Engelska för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

5–22 april 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet! Här får du ta del av den senaste didaktiska forskningen som rör undervisningen och utvecklas i din yrkesroll. Du kan kommunicera med föreläsarna och möta kollegor från hela landet. Konferensen kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  5–22 april 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3395 kr

Konferensen berör:

 • Undervisa om interkulturell kompetens och sociala koder.
 • Öka den autentiska kommunikationen med digitala verktyg.
 • Meningsbyggnadspedagogik som förbättrar elevernas skrivförmåga.
 • Förebygg och avhjälp talrädsla och talovillighet i engelska.
 • Ett språk i förändring – om engelskans utveckling och roll som lingua franca.
 • Utbilda dina elever att bli skickligare skribenter med enkla metoder.
 • Projekt som höjer den källkritiska kompetensen i engelska.
 • Medveten och fördjupad ordförrådsträning – hur går det till?

På konferensen medverkar:

Claire Hogarth, Örebro universitet

Sara Bruun, Höörs kommun

Terttu Nevalainen, Helsingfors universitet

Adrian Rodriguez, Nya Läroverket, Luleå

Eva Fjällström, Nya Läroverket, Luleå

Maria Nilsson, Uppsala universitet

Gregory Garretson, Uppsala universitet

Ingrid Paulin-Rosell, S:t Petri gymnasium, Malmö

Anna Ringsten, S:t Petri gymnasium, Malmö

Christine Cox Eriksson, Högskolan Dalarna

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. The Subtle Differences Between English and Swedish: Teaching Cultural Sensitivity and Avoiding Miscommunication  

One of the core competences in the curriculum for English is the understanding of cultural and social contexts, which implies that students need to learn how to act as English-speaking social beings.

This talk examines a number of contrasts between the ways people communicate in English and in Swedish that are helpful to understand when going into an intercultural context. We will see what linguistic theories of politeness say about these differences and discuss how we can teach students to adapt successfully to English-language contexts. Along the way, we will look at some nearly invisible linguistic differences between English and Swedish that can cause problems in intercultural communication. 

  

Gregory Garretson, originally from the USA, is a senior lecturer in English linguistics at Uppsala University. His research focuses, among other things, on pragmatics: how we actually use language to achieve things in different social and cultural contexts. 

 

2. Talängslan – en utmaning i engelskklassrummet

Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Vanliga klassrumsrutiner gör många elever nervösa. Den här presentationen utgår från forskning kring talängslan och de sociala, organisatoriska och innehållsliga aspekterna av undervisningen som påverkar talängslan. Du kommer att få förslag på konkreta tekniker och aktiviteter som kan bidra till att skapa tryggare arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever.

 

Maria Nilsson är verksam vid Uppsala universitet och disputerade 2020 med en avhandling om talängslan, föreställningar om språkinlärning och agens utifrån ett elevperspektiv. Maria har en bakgrund som lärare i svenska, engelska och spanska för åk 49. 

 

3. Att knäcka skrivkoden hur blir våra elever goda skribenter på engelska?                                  Många elever som kämpar med skrivandet på engelska är inte heller goda läsare, och antagligen hänger det hela ihop. På S:t Petri skola i Malmö arbetar lärarna metodiskt med en arbetsmodell som kombinerar ”The teaching and learning cycle” (Gibbons) och ”Five formative assessment strategies” (Williams), för att hjälpa eleverna att förstå hur läsande och skrivande går till. Genom att närstudera texter och öva med hjälp av short writing har elevernas skrivförmåga på engelska förbättrats markant. Den här föreläsningen presenterar hur eleverna kan ges

 • en ökad förståelse för vad som ska läras och vad som är god kvalitet i texter 
 • ett metaspråk vilket gör att de även kan förklara vad de gör och varför 
 • verktyg för att värdera sina texter så att de kan fatta beslut om hur de ska gå vidare och förbättra texten i förhållande till vad som är god kvalitet.


Ingrid Paulin-Rosell 
och Anna Ringsten är lärare i engelska på S:t Petri gymnasieskola i Malmö.

 

4. Teaching Sentence Composition for Writing Development in the Language Classroom  

Sentence composition is a branch of writing pedagogy that aims to develop communicative ability on the sentence level. Through exercises of various kinds, it gives developing writers opportunities to practice using new sentence patterns and structuring devices, thereby acquiring a repertoire of options for expressing ideas. Though recognised in composition studies as an empowering pedagogy that helps developing writers make effective choices about their writing, sentence composition is less well-known in the context of English language teaching in Swedish lower- and upper-secondary school. This presentation considers  

 • Relevant results from research and reasons why sentence composition should be included in English language instruction.
 • Examples of sentence composition exercises that can help language learners acquire targeted skills in sentence-level expression.
 • Examples of topic sequences for promoting writing development with sentence composition.

 

Claire Hogarth is senior lecturer at Örebro University, where she teaches literature, rhetoric, and composition in the context of English teacher education. Currently, she is leading a close-to-practice practice research project on sentence composition in collaboration with English teachers. 

 

5. Social Contexts of Language Variation And Change  Past And Present 

Historical linguists can make use of social and demographic history to analyse linguistic variation over an extended period of time. Factors such as gender, social status and regional variation have influenced the English language in various social contexts over the last six hundred years, and the change is continuous.  

In this lecture we will discuss some findings of historical sociolinguistic research that are relevant for present day English and its role as a global language. We will also look at some examples of concerns that language variation can raise today, outside and inside the classroom

 • Which factors drive linguistic variation and change? 
 • What kinds of linguistic changes are going on at the moment and what can we expect for the future?  
 • How might the role of English as a lingua franca change the language? 
 • How can we use digital corpora and databases to learn more about ongoing changes in the English language?

 

Terttu Nevalainen is professor emerita of English philology at the University of Helsinki, where she studies the relationship between language and society in its historical dimension. Professor Nevalainen was elected a member of the Finnish Academy of Science and Letters in 2001, and in 2021 she was awarded the Gad Rausing Prize by The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, for her outstanding research in humanities. 

 

6. Engelska på riktigt – arbetssätt för autentisk språkundervisning 

Användandet av autentiskt material och riktiga mottagare i engelskundervisningen kan fördjupa lärandet och öka motivationen hos dina elever. I denna föreläsning kommer du få ta del av klassrumsnära exempel på hur projekt som kombinerar autentisk kommunikation med digitala verktyg och skönlitterärt läsande kan stärka elevernas språkkunskaper. Vi tittar på 

 • hur digitala resurser kan utnyttjas för att skapa äkta kommunikativa situationer
 • en modell för att stegvis bygga upp elevernas självförtroende för kontakter utanför skolan 
 • hur skönlitteratur kan kombineras med utvalda digitala verktyg som gynnar språkinlärningen.
   

Sara Bruun arbetar som språklärare och utvecklingsstrateg i Höörs kommun. Hon är även författare, skoldebattör och flitigt anlitad föreläsare. Saras språkblogg Bruuns klassrum har blivit en inspirationskälla för många, och så även hennes deltagande som Sommarvärd i Sveriges Radio, 2021. 

7. Conscious Strategies for Improved Vocabulary Acquisition 

Vocabulary knowledge is an essential element in both first and second language acquisition, predicting reading comprehension as well as overall school success. According to research, “a rich vocabulary makes the skills of listening, speaking, reading and writing easier to perform”. It is thus important for language teachers to employ conscious vocabulary learning strategies in the classroom. 

This lecture will depart from theoretical aspects of vocabulary learning and teaching and explore various ways to stimulate students’ word learning. A number of research-based practical examples will also be discussed. 

  

Christine Cox Eriksson is a trained language teacher with experience from all levels of education. She is a senior lecturer at Högskolan Dalarna where she has been involved in teacher training programs from pre-primary to upper secondary level. Her research interests include vocabulary acquisition in children and multilingual pupils.   

 

8. Fostering Critical Thinking Skills in the English Language Classroom

Critical thinking skills, including the ability to identify bias and debunk false information are essential for teenagers in today’s information-based society. Since much of the information teenagers encounter on a daily basis is in English, it is important to support these skills in the language classroom.

In this lecture, we will examine the science of influence and discuss what critical thinking skills are, along with the role played by language. We will also look at experiences of teaching critical thinking, focusing on a specific classroom project called “True Crime”. The project clearly illustrates how accounts that are reported in different ways and through different media can change pupils’ perceptions of what they regard as “true”. 


Adrian Rodriguez 
and Eva Fjällström currently work as secondary school teachers at Nya Läroverket in Luleå. They both have extensive experience of teaching language didactics and linguistics on the teacher training programme at Luleå University of Technology and of working with pedagogical development at LTU’s Center of Educational Development.

 

 


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Boka-tidigt-pris: 3 395 kr ex moms, gäller t.o.m. 29 feb 2022

Ordinarie pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se