Hoppa till sidinnehåll

Betyg och bedömning

Konferens i Stockholm

Betyg och bedömning

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som vill lära dig mer om betyg och bedömning! Vi tittar närmare på de förändringar som har införts och är på väg att införas i styrdokumenten, och diskuterar bedömningsfrågor tillsammans med några av Sveriges främsta experter på området.

Konferensen riktar sig till rektorer och betygssättande lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Välj att delta på plats i Stockholm eller på distans. Välkommen!

Superbra arrangerat! Bra mix av föreläsare med mycket intressant att lyssna till.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Sammantagen bedömning och reviderade kursplaner – vilka frågor har uppstått i implementeringsarbetet?
 • Glädjebetyg, betygsinflation och olikvärdig betygssättning – vad betyder begreppen hur vanliga är de?
 • Ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning – Skolverket informerar.
 • Rättvis bedömning i den digitala skolan – hur hanterar vi artificiell intelligens och andra digitala resurser?

På konferensen medverkar:

Anna Jägberg

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Thomas Nygren

PROFESSOR

Eva Ekstedt Salzmann

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Jörgen Tholin

DOCENT

Föreläsningar

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Både grundskolan och gymnasiet har under läsåret som gått arbetat med vissa förändringar kopplat till styrdokument och betygsprinciper. Kanske har det uppstått frågor kring det implementeringsarbete som pågår på din skola? Vi går igenom de förändringar som skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever. Du får dessutom en bra grund för bedömningsarbetet.

 • Vilka dilemman försöker förändringarna lösa?
 • Hur hänger förändringarna samman med Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning?
 • Hur kan vägen från kursplan till betyg se ut i praktiken?
 • Hur sammanväger du dina bedömningar till ett enda betyg?
 • På vilket sätt kan revideringarna bidra till att sätta undervisningen i fokus igen?

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Anna Karlefjärd är fil.lic och idag anställd som utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare och utvecklingschef och har varit delaktig i framtagandet av Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande 2020.

10.30 Kaffe

11.00 Glädjebetyg, betygsinflation och olikvärdig betygssättning – vad betyder begreppen och hur vanliga är de? 

I diskussioner om betyg och betygssättning återkommer ofta frågor om betyg som på olika sätt anses vara ”orättvisa”. Begrepp som glädjebetyg, snäll-E, betygsinflation och olikvärdig betygssättning förekommer. Andra aspekter är betygsskillnader mellan kommunala och fristående skolor och skillnader mellan stad och landsbygd. 

Betygsutredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera och komma med förslag kring denna typ av frågor. Med utgångspunkt i utredningens förslag belyses vad de olika begreppen betyder, förekomsten av dem, och vad vi skulle kunna göra för att få ett mer likvärdigt betygssystem.  

Jörgen Tholin

DOCENT

Jörgen Tholin är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Han var regeringens särskilda utredare i betygsutredningen Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper, SOU 2020:43.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning – Skolverket informerar

Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025 för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Skolverket har hittills remitterat cirka 550 ämnesplaner som nu väntar på beslut. Ytterligare 150­170 ämnesplaner kommer att remitteras i slutet av 2023. Ta del av en föreläsning där Skolverkets uppdragsledare berättar om ämnesbetygsreformen, och passa på att ställa dina frågor om revideringen.

Anna Jägberg

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Anna Jägberg är en av uppdragsledarna för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen.

Eva Ekstedt Salzmann

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Eva Ekstedt Salzmann är en av uppdragsledarna för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Lärorika resurser och rättvis bedömning i den digitala skolan

I takt med utvecklingen av det digitala samhället har lärarens roll förändrats. En av de stora utmaningarna är risken för fusk och plagiat med hjälp av avancerade textgenereringsverktyg. Både lärare och skolledare behöver vara medvetna om kritiska aspekter vid valet av digitala resurser i undervisningen, så att eleverna på ett positivt sätt kan använda datorerna för att lära sig nya, viktiga och svåra saker. 

Föreläsningen presenterar aktuell forskning om digitala resurser i klassrummet och diskuterar användningen av artificiell intelligens (AI). Du får verktyg för att motverka fusk med hjälp av olika bedömningsmetoder, och stöttning i att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter på ett rättvist sätt i den digitala skolan.

Thomas Nygren

PROFESSOR

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten GÄCKA och SEGA:D som handlar om undervisning för digital källkritik mot desinformation.

15.30 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  19 okt 2023
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  2 895,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-19
  3 495,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, samt dokumentation.

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Thomas Nygren, professor i didaktik. Han ska föreläsa på konferensen och kommer att tala om den digitala skolan.

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev