Elevhälsa Webbkonferens

3–20 december 2021

Webbkonferens

Webbkonferensen vänder sig till dig som arbetar med och i elevhälsoteam/resursteam såsom skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, lärare och kurator. Ta del av föreläsningar om aktuell forskning och praktiska exempel som berör elevhälsoteamets viktiga arbete. Välkommen!


Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.
Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  3–20 december 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • BRIS årsrapport 2020 – så påverkades barn och unga av pandemin.
 • Resiliensprojektet – för psykiskt välbefinnande och hälsa.
 • Att tala om porr, sex och samtycke i skolan.
 • Prokrastinering – varför skjuter elever upp saker mot bättre vetande?
 • Fokus på friskvårdsfaktorer för att förebygga psykisk ohälsa.
 • Så vände Kungsgårdsgymnasiet frånvaro till närvaro.
 • Den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan – hur ligger det till?

På konferensen medverkar:

Kristina Bähr, barnläkare

Magdalena Berger, specialpedagog

Alexander Rozental, psykolog

Maria Dufva, kriminolog och författare

Maria Andersson, skolsköterska

Annika Forsberg, specialpedagog

Örjan Ekblom, professor

Seiran Alipour, socionom

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 8.00 på konferensens första dag.

 

1. Värsta bästa svårsnacket – att tala om porr

Pornografi har blivit många barn och ungdomars förstahandskälla till sexualkunskap, vilket kan skapa skeva förväntningar på vad ett sexliv är. Både barn och vuxna kan känna oro inför denna utveckling, men hur kan vi egentligen prata om porr, sex och samtycke i skolan? Föreläsningen ger dig verktyg att närma dig ett svårt ämne på ett öppet sätt, utan att skuldbelägga eller moralisera.

Maria Dufva är kriminolog och författare som utbildar kommuner, skolor, företag och myndigheter om barns och ungas liv på internet. Hennes senaste bok, Värsta bästa svårsnacket: om porr, sex & samtycke (2021), ingår i ett samarbete med World Childhood Foundation.


2.
Resiliens för psykiskt välbefinnande och hälsa

I ett projekt startat av skolhälsovården har eleverna på Drottning Blankas Gymnasieskolor fått riktad undervisning i ”resiliens”, vilket kan översättas som ”återhämtningsförmåga”. Med enkla, beprövade verktyg skapas ökad medvetenhet om det egna måendet och hur eleverna kan påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. Att hjälpa sig själv att bryta negativa, automatiska tankar ger ökad förmåga att hantera sin situation och må bra. 

Kristina Bähr är barnläkare och har arbetat som skolöverläkare för Academedias skolor i 7 år. I sitt arbete har hon varit ledare för ”resiliensprojektet” på Drottning Blankas Gymnasieskolor, 2018-2021. Kristina är även författare till Hjärnan i skolan – möt barnen där de är (2015) och Psykisk hälsa i skolan. Främja, skydda och stärka (2020).


3.
Prokrastinering – att dansa på deadline

Prokrastinering handlar om att skjuta upp saker mot bättre vetande. Trots insikten om att det kan få negativa konsekvenser gör vi det ofta till vardags, och somliga prokrastinerar i sådan utsträckning att de hamnar efter i sina studier, på jobbet eller i livet. Genom att förstå de faktorer som påverkar förmågan att komma till skott, kan du hjälpa dina elever att skapa bättre förutsättningar att nå sina mål – i tid.

 • Prokrastinering – vad är det?
 • Vilka strategier finns för att bemästra uppskjutandet?
 • Hur hänger prokrastinering ihop med stress, perfektionism och psykisk ohälsa?

Alexander Rozental är leg. psykolog och fil.dr. i psykologi. Han är verksam som universitetslektor på Uppsala universitet, där han forskar och undervisar om psykologisk behandling. Han är också författare till tre böcker, Dansa på deadline (2014), Tio i tolv: en bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar (2018) och Bättre än perfekt: En självhjälpsbok för perfektionister (2021).


4. Den fysiska aktivitetens påverkan på vår hälsa – hur ligger det till?

Inom få områden finns det så mycket populärvetenskap som när det gäller kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa, i synnerhet hos barn och unga. Vi vet att ungdomars rörelse ger fysiologiska effekter, inklusive påverkan på hjärnan. Men är all fysisk aktivitet bra? Hur är det med sittandet? Spelar det roll vilken typ av aktivitet som utförs? Är konditionen egentligen viktig? Vad vet vi om att röra sig mer i skolan, och ger det några meningsfulla effekter?

I den här föreläsningen reder vi ut begreppen och talar om vad vi egentligen vet om fysisk aktivitet i relation till hälsa, samt hur dessa kunskaper kan användas inom elevhälsan.

Örjan Ekblom är professor vid GIH och forskar om hur fysisk aktivitet, stillasittande och kondition relaterar till hälsa och välbefinnande hos barn, vuxna och äldre.


5.
Första året med pandemin – Bris årsrapport 2020

Pandemin har inneburit samhällsförändringar som påverkat barns vardag. Omställningarna har varit påfrestande för många, men särskilt drabbat de barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation. Ta del av Bris årsrapport 2020, som baseras på 31 497 kurativa samtal med barn. Rapporten lutar sig mot aktuell forskning om hur pandemin har påverkat barns mående och utsatthet under året.

Seiran Alipour är socionom på barnrättsorganisationen Bris – Barnens rätt i samhället. Hon har arbetat i över 10 år som socionom med barn och unga. På Bris arbetar hon med att föreläsa och utbilda vuxna inom t.ex. socialtjänst, skola, rättsväsende, privata näringslivet och ideella organisationer för att ge fördjupade kunskaper om barns rättigheter och konkreta verktyg för möta barn i behov av stöd. En annan del i arbetet handlar om att ge barn och unga stöd på Brismottagning i Göteborg.

 

6. Frånvarosamtal – från teori om missad undervisning till praktik

I ett försök att vända problematisk skolfrånvaro har elevhälsan på Kungsgårdsgymnasiets ekonomiprogram skapat en ny närvarorutin som gör skillnad. De har arbetat fram ett underlag som används vid regelbundna samtal med eleverna, där utgångspunkten är att visa intresse, förståelse och nyfikenhet. Ta del av en föreläsning där skolans specialpedagog och skolsköterska delar med sig av sitt material och sina erfarenheter.

Annika Forsberg är specialpedagog på ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping. Hon har tidigare erfarenhet av såväl undervisning som specialpedagogik på grundskolan. Maria Andersson är skolsköterska på ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet.

 

7. Tillsammans gör vi skillnad! Så förebygger vi psykisk ohälsa i skolan.

Med relativt enkla medel kan skolans personal fånga upp psykisk ohälsa i tid. Elevhälsoteamet på skolan har en viktig roll i att driva ett samverkansarbete och handleda lärare kring dessa frågor. Föreläsningen lyfter det salutogena perspektivet och lägger fokus på hur skolan kan fokusera på friskfaktorer. Genom pedagogiska beskrivningar av praktiska metoder får du vägledning som gör arbetet mot psykisk ohälsa konkret och hoppfullt. 

 • Teorier kring psykisk ohälsa.
 • Så kan skolan arbeta med informella kartläggningsmetoder.
 • Samtalsmetoder för att ställa de rätta frågorna.
 • KASAM – känsla av sammanhang för att förebygga psykisk ohälsa.

Magdalena Berger är leg. lärare, specialpedagog och handledare med spetskompetens inom psykisk ohälsa. Hon har lång erfarenhet av elevhälsoarbete och har arbetat inom BUP. Magdalena har också suttit i styrelsen för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Sthlms län samt OCD-föreningen i Sthlm. Hon skriver även böcker om psykisk ohälsa, bland annat Psykisk ohälsa i skolan: upptäcka, bemöta och åtgärda (2020) och Elevhälsa och lärarhälsa – Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan (2020).

 

Föredrar du att delta på plats i Göteborg? Boka här!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr


Pris: 3 995 kr exkl. moms
I priset ingår 7 föreläsningar á 40-90 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se