Engelska för högstadiet och gymnasiet

29–30 mars 2022

Stockholm


Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör verksamheten, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Konferensen kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.
 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  29–30 mars 2022
 • Tid
  09:20–15:00
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör:

 • Undervisa om interkulturell kompetens och sociala koder.
 • Öka den autentiska kommunikationen med digitala verktyg.
 • Meningsbyggnadspedagogik som förbättrar elevernas skrivförmåga.
 • Förebygg och avhjälp talrädsla och talovillighet i engelska.
 • Ett språk i förändring om engelskans utveckling och roll som lingua franca.
 • Utbilda dina elever att bli skickligare skribenter med enkla metoder.
 • Projekt som höjer den källkritiska kompetensen i engelska.

På konferensen medverkar:

Claire Hogarth, Örebro universitet

Sara Bruun, Höörs kommun

Terttu Nevalainen, Helsingfors universitet

Adrian Rodriguez, Nya Läroverket, Luleå

Eva Fjällström, Nya Läroverket, Luleå

Maria Nilsson, Uppsala universitet


Gregory Garretson, Uppsala universitet

Ingrid Paulin-Rosell, S:t Petri gymnasium, Malmö

Anna Ringsten, S:t Petri gymnasium, Malmö 

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 The Subtle Differences Between English and Swedish: Teaching Cultural Sensitivity and Avoiding Miscommunication  

One of the core competences in the curriculum for English is the understanding of cultural and social contexts, which implies that students need to learn how to act as English-speaking social beings.

This talk examines a number of contrasts between the ways people communicate in English and in Swedish that are helpful to understand when going into an intercultural context. We will see what linguistic theories of politeness say about these differences and discuss how we can teach students to adapt successfully to English-language contexts. Along the way, we will look at some nearly invisible linguistic differences between English and Swedish that can cause problems in intercultural communication. 

  

Gregory Garretson, originally from the USA, is a senior lecturer in English linguistics at Uppsala University. His research focuses, among other things, on pragmatics: how we actually use language to achieve things in different social and cultural contexts. 

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Talängslan – en utmaning i engelskklassrummet 

Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Vanliga klassrumsrutiner gör många elever nervösa. Den här presentationen utgår från forskning kring talängslan och de sociala, organisatoriska och innehållsliga aspekterna av undervisningen som påverkar talängslan. Du kommer att få förslag på konkreta tekniker och aktiviteter som kan bidra till att skapa tryggare arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever.

 

Maria Nilsson är verksam vid Uppsala universitet och disputerade 2020 med en avhandling om talängslan, föreställningar om språkinlärning och agens utifrån ett elevperspektiv. Maria har en bakgrund som lärare i svenska, engelska och spanska för åk 49. 

 

13.00 Att knäcka skrivkoden hur blir våra elever goda skribenter på engelska?                                  

Många elever som kämpar med skrivandet på engelska är inte heller goda läsare, och antagligen hänger det hela ihop. På S:t Petri skola i Malmö arbetar lärarna metodiskt med en arbetsmodell som kombinerar ”The teaching and learning cycle” (Gibbons) och ”Five formative assessment strategies” (Williams), för att hjälpa eleverna att förstå hur läsande och skrivande går till. Genom att närstudera texter och öva med hjälp av short writing har elevernas skrivförmåga på engelska förbättrats markant. Den här föreläsningen presenterar hur eleverna kan ges

 • en ökad förståelse för vad som ska läras och vad som är god kvalitet i texter 
 • ett metaspråk vilket gör att de även kan förklara vad de gör och varför 
 • verktyg för att värdera sina texter så att de kan fatta beslut om hur de ska gå vidare och förbättra texten i förhållande till vad som är god kvalitet.

 

Ingrid Paulin-Rosell och Anna Ringsten är lärare i engelska på S:t Petri gymnasieskola i Malmö.

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Teaching Sentence Composition for Writing Development in the Language Classroom  

Sentence composition is a branch of writing pedagogy that aims to develop communicative ability on the sentence level. Through exercises of various kinds, it gives developing writers opportunities to practice using new sentence patterns and structuring devices, thereby acquiring a repertoire of options for expressing ideas. Though recognised in composition studies as an empowering pedagogy that helps developing writers make effective choices about their writing, sentence composition is less well-known in the context of English language teaching in Swedish lower- and upper-secondary school. This presentation considers  

 • Relevant results from research and reasons why sentence composition should be included in English language instruction.
 • Examples of sentence composition exercises that can help language learners acquire targeted skills in sentence-level expression.
 • Examples of topic sequences for promoting writing development with sentence composition.

 

Claire Hogarth is senior lecturer at Örebro University, where she teaches literature, rhetoric, and composition in the context of English teacher education. Currently, she is leading a close-to-practice practice research project on sentence composition in collaboration with English teachers. 

 

15.30 Avslutning dag 1

09.00 Social Contexts of Language Variation And Change  Past And Present 

Historical linguists can make use of social and demographic history to analyse linguistic variation over an extended period of time. Factors such as gender, social status and regional variation have influenced the English language in various social contexts over the last six hundred years, and the change is continuous.  

In this lecture we will discuss some findings of historical sociolinguistic research that are relevant for present day English and its role as a global language. We will also look at some examples of concerns that language variation can raise today, outside and inside the classroom.
 

 • Which factors drive linguistic variation and change? 
 • What kinds of linguistic changes are going on at the moment and what can we expect for the future?  
 • How might the role of English as a lingua franca change the language? 
 • How can we use digital corpora and databases to learn more about ongoing changes in the English language?


Terttu Nevalainen
 is professor emerita of English philology at the University of Helsinki, where she studies the relationship between language and society in its historical dimension. Professor Nevalainen was elected a member of the Finnish Academy of Science and Letters in 2001, and in 2021 she was awarded the Gad Rausing Prize by The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, for her outstanding research in humanities. 

 

10.00 Förmiddagsfika

 

10.30 Engelska på riktigt  arbetssätt för autentisk språkundervisning 

Användandet av autentiskt material och riktiga mottagare i engelskundervisningen kan fördjupa lärandet och öka motivationen hos dina elever. I denna föreläsning kommer du få ta del av klassrumsnära exempel på hur projekt som kombinerar autentisk kommunikation med digitala verktyg och skönlitterärt läsande kan stärka elevernas språkkunskaper. Vi tittar på 

 • hur digitala resurser kan utnyttjas för att skapa äkta kommunikativa situationer
 • en modell för att stegvis bygga upp elevernas självförtroende för kontakter utanför skolan 
 • hur skönlitteratur kan kombineras med utvalda digitala verktyg som gynnar språkinlärningen.
   

Sara Bruun arbetar som språklärare och utvecklingsstrateg i Höörs kommun. Hon är även författare, skoldebattör och flitigt anlitad föreläsare. Saras språkblogg Bruuns klassrum har blivit en inspirationskälla för många, och så även hennes deltagande som Sommarvärd i Sveriges Radio, 2021. 


11.30 Lunch

 

12.30 Fostering Critical Thinking Skills in the English Language Classroom

Critical thinking skills, including the ability to identify bias and debunk false information are essential for teenagers in today’s information-based society. Since much of the information teenagers encounter on a daily basis is in English, it is important to support these skills in the language classroom.

In this lecture, we will examine the science of influence and discuss what critical thinking skills are, along with the role played by language. We will also look at experiences of teaching critical thinking, focusing on a specific classroom project called “True Crime”. The project clearly illustrates how accounts that are reported in different ways and through different media can change pupils’ perceptions of what they regard as “true”. 


Adrian Rodriguez 
and Eva Fjällström currently work as secondary school teachers at Nya Läroverket in Luleå. They both have extensive experience of teaching language didactics and linguistics on the teacher training programme at Luleå University of Technology and of working with pedagogical development at LTU’s Center of Educational Development.

13.30 Eftermiddagsfika

 

14.00 Passet presenteras inom kort.

 

15.00 Konferensen avslutas 

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krBoka-nu-pris: 3 795 kr ex moms, gäller t.o.m. 15 nov 2021

Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex moms, gäller t.o.m. 29 feb 2022

Ordinarie pris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta asa.gustafsson@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se