Betyg och bedömning

19 oktober 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som vill lära dig mer om betyg och bedömning! Vi tittar närmare på de förändringar som införts och är på gång att införas i styrdokumenten, och diskuterar bedömningsfrågor tillsammans med några av Sveriges främsta experter inom området. Konferensen riktar sig till rektorer och betygssättande lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Välj att delta på plats i Stockholm eller på distans. Välkommen!


 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  19 oktober 2023
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Sammantagen bedömning och reviderade kursplaner – vilka frågor har uppstått i implementeringsarbetet?
 • Glädjebetyg, betygsinflation och olikvärdig betygssättning – vad betyder begreppen hur vanliga är de?
 • Ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning – Skolverket informerar.
 • Rättvis bedömning i den digitala skolan – hur hanterar vi artificiell intelligens och andra digitala resurser?

På konferensen medverkar:

Anna Karlefjärd, Karlstads universitet

Jörgen Tholin, Göteborgs universitet

Eva Ekstedt Salzmann, Skolverket

Anna Jägberg, Skolverket

Thomas Nygren, Uppsala universitet


 

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Både grundskolan och gymnasiet har under läsåret som gått arbetat med vissa förändringar kopplat till styrdokument och betygsprinciper. Kanske har det uppstått frågor kring det implementeringsarbete som pågår på din skola? Vi går igenom de förändringar som skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever. Du får dessutom en bra grund för bedömningsarbetet.

 

 • Vilka dilemman försöker förändringarna lösa?
 • Hur hänger förändringarna samman med Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning?
 • Hur kan vägen från kursplan till betyg se ut i praktiken?
 • Hur sammanväger du dina bedömningar till ett enda betyg?
 • På vilket sätt kan revideringarna bidra till att sätta undervisningen i fokus igen?

 

Anna Karlefjärd är fil.lic och idag anställd som utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som lärare och utvecklingschef och har varit delaktig i framtagandet av Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande 2020.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Glädjebetyg, betygsinflation och olikvärdig betygssättning – vad betyder begreppen och hur vanliga är de? 

I diskussioner om betyg och betygssättning återkommer ofta frågor om betyg som på olika sätt anses vara ”orättvisa”. Begrepp som glädjebetyg, snäll-E, betygsinflation och olikvärdig betygssättning förekommer. Andra aspekter är betygsskillnader mellan kommunala och fristående skolor och skillnader mellan stad och landsbygd. 

Betygsutredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera och komma med förslag kring denna typ av frågor. Med utgångspunkt i utredningens förslag belyses vad de olika begreppen betyder, förekomsten av dem, och vad vi skulle kunna göra för att få ett mer likvärdigt betygssystem.  

 

Jörgen Tholin är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Han var regeringens särskilda utredare i betygsutredningen Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper, SOU 2020:43.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning – Skolverket informerar

Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025 för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Skolverket har hittills remitterat cirka 550 ämnesplaner som nu väntar på beslut. Ytterligare 150­170 ämnesplaner kommer att remitteras i slutet av 2023. Ta del av en föreläsning där Skolverkets uppdragsledare berättar om ämnesbetygsreformen, och passa på att ställa dina frågor om revideringen.

 

Eva Ekstedt Salzmann och Anna Jägberg är de två uppdragsledarna för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen.

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Lärorika resurser och rättvis bedömning i den digitala skolan

I takt med utvecklingen av det digitala samhället har lärarens roll förändrats. En av de stora utmaningarna är risken för fusk och plagiat med hjälp av avancerade textgenereringsverktyg. Både lärare och skolledare behöver vara medvetna om kritiska aspekter vid valet av digitala resurser i undervisningen, så att eleverna på ett positivt sätt kan använda datorerna för att lära sig nya, viktiga och svåra saker. 

Föreläsningen presenterar aktuell forskning om digitala resurser i klassrummet och diskuterar användningen av artificiell intelligens (AI). Du får verktyg för att motverka fusk med hjälp av olika bedömningsmetoder, och stöttning i att bedöma elevernas kunskaper och färdigheter på ett rättvist sätt i den digitala skolan.

 

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten GÄCKA och SEGA:D som handlar om undervisning för digital källkritik mot desinformation.

 

15.30 Dagen avslutas

 

”En mycket givande konferens, en av de bättre jag har deltagit i faktiskt!”

”Väldigt välplanerad konferens med bra information i förväg. Bra mat och lokaler.”

”Allt var mycket proffsigt skött. Bra föreläsare, bra upplägg, intressanta utställare, god mat”

Sagt av tidigare deltagare

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!Boka tidigt-pris: 2 895 kr ex moms, gäller t.o.m. 19 september 2023

Ordinarie pris: 3 495 kr ex. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrativ avgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se