Hoppa till sidinnehåll

Elevhälsa

Webbkonferens

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens webbkonferens för hela elevhälsoteamet! Konferensen innehåller åtta föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av föreläsningarna när det passar dig under konferensens öppettid. Föreläsningarna är 60–75 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. 

Jag är gärna med igen om upplägget blir detsamma. Allt kändes relevant och intressant. Tekniken fungerade över förväntan.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Hur kan elevhälsan hjälpa ungdomar att sova bättre?
 • Ett nytt skolämne på schemat som främjar skolnärvaro.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck – elevhälsoteamets ansvar och möjligheter.
 • Det nya skattningsinstrumentet APERS i samband med inkluderande lärmiljöer för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar.
 • Välbefinnande och psykisk hälsa i skolan med hjälp av neurovetenskap och positiv psykologi.
 • KBT som metod och arbetsverktyg för skolsköterskor och skolkuratorer.
 • Hur kan vi minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet?
 • Sexualitet, samtycke och relationer – hur stärker vi barns och ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser?

På konferensen medverkar:

Elisabeth Dahlin

BARNOMBUDSMAN

Åse Fagerlund

FIL. DR

Therese Hult

REKTOR

Malin Jakobsson

FIL. DR

Jennie W Larsson

UNGDOMSKOORDINATOR OCH COACH

Kristina Loftsson

LEG. PSYKOLOG

Issis Melin

F.D. SAKKUNNIG

Kalle Norwald

SEXOLOG OCH FÖRFATTARE

Klara Wenneborg

DOKTORAND

Föreläsningar 8 december – 12 januari

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. ”Jag vill sova men kan inte” – hur kan elevhälsan motverka ungdomars sömnbrist?
55 procent av dagens ungdomar sover mindre än rekommenderade åtta timmar per natt. Bristande rutiner, oro, skolstress och skärmar hindrar dem från att komma i säng i tid, vilket påverkar deras skolprestationer samt ökar risken för depression och ångest. Hur kan elevhälsan hjälpa ungdomarna till en bättre balans i vardagen samt minska ångest och oro, så att de själva kan förbättra sina sömnvanor?

Föreläsningen ger en fördjupad förståelse för sömnens betydelse för ungdomar och erbjuder råd och verktyg för ett sömnfrämjande arbete.

Malin Jakobsson

FIL. DR

Malin Jakobsson är fil.dr i vårdvetenskap vid Jönköping University med många års erfarenhet som skolsköterska. Hon disputerade 2022 med avhandlingen ”Jag vill sova, men kan inte”- Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn. Avhandlingen utsågs till Skolportens favorit av vår lärarpanel. 

2.”Hälsa och vägledning” – ett nytt skolämne
Vågbroskolan i Söderhamn hade länge kämpat med en hög andel elever med frånvaroproblematik. Trots att kommunen genomfört ett flertal projekt om att främja närvaro uteblev resultaten, så skolan införde ett nytt skolämne på schemat. ”Hälsa och vägledning” handlar bland annat om motion, självledarskap och stresshantering. Fokus ligger på förebyggande arbete och att se till elevens hela skol- och livssituation. I det arbetet har samverkan mellan rektor, lärare och elevhälsa varit ovärderligt.

I den här föreläsningen får vi ta del av Vågsbroskolans resa och vilka effekter den fört med sig vad gäller skolnärvaro, psykisk hälsa och skolresultat.

Therese Hult

REKTOR

Therese Hult är rektor på Vågbroskolan sedan 2019. Tillsammans med Jennie W Larsson har hon varit ansvarig för Vågbroskolans satsning vilket också lett till medverkan i flera forskningsprojekt, bland annat SAW-projektet (Strenghtening Adolescent Wellbeing) vid Högskolan i Gävle.

Jennie W Larsson

UNGDOMSKOORDINATOR OCH COACH

Jennie W Larsson är ungdomskoordinator och coach. Tillsammans med Therese Hult har hon varit ansvarig för Vågbroskolans satsning vilket också lett till medverkan i flera forskningsprojekt, bland annat SAW-projektet (Strenghtening Adolescent Wellbeing) vid Högskolan i Gävle.

3. En skola för alla? Inkluderande lärmiljöer för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar
En inkluderande lärmiljö av hög kvalitet är en förutsättning för att alla elever ska nå sina kunskapsmål, trivas och må bra i skolan. I praktiken är det dock ofta utmanande för personal och skolorganisation att inkludera alla elever likvärdigt. I den här föreläsningen får du lära dig mer om skattningsinstrumentet APERS (Autism Program Environment Rating Scale) och hur elevhälsan kan arbeta strukturerat med att utveckla lärmiljön för alla elever, med speciellt fokus på dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Vad säger forskningen om evidensbaserad praktik för elever med autism?
 • Mycket passar för många, men allt passar inte för alla – varför är det viktigt att individanpassa?
 • ”Det är så många projekt hela tiden” – hur gör vi i praktiken för att faktiskt få till en förändring?

Klara Wenneborg

DOKTORAND

Klara Wenneborg är leg. logoped, cert. beteendeanalytiker och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om hur lärmiljön kan förbättras för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar i grundskolan. Klara har även skrivit kapitel i böckerna Vänskap, skola, familjeliv (2022) och Leka, prata, äta (2020).

4. Välbefinnande och psykisk hälsa i skolan
Många barn och unga lider av psykisk ohälsa, vilket kan leda till en nedåtgående spiral av skolfrånvaro och ångestproblematik som blir allt svårare att komma ur. Hur kan elevhälsan bryta dessa onda cirklar och samtidigt arbeta förebyggande? Den här föreläsningen ger råd och konkreta verktyg för att stärka elevers tro på sig själva och sina förmågor med hjälp av neurovetenskap och positiv psykologi.

 • Hur kan vi stärka välbefinnande och psykisk hälsa för alla elever?
 • Hur kan vi använda oss av forskningen för att hjälpa elever att se sina egna och andras styrkor?
 • Hur kan vi få elever att lita på sin förmåga att utvecklas genom ett dynamiskt mindset?

Åse Fagerlund

FIL. DR

Åse Fagerlund är fil.dr i neuropsykologi vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum i Finland. Sedan 2015 leder hon en forskargrupp som tar fram metoder för att stärka välbefinnande hos barn och unga med hjälp av positiv psykologi, neurovetenskap och psykoterapi. Åse är även utbildare och författare till böckerna Öka välbefinnandet i skolan – praktiska lektioner i positiv psykologi (2021) och Elevhälsa i skolan – praktiska lektioner i mindset, hoppfullhet och grit (2023).

5. KBT-verktyg för skolsköterskor och skolkuratorer

Rollerna som skolsköterska och skolkurator är komplexa. Mycket ska åstadkommas på kort tid och förväntningarna från ledning, vårdnadshavare och eleverna själva kan vara höga. I den här föreläsningen presenteras hur metoder och verktyg inom KBT (kognitiv beteendeterapi) kan underlätta i det dagliga arbetet. Vi får bland annat veta hur KBT kan användas för

 • funktionella analyser i rollen som skolsköterska och skolkurator
 • att arbeta med elevers oro och ångest
 • samtalsmetodik vid hälsosamtalet.

Kristina Loftsson

LEG. PSYKOLOG

Kristina Loftsson är leg. psykolog med lång erfarenhet av kliniskt arbete, utbildning och handledning inom psykiatri, företagshälsovård och elevhälsa. Tillsammans med Peter Friberg driver hon Psykologiakademien som utbildar personal inom skola och socialtjänst om bland annat evidensbaserade metoder inom KBT-fältet. Kristina och Peter har även skrivit boken KBT för skolkuratorer (2023) tillsammans med Malin Khoso.

6. Att arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan
Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga och en demokratifråga. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta, för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter. Lärare tillsammans med elevhälsoteamet har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta elever och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Ta del av en föreläsning med fokus på elevhälsoteamets ansvar och möjligheter att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.  

Issis Melin

F.D. SAKKUNNIG

Issis Melin har tidigare varit sakkunnig på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, som arbetar med genomförande av regeringens uppdrag att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

7. Hur minskar vi risken att barn dras in i kriminalitet?
Sverige har ett av världens bästa välfärdssystem för barn. Trots det riskerar många att falla igenom skyddsväven och tidigt dras in i kriminalitet, vilket vi sett alltmer under den senaste tiden. Vad beror det på, hur kan det förhindras och vilka är de viktigaste skyddsfaktorerna? Ta del av en föreläsning som visar hur riskerna för allvarlig problematik och kriminalitet hos barn och unga kan minskas genom riktade tidiga insatser och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och vårdnadshavare.

Elisabeth Dahlin

BARNOMBUDSMAN

Elisabeth Dahlin är Sveriges Barnombudsman sedan september 2018. Hon har tidigare varit generalsekreterare för Rädda Barnen samt haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter och våld mot barn. Föreläsningen utgår från Barnombudsmannens årsrapport 2023.

8. Elevhälsans arbete med sexualitet, samtycke och relationer
Hösten 2022 ändrades kunskapsområdet sex- och samlevnad till sexualitet, samtycke och relationer i läroplanen. En förändring bland annat för att visa på ämnets bredd och stärka elevernas kunskap att fatta beslut om den egna kroppen och i relation till andra. Vilka konsekvenser får det för elevhälsans arbete? Och hur hänger ett normmedvetet synsätt samman med sexualitet, förväntningar och självbild? Här bjuds du på en föreläsning om normer och sexualitet hos barn och ungdomar, och hur elevhälsan aktivt kan samverka med lärare och rektor för att skapa samsyn i dessa frågor.

 • Hur är sexualitet kopplat till självkänsla och psykisk hälsa?
 • Hur stärker vi ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser?

Kalle Norwald

SEXOLOG OCH FÖRFATTARE

Kalle Norwald är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad sexolog. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen (2022).

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  8 dec 2023 – 12 jan 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-01-12
  4 295,00 kr

I priset ingår åtta föreläsningar à 60-75 minuter samt dokumentation.

 

Välj att få fakturan 2023 eller 2024!

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Åse Fagerlund, fil.dr i neuropsykologi. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Elevhälsa och kommer att tala om hur vi kan stärka elevers psykiska hälsa.

Åse Fagerlund

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev