycke och relationer – handfasta undervisningstips
Hösten 2022 ändrades kunskapsområdet sex- och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer i läroplanen. En förändring bland annat för att visa på ämnets bredd och stärka elevernas kunskap att fatta beslut om den egna kroppen och i relation till andra. Vilka konsekvenser får det för arbetet i den anpassade skolan? Ta del av en föreläsning som går igenom de nya skrivelserna samt ger mer information och konkreta undervisningstips.

 

 • Hur integrerar du undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i din övriga undervisning?
 • Vilka pedagogiska knep finns för att närma sig ämnen som kan upplevas som extra känsliga?
 • Vad är bra att tänka på i undervisning av högre respektive lägre årskurser?
 • Hur kan undervisningen stärka självkänslan och förbättra elevernas psykiska hälsa?
 • Hur stärker vi ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser.

 

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen (2022).

 

3. Pedagogiska anpassningar och delaktighet för unga som har IF
Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har samma behov och rättigheter som andra att delta i och påverka samhället omkring sig efter avslutad skoltid. Men, vilka möjligheter har de till delaktighet och inflytande som samhällsmedborgare? I en aktuell avhandling har deras egna perspektiv på frågorna utforskats.

 

 • Vilka pedagogiska anpassningar efterfrågar unga vuxna som har IF?
 • Hur beskriver de sina möjligheter till delaktighet i samhället?
 • Vilka förändringsprocesser sker när de får göra sina röster hörda?

 

Jenny Rosendahl är fil.dr i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning: i lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer.

 

4. Språkträning för elever i anpassad gymnasieskola
Språket som nyckel till ett delaktigt vuxenliv är ett treårigt arvsfondsprojekt som ägs av Svenska Downföreningen. Projektet har som syfte att utveckla ny metodik och nytt material kring språk, röst och kommunikation för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Språkträningen utgår från klassens ordinarie undervisning som anpassas till den enskilda elevens förutsättningar. Ta del av en föreläsning där projektet presenteras.

 

Mia Wright, projektledare och filmare och Jeanette Persson, handledare i Karlstadmodellen, är kontaktpersoner för projektet.

 

5. Undervisning för elever med IF och autism – ett praktiknära forskningsprojekt
I ett aktuellt forskningsprojekt skulle lärare i anpassad grundskola, med hjälp av metoden lesson-study, utbyta strategier och kunskap med sina kollegor, samtidigt som de fick möjlighet att utveckla den pedagogiska praktiken. Genom projektet utvecklade lärarna en successiv förståelse för hur den undervisning de planerar, genomför och analyserar, möjliggör elevernas delaktighet och lärande. Ta del av en föreläsning som visar hur samarbete mellan lärare kan bidra till utveckling av undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism. 

 

Kamilla Klefbeck är fil.dr i pedagogik och arbetar som universitetslektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Att få tillträde till lärprocesser: professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan.

 

6. Läsförmåga hos svenska ungdomar med IF
Internationell forskning har visat att personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) har svårigheter både med avkodning och med läsförståelse. Men hittills har det inte funnits några större studier som undersökt detta i en svensk kontext. Ta del av en föreläsning om ett forskningsprojekt som kartlagt läsförmågan hos svenska ungdomar med IF.

 

 • Varför har ungdomar med IF svårigheter med avkodning och läsförståelse?
 • Hur ser utvecklingsmönstret ut i relation till typiskt utvecklade läsare?

 

Karin Nilsson är legitimerad logoped och fil.dr i funktionsnedsättning och samhälle. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Words don’t come easy. Decoding and reading comprehension difficulties in adolescents with intellectual disability.

 

7. Hur kan multisensoriskt musikdrama användas för att stödja elever med flerfunktionsnedsättning?
Multisensoriskt musikdrama är ett arbetssätt som har utvecklats för elever med flerfunktionsnedsättning. Arbetssättet har utvärderats vetenskapligt i två forskningsstudier som har genomförts i nära samverkan med lärare och skolpersonal. Under föreläsningen ges praktiska exempel på hur multisensoriskt musikdrama kan användas för att stödja utveckling och lärande hos elevgruppen och resultat från de genomförda forskningsstudierna kommer att presenteras.

 

Linn Johnels är utbildad svensk- och musiklärare. Hon arbetar som pedagog och musikterapeut på Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser och är doktorand i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

 

8. Hur förbereder vi eleverna för framtiden?
En flexibel lärmiljö och en positiv elevsyn är avgörande för att alla elever i den anpassade skolan ska nå sin fulla potential. Det handlar om att skapa utrymme för elever så att de får växa, känna sig delaktiga och betydelsefulla. Ta del av en föreläsning om hur vi kan rusta eleverna för framtiden och hjälpa dem att bli aktiva medborgare.

 

 • Hur kan vi arbeta för att öka elevernas självförtroende och självkänsla?
 • Hur hjälper vi eleverna att bli attraktiva på arbetsmarknaden?
 • Hur kan vi skapa ett lärande för livet?

 

Denice Sverla är biträdande rektor och speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning samt skolhunds-hundförare, och arbetar på Anpassad grundskola Ekebyhov. Hon vann demokratipriset på Skolledargalan 2021 och blev årets inspiratör på Lärargalan 2019, och har skrivit boken Den anpassade grundskolan – när elevsynen lyfter lärandet (2023).

 

15.00 Konferensen avslutas

Man kan bestämma själv när man har möjlighet att titta och anteckna i sin egen takt.”

”Riktigt bra bredd, intressanta föreläsningar i aktuella ämnen.”

”Smidigt och bekvämt att inte behöva åka till ett visst ställe varje gång man vill lära sig något. Vi jobbar ju över hela landet, så tror det är bättre att utbildningar kan nå oss istället för tvärtom.

Sagt av tidigare deltagare

Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Boka-tidigt-pris: 3 645 kr ex moms (gäller t.o.m. 24 september 2023)

Ordinarie pris: 4 295 kr ex moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 60–90 minuter samt dokumentation

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 08.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 08.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under tre veckor.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se