Hoppa till sidinnehåll

Betyg och bedömning

Webbkonferens

Betyg och bedömning

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom bedömning och betygssättning. Vi tittar närmare på de förändringar som har införts och är på väg att införas i styrdokumenten, och diskuterar bedömningsfrågor tillsammans med några av Sveriges främsta experter inom området. Programmet riktar sig till rektorer och betygssättande lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 4 föreläsningar när det passar dig, under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang och fakta igen. Superbra tycker jag!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Sammantagen bedömning och reviderade kursplaner – vilka frågor har uppstått i implementeringsarbetet?
 • Glädjebetyg, betygsinflation och olikvärdig betygssättning – vad betyder begreppen hur vanliga är de?
 • Ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning – Skolverket informerar.
 • Rättvis bedömning i den digitala skolan – hur hanterar vi artificiell intelligens och andra digitala resurser?

På konferensen medverkar:

Anna Jägberg

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Thomas Nygren

PROFESSOR

Eva Ekstedt Salzmann

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Jörgen Tholin

DOCENT

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1.  Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Både grundskolan och gymnasiet har under läsåret som gått arbetat med vissa förändringar kopplat till styrdokument och betygsprinciper. Kanske har det uppstått frågor kring det implementeringsarbete som pågår på din skola? Vi går igenom de förändringar som skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever. Du får dessutom en bra grund för bedömningsarbetet.

 • Vilka dilemman försöker förändringarna lösa?
 • Hur hänger förändringarna samman med Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning?
 • Hur kan vägen från kursplan till betyg se ut i praktiken?
 • Hur sammanväger du dina bedömningar till ett enda betyg?
 • På vilket sätt kan revideringarna bidra till att sätta undervisningen i fokus igen?

Anna Karlefjärd

UTBILDNINGSLEDARE

Anna Karlefjärd är fil.lic och idag anställd som utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare och utvecklingschef och har varit delaktig i framtagandet av Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande 2020.

 2. Glädjebetyg, betygsinflation och olikvärdig betygssättning – vad betyder begreppen och hur vanliga är de? 

I diskussioner om betyg och betygssättning återkommer ofta frågor om betyg som på olika sätt anses vara ”orättvisa”. Begrepp som glädjebetyg, snäll-E, betygsinflation och olikvärdig betygssättning förekommer. Andra aspekter är betygsskillnader mellan kommunala och fristående skolor och skillnader mellan stad och landsbygd. 

Betygsutredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera och komma med förslag kring denna typ av frågor. Med utgångspunkt i utredningens förslag belyses vad de olika begreppen betyder, förekomsten av dem, och vad vi skulle kunna göra för att få ett mer likvärdigt betygssystem.  

Jörgen Tholin

DOCENT

Jörgen Tholin är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Han var regeringens särskilda utredare i betygsutredningen Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper, SOU 2020:43.

3.  Ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning – Skolverket informerar

Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025 för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Skolverket har hittills remitterat cirka 550 ämnesplaner som nu väntar på beslut. Ytterligare 150­–170 ämnesplaner kommer att remitteras i slutet av 2023. Ta del av en föreläsning där Skolverkets uppdragsledare berättar om ämnesbetygsreformen, och passa på att ställa dina frågor om revideringen.

Eva Ekstedt Salzmann

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Eva Ekstedt Salzmann är en av uppdragsledarna för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen.

Anna Jägberg

UPPDRAGSLEDARE SKOLVERKET

Anna Jägberg är en av uppdragsledarna för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen.

 4. Lärorika resurser och rättvis bedömning i den digitala skolan

I takt med utvecklingen av det digitala samhället har lärarens roll förändrats. En av de stora utmaningarna är risken för fusk och plagiat med hjälp av avancerade textgenereringsverktyg. Både lärare och skolledare behöver vara medvetna om kritiska aspekter vid valet av digitala resurser i undervisningen, så att eleverna på ett positivt sätt kan använda datorerna för att lära sig nya, viktiga och svåra saker. 

Föreläsningen presenterar aktuell forskning om digitala resurser i klassrummet och diskuterar användningen av artificiell intelligens (AI). Du får verktyg för att motverka fusk med hjälp av olika bedömningsmetoder, och stöttning i att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter på ett rättvist sätt i den digitala skolan.

Thomas Nygren

PROFESSOR

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten GÄCKA och SEGA:D som handlar om undervisning för digital källkritik mot desinformation.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  26 okt – 16 nov 2023
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  2 455,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-11-16
  3 095,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Thomas Nygren, professor i didaktik. Han ska föreläsa på konferensen och kommer att tala om den digitala skolan.

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev