Engelska för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

30 oktober – 9 november 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår konferensen i Engelska helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Gustafsson


Samhället ställer allt högre krav på goda kunskaper i engelska och vi behöver arbeta för att hålla undervisningen modern och relevant. Hur kan vi både stötta och utmana eleverna? Hur skapar vi ett kommunikativt klassrum där språket används på riktigt? Här erbjuds aktuell ämnesdidaktisk forskning, samt praktiska verktyg och gott om språklig input. Välkommen!

Konferensen riktar sig till dig som undervisar i engelska på låg- och mellanstadiet. Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  30 oktober – 9 november 2020
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Styrdokumenten i praktiken – hur skapar vi en kommunikativ engelskundervisning?
 • Tekniker för att undervisa elever med olika språklig bakgrund och kunskapsnivå.
 • Engelska på riktigt! Digitala verktyg för ett internationellt klassrum med äkta kommunikation.
 • Nationella provet i engelska för årskurs 6 – bakgrund, innehåll och bedömning.
 • The Storyline Approach som metod för att bygga språket och skapa en röd tråd i undervisningen.
 • Drama och rollspel som förebygger språkängslan och lockar eleverna att tala.
 • Skönlitteratur för yngre elever – hur fungerar det? Evidensbaserade tekniker och praktiska verktyg. 
 • Kreativ uttalsträning för yngre elever – från enskilda ljud till språkmelodi. 

På konferensen medverkar:

Sharon Ahlquist, universitetslektor, lärarutbildare, författare 

Emma Nääs, lärare i engelska

Ulrika Jonsson, lärarutbildare, provansvarig

Johanna Sjögren Eklund, lärare i engelska

Ulrika Eckerman Dolk, lärare i engelska

Mara Haslam, universitetslektor, lärarutbildare

Gun Lundberg, universitetslektor, tidigare lärarutbildare 

Oliver Smith, lärarutbildare

Una Cunningham, professor i engelsk språkdidaktik

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsbrev du fått ca 10 dagar före konferensen.

 

1. Att undervisa i engelska på låg- och mellanstadiet – vad säger styrdokumenten? 

De första årens engelska är mycket viktiga för att grundlägga och utveckla elevernas språkliga bas, självförtroende och språkintresse. Modern språkforskning betonar att eleverna bör uppmuntras att tro på sin egen förmåga och våga använda språket i kommunikation med andra. Vilka verktyg har lärare för att ta sig an denna uppgift och hur kan de användas? Ta del av en föreläsning som går igenom några av engelskundervisningens hörnstenar med utgångspunkt i kursplanen och kunskapskraven från 2020. 

 • Kursplanen som arbetsverktyg för planering och bedömning.
 • Fokus på vad eleverna kan och behöver kunna göra med språket.
 • Brobygge mellan klassrumsengelskan och fritidsengelskan.
 • Formativ bedömning i praktiken.

Gun Lundberg har arbetat som universitetslektor vid lärarutbildningen vid Umeå universitet, där hon undervisat i engelska samt varit programansvarig för grundlärarprogrammen F−3 och 4–6. Hon har varit delaktig i Skolverkets arbete med framtagandet av kursplanen i engelska 2011 och 2020. Gun är författare till kursböckerna De första årens engelska och Early Language Learning and Teaching, Pre-A1−A2, samt har en bakgrund som lärare i engelska i grundskolan.

 

2. Using the Storyline Approach to Improve Communicative Skills 

The Storyline approach originated in primary education in Scotland, but today it is used at all levels of education and in many countries. In Storyline, a fictive world is created in the classroom and learners take on the role of characters in a story. Research shows that achievement is higher where there is enjoyment and this approach is a fun way of learning that is also closely tied to the syllabus. 

In this lecture, you will learn how vocabulary and grammar practice can be integrated with speaking, listening, reading and writing tasks, all within the framework of the Storyline. We will also discuss how Storyline can be used to develop the language in young learners without needing to replace the textbook. 

Sharon Ahlquist is a senior lecturer in English at Kristianstad University, working in teacher education. She is the author of Storyline –developing communicative competence in English and English is fun! Challenges and Opportunities: English in Years 4–6. 

 

3. Drama och rollspel som verktyg för att öva muntliga färdigheter och förebygga språkängslan 

En vanlig utmaning i språkklassrummet är elevers språkängslan och självmedvetenhet, som kan göra det svårt att klara målet om interaktion på engelska. Ett konkret sätt att förebygga och arbeta med detta är att metodiskt använda sig av dramaövningar och rollspel, samt aktiviteter som bygger på bilder, sagor och andra berättelser. I den här föreläsningen får du ta del av och prova på flera konkreta övningar och arbetsmetoder för att genomföra och lyckas med dramaaktiviteter i undervisningen. 

 • Förslag på dramatiserande övningar, rollspel och aktiviteter utifrån skönlitteratur.
 • Vilka aktiviteter passar för vilka åldrar?
 • Vilka är utmaningarna, för dig och för dina elever, och hur kan de övervinnas?

Ulrika Eckerman Dolk är grundskollärare och förstelärare i årskurs 1–3 på Johannesbäcksskolan i Uppsala. Johanna Sjögren Eklund är grundskollärare och förstelärare i årskurs 4–6 på Almtunaskolan i Uppsala. Båda arbetar för att bidra till internationalisering och utveckling av engelskundervisningen, med bland annat dramatiseringar och skönlitteratur. De har också fortbildat andra lärare inom detta område.

 

4. Bridging the Gap Between Science and the Use of Fiction in the Classroom –What, Why and How 

The aesthetic learning process, especially the use of literature in the language-learning classroom, should be seen as a highly effective, evidence-informed approach to teaching. Research shows that vocabulary size is the number one predictor of language proficiency and that repetition is a key factor for learning. Storybooks and other works of fiction are great sources of vocabulary and can be used and read multiple times. However, the use of fiction is underrepresented in the language learning classroom. This presentation will explore the what, why and how of using storybooks in English class. 

 • Research findings – what do we know of how fiction can promote language learning?
 • Different kinds of literature and how to choose and evaluate storybooks based on their appropriateness to LGR11.
 • Practical, evidence-informed methods of how to plan sustainable, effective and varied lessons using storybooks, and how to work with literature in multilingual classrooms.

Oliver Smith is originally from England and teaches language didactics in the teacher education program at Stockholm University (F-3 and 4-6). Previously, he has worked as a language teacher in primary, secondary and adult education.

 

5. Nationella provet i engelska för årskurs 6 – bakgrund, innehåll och bedömning 

Projektet NAFS vid Göteborgs universitet ansvarar för det nationella provet i engelska för årskurs 6. Framtagandet av prov, provinstruktioner och bedömningsanvisningar är en komplex process där många hänsyn ska tas. Målet är att proven ska spegla den kommunikativa språksynen i Lgr11 och fungera som ett stöd för lärarens betygssättning. Ta del av en föreläsning som beskriver och förklarar hur det nationella provet i engelska fungerar, från skapandet av uppgifterna till överlämning av elevernas resultat till SCB. 

 • Konstruktionsprocessen – hur ser den ut och hur är den reglerad? Beskrivning av provets uppgiftstyper.
 • Anpassningar – vilka kan läraren göra och vilka finns redan inbyggda i provet?
 • Bedömningsanvisningar – sammansättning och användning. Hur ska provbetyget förhålla sig till terminsbetyget?

Ulrika Jonsson arbetar inom projektet NAFS vid Göteborgs universitet, som provansvarig för det nationella provet i engelska för årskurs 6. Hon arbetar också som lärarutbildare i engelska för blivande lärare år FK–3 och 4–6 vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik.

 

6. Creative English Pronunciation Teaching for Years 1-6  Nyinsatt föreläsning! 

Pronunciation teaching is not explicitly mentioned in LGR11 for younger ages; does that mean we should not teach it? This presentation argues why teachers of young children should include pronunciation in their English lessons. Based on current research, and from a framework of intelligibility, we will have a look at why listening and speaking activities focused on pronunciation are important for children. With the specifics of the Swedish context in mind, you will learn which aspects of pronunciation are most important, including both individual sounds and suprasegmental features like “melody.” There will be several examples of how these pronunciation features can be taught with activities such as songs, chants, and games and you will leave this presentation with practical tools to work with pronunciation in fun and communicative ways in your classroom.

 

Mara Haslam, Ph.D. is a Senior Lecturer in English at the Department of Language Education at Stockholm University. She is originally from the United States. Her research interests include determining which aspects of pronunciation are most important for intelligibility in both English as a Lingua Franca and Swedish.

 

7. Världen i ditt klassrum – engelska på riktigt med virtuella verktyg 

Många elever har god kontakt med engelskan på sin fritid, men hur kan vi arbeta i klassrummet för att ge dem verkliga mottagare för sin språkträning och få engelskan att bli ”på riktigt”? Med hjälp av verktyget Skype in the classroom kan du arbeta kreativt, kollaborativt och värdeskapande, samt öva elevernas kommunikativa förmågor genom att skapa möten och samarbeten med människor från hela den engelsktalande världen. Ta del av en föreläsning om hur du tar steget att använda virtuell kommunikation i klassrummet och på så vis håller undervisningen uppdaterad och relevant. 

 • Bakgrund och motivationsfaktorer.
 • Aktiviteter – vad du kan göra och hur det kan genomföras.
 • Utvärdering – vad tycker eleverna och vad lär de sig?

Emma Nääs arbetar som lärare i engelska på Jonslunds skola i Essunga kommun. För sitt arbete med digitala verktyg och värdeskapande undervisning har hon tilldelats 2a pris i Guldäpplet, priset European Language Label av Europeiska kommissionen, samt nominerats till ambassadör för FN-samarbetet TeachSDGs. Emma höll också avslutningstalet på Microsofts världskongress Educator Exchange i Singapore, 2019.

 

8. Teaching English in Mixed-Level Classes

Some children are used to hearing and speaking English outside school, while others are beginners when they start learning English in school. Newly-arrived pupils may not have studied English before, yet they often join the rest of the class for English lessons, with both English and Swedish as new languages. Teachers must find ways to work effectively with pupils at different levels, helping beginners to start using English at the same time as more advanced pupils need to continue learning and to be challenged.

This lecture will offer strategies for individualization with examples of several approaches which let pupils on different levels work together within the same activities. Both hesitant and outgoing pupils need to speak and write English, and to begin to see themselves as active users of English. You will learn techniques to create a communicative need and non face-threatening ways to support pupils to develop their English proficiency.

Una Cunningham is Professor of English language education at Stockholm University. Her research is at the nexus of language, technology and education, currently focusing on multilingualism in education and English as a school subject in Sweden.

 

 

Fri avbokning fram till 30 dagar innan konferensstart!

Kampanj! Boka med 20% rabatt, ange bokningskod SISTAMINUTEN

Ord. pris 4 995 kr exkl. moms

I priset ingår åtta föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner via mail i god tid före konferensen.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070 – 3844425
asa.gustafsson@skolporten.se