Hoppa till sidinnehåll

Betyg och bedömning

Konferens i Stockholm

Betyg och bedömning

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som vill lära dig mer om betyg och bedömning! Ta del av fyra föreläsningar med några av Sveriges främsta experter inom området, och diskutera bedömningsfrågor med kollegor från hela Sverige.

Konferensen riktar sig till rektorer och betygssättande lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Välkommen!

Superbra arrangerat! Bra mix av föreläsare med mycket intressant att lyssna till.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensens berör:

 • Regeringens utredning för att motverka betygsinflation – hur kan betygssystemet bli mer likvärdigt och rättssäkert?
 • Samarbete eller plagiat? Elevstrategier i det digitala klassrummet.
 • Mäta kunskap eller bedöma för lärande? Bedömarkompetensens komplexitet.
 • Ämnesbetyg i gymnasieskolan och på komvux – vad ändras och varför?

På konferensen medverkar:

Magnus Henrekson

UTREDARE

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Larissa Mickwitz

UNIVERSITETSLEKTOR

Charlotta Rönn

UNIVERSITETSLEKTOR

Program

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Regeringens utredning för att motverka betygsinflation

Rapporter om bristande likvärdighet i betygssättningen och glädjebetyg i svensk skola har förekommit under senare tid, och regeringen har därför tillsatt en utredning som undersöker hur betygssystemet kan bli mer likvärdigt och rättssäkert. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2025, och föreläsningen presenterar de resultat som utredningen hittills har kommit fram till.

 • Vilka för- och nackdelar med betygssättning och meritvärdering finns i det svenska skolväsendet, i relation till andra länders system?
 • Hur kan resultat på nationella prov, examensprov eller liknande användas för att öka likvärdigheten i betyg eller meritvärden?
 • Hur kan betygsinflation och bristande likvärdighet i betygssättning motverkas även i ämnen som inte har nationella prov?

Magnus Henrekson

UTREDARE

Magnus Henrekson är regeringens särskilda utredare i betygsutredningen. Han är professor i nationalekonomi, senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och aktiv debattör i skolfrågor.

10.30 Kaffe

11.00 Samarbete eller plagiat? Elevstrategier bakom kulisserna

Det står i läroplanen att elever ska samarbeta, men hur påverkas lärande och bedömning när elever assisterar varandra även med uppgifter som är tänkta att vara individuella? Dagens elever ser det som en självklarhet att dra nytta av AI och dela bilder av allt de gör med kamrater, men hur ställer vi detta mot skolans krav på individuella prestationer och mätbara resultat? 

En forskningsstudie har undersökt vilka strategier elever använder för att revidera varandras inlämningsuppgifter och examinationer via mobiler, chattar och delade skolkonton. Föreläsningen beskriver studien och bjuder in till diskussion kring vad som sker utan lärarens vetskap, i och utanför det digitala klassrummet.

Charlotta Rönn

UNIVERSITETSLEKTOR

Charlotta Rönn är fil.dr i pedagogik vid Mittuniversitetet. Hon undervisar även i pedagogik vid lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Charlottas avhandling Backstage pedagogy (2023) handlar om hur högstadieelever förhåller sig till att bli bedömda och att få betyg, och hur detta påverkar vilka strategier de använder i skolarbetet. Avhandlingen utsågs till favorit av Skolportens lärarpanel.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Mäta kunskap eller bedöma för lärande? Bedömarkompetensens komplexitet

Att bedöma elevers lärande och utveckling är en central del av lärares professionella verksamhet, och arbetet med bedömning och betygssättning får idag stor uppmärksamhet. Frågan om bedömarkompetens har därigenom blivit en allt viktigare fråga.

Bedömarkompetens handlar inte enbart om betygssättning, utan också om att stötta elevernas utveckling och lärande. Hur kan lärare på bästa sätt hantera ett sådant uppdrag, samtidigt som elevernas hälsa och välbefinnande tas i beaktande? Ta del av en föreläsning som sätter bedömning i ett vidare perspektiv, och hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens.

 • Betyg och bedömning – vad är skillnaden?
 • Vad innebär bedömarkompetens för läraruppdraget idag?
 • Hur kan vi stärka elevernas lärande och utveckling, utan att fastna i att bedöma kunskapsnivån?

Larissa Mickwitz

UNIVERSITETSLEKTOR

Larissa Mickwitz har en bakgrund som gymnasielärare och arbetar idag som lektor i didaktik vid Stockholms universitet, där hon bland annat undervisar blivande lärare och rektorer. Larissa är doktor i pedagogik, och hennes forskning handlar främst om lärarprofessionen, med särskilt fokus på frågor om betyg och bedömning.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Ämnesbetyg i gymnasieskolan och på komvux – vad ändras och varför?

Den 1 juli 2025 införs Gy25 för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser, och kursbetygen kommer att ersättas av ämnesbetyg. Ta del av en tydlig genomgång av de förändringar som kommer att genomföras och vad dessa innebär för dig i din yrkesroll.

 • Vad ändras och varför?
 • Hur påverkas bedömning och betygssättning?
 • Hur kommer övergången från kursbetyg till ämnesbetyg att gå till?
 • Hur kan skolorna förbereda sig på bästa sätt?

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Pernilla Lundgren har en bakgrund både som lärare och forskare. Sedan 2009 har hon arbetat med bedömnings- och betygsfrågor, bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla ansvarade under sin tid på Skolverket för de allmänna råden om betyg, var expert i Betygsutredningen och arbetar nu som frilansande utbildningskonsult. Hon är aktuell med boken Ämnesbetyg i gymnasieskolan – en handbok (utgivning april 2024).

15.30 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  8 okt 2024
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  2 995,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-08
  2 995,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-07
  3 745,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, samt dokumentation.


Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev