Hoppa till sidinnehåll

Betyg och bedömning

Webbkonferens

Betyg och bedömning

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som vill lära dig mer om betyg och bedömning! Ta del av fyra föreläsningar med några av Sveriges främsta experter inom området, och diskutera bedömningsfrågor med kollegor från hela Sverige.

Konferensen riktar sig till rektorer och betygssättande lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Välj att delta på plats i Stockholm eller på distans. Välkommen!

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 4 föreläsningar när det passar dig, under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang och fakta igen. Superbra tycker jag!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensens berör:

 • Regeringens utredning för att motverka betygsinflation – hur kan betygssystemet bli mer likvärdigt och rättssäkert?
 • Samarbete eller plagiat? Elevstrategier i det digitala klassrummet.
 • Mäta kunskap eller bedöma för lärande? Bedömarkompetensens komplexitet.
 • Ämnesbetyg i gymnasieskolan och på komvux – vad ändras och varför?

På konferensen medverkar:

Magnus Henrekson

UTREDARE

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Larissa Mickwitz

UNIVERSITETSLEKTOR

Charlotta Rönn

UNIVERSITETSLEKTOR

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1.Regeringens utredning för att motverka betygsinflation

Rapporter om bristande likvärdighet i betygssättningen och glädjebetyg i svensk skola har förekommit under senare tid, och regeringen har därför tillsatt en utredning som undersöker hur betygssystemet kan bli mer likvärdigt och rättssäkert. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2025, och föreläsningen presenterar de resultat som utredningen hittills har kommit fram till.

 • Vilka för- och nackdelar med betygssättning och meritvärdering finns i det svenska skolväsendet, i relation till andra länders system?
 • Hur kan resultat på nationella prov, examensprov eller liknande användas för att öka likvärdigheten i betyg eller meritvärden?
 • Hur kan betygsinflation och bristande likvärdighet i betygssättning motverkas även i ämnen som inte har nationella prov?

Magnus Henrekson

UTREDARE

Magnus Henrekson är regeringens särskilda utredare i betygsutredningen. Han är professor i nationalekonomi, senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och aktiv debattör i skolfrågor.

2. Samarbete eller plagiat? Elevstrategier bakom kulisserna

Det står i läroplanen att elever ska samarbeta, men hur påverkas lärande och bedömning när elever assisterar varandra även med uppgifter som är tänkta att vara individuella? Dagens elever ser det som en självklarhet att dra nytta av AI och dela bilder av allt de gör med kamrater, men hur ställer vi detta mot skolans krav på individuella prestationer och mätbara resultat? 

En forskningsstudie har undersökt vilka strategier elever använder för att revidera varandras inlämningsuppgifter och examinationer via mobiler, chattar och delade skolkonton. Föreläsningen beskriver studien och bjuder in till diskussion kring vad som sker utan lärarens vetskap, i och utanför det digitala klassrummet.

Charlotta Rönn

UNIVERSITETSLEKTOR

Charlotta Rönn är fil.dr i pedagogik vid Mittuniversitetet. Hon undervisar även i pedagogik vid lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Charlottas avhandling Backstage pedagogy (2023) handlar om hur högstadieelever förhåller sig till att bli bedömda och att få betyg, och hur detta påverkar vilka strategier de använder i skolarbetet. Avhandlingen utsågs till favorit av Skolportens lärarpanel.

3. Mäta kunskap eller bedöma för lärande? Bedömarkompetensens komplexitet

Att bedöma elevers lärande och utveckling är en central del av lärares professionella verksamhet, och arbetet med bedömning och betygssättning får idag stor uppmärksamhet. Frågan om bedömarkompetens har därigenom blivit en allt viktigare fråga.

Bedömarkompetens handlar inte enbart om betygssättning, utan också om att stötta elevernas utveckling och lärande. Hur kan lärare på bästa sätt hantera ett sådant uppdrag, samtidigt som elevernas hälsa och välbefinnande tas i beaktande? Ta del av en föreläsning som sätter bedömning i ett vidare perspektiv, och hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens.

 • Betyg och bedömning – vad är skillnaden?
 • Vad innebär bedömarkompetens för läraruppdraget idag?
 • Hur kan vi stärka elevernas lärande och utveckling, utan att fastna i att bedöma kunskapsnivån?

Larissa Mickwitz

UNIVERSITETSLEKTOR

Larissa Mickwitz har en bakgrund som gymnasielärare och arbetar idag som lektor i didaktik vid Stockholms universitet, där hon bland annat undervisar blivande lärare och rektorer. Larissa är doktor i pedagogik, och hennes forskning handlar främst om lärarprofessionen, med särskilt fokus på frågor om betyg och bedömning.

4. Ämnesbetyg i gymnasieskolan och på komvux – vad ändras och varför?

Den 1 juli 2025 införs Gy25 för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser, och kursbetygen kommer att ersättas av ämnesbetyg. Ta del av en tydlig genomgång av de förändringar som kommer att genomföras och vad dessa innebär för dig i din yrkesroll.

 • Vad ändras och varför?
 • Hur påverkas bedömning och betygssättning?
 • Hur kommer övergången från kursbetyg till ämnesbetyg att gå till?
 • Hur kan skolorna förbereda sig på bästa sätt?

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Pernilla Lundgren har en bakgrund både som lärare och forskare. Sedan 2009 har hon arbetat med bedömnings- och betygsfrågor, bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla ansvarade under sin tid på Skolverket för de allmänna råden om betyg, var expert i Betygsutredningen och arbetar nu som frilansande utbildningskonsult. Hon är aktuell med boken Ämnesbetyg i gymnasieskolan – en handbok (utgivning april 2024).

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  15 okt – 5 nov 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  2 545,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-08
  2 545,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-11-05
  3 195,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev