Hoppa till sidinnehåll

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens

Engelska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i engelska på högstadiet eller i gymnasieskolan! Via filmade föreläsningar kan du ta del av den senaste forskningen som rör engelskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 9 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Relevant och angeläget innehåll. Uppskattar det forskningsfokus som finns på Skolportens evenemang.

Sagt av tidigare deltagare

Programmet berör:

 • Muntlig träning med hjälp av AI-karaktärer – forskning och praktiska idéer till klassrummet.
 • Digitala nationella prov – Skolverket informerar.
 • Effektiv ordundervisning enligt lärare respektive forskare – har de samma uppfattning?
 • Engelska för elever med dyslexi och språkstörning – så stöttar du på bästa sätt.
 • Extra anpassningar i engelskundervisningen – vems ansvar är det egentligen?
 • Irländska legender och myter i undervisningen – utveckla både språk och kulturell förståelse.
 • Visual Thinking Strategies – en kreativ metod för ökad språklig interaktion.
 • Att undervisa om och med litteratur för att diskutera kriser i samhället.

På konferensen medverkar:

Sofia Ahlberg

DOCENT

Gregory Darwin

UNIVERSITETSLEKTOR

Elin Ericsson

FIL.DR

Lotta Ramqvist Iderbring

UNDERVISNINGSRÅD

Mats Larsnäs

LÄRARE

Britta Larsson Lindberg

SPECIALPEDAGOG

Shaun Nolan

FIL.DR

Maria Ottosson

UNDERVISNINGSRÅD

Hanna Rondahl

SPECIALPEDAGOG

Peter Sandberg

UNDERVISNINGSRÅD

Diane Schmitt

LÄRARE OCH FÖRFATTARE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.Föreläsningarna presenteras under hösten.

1. Effective vocabulary learning – bridging the gap between teacher and researcher beliefs

Teachers and researchers agree that students need to develop a large vocabulary and that they should be able to use the words they know in a wide range of contexts. However, they appear to disagree about how this goal is best achieved. Many teachers believe that vocabulary development is so well integrated into EFL curricula that there is no need for it to be a learning objective in its own right, whereas researchers unanimously agree that learners benefit from an explicit, structured approach to vocabulary acquisition.

This talk will explore why each group holds the view it does, with the aim of bridging the gap between teacher and researcher beliefs.

Diane Schmitt

LÄRARE OCH FÖRFATTARE

 

Diane Schmitt is originally from the USA, and has been a teacher of English for Academic Purposes and a lecturer in TESOL for 30 years in Japan and the UK. She continues to co-author books, articles, and student textbooks on teaching EFL with a particular focus on vocabulary acquisition, including a new series Focus on Words, written especially for students in upper secondary schools, and published in 2024 by Studentlitteratur.

 

2. Engelska för elever med dyslexi och språkstörning 

Hur ska vi egentligen tänka när det gäller att anpassa engelskundervisningen till elever med språkliga funktionsnedsättningar? Föreläsningen behandlar vilka kompetenser eleverna använder när de läser och skriver och hur du som lärare kan hjälpa till att utveckla dem. 

 • Hur kan uppgifter utformas så att elevernas arbetsminne avlastas? 
 • Hur kan vi lära elever att koppla korrekt mellan engelskans ljud och bokstäver? 
 • Att skilja mellan kompensation och träning: när bör lärare kompensera och när behöver eleverna träna?  

Britta Larsson Lindberg är språklärare och specialpedagog och arbetar på Ängkärrskolan, en specialskola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon är också doktorand vid forskarskolan CUL vid Göteborgs universitet.

Britta Larsson Lindberg

SPECIALPEDAGOG

Britta Larsson Lindberg är språklärare och specialpedagog och arbetar på Ängkärrskolan, en specialskola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon är också doktorand vid forskarskolan CUL vid Göteborgs universitet.

 

3. Extra anpassningar – vems ansvar?

Lagkravet gällande extra anpassningar har sedan det kom 2014 väckt frågor och känslor hos skolans personal. Vad innebär egentligen extra anpassningar och vems ansvar är det att hantera dem? Är det lärarens? Specialpedagogens? Finns det en risk att vi anpassar bort lärandet om vi exempelvis låter elever lyssna på texter i stället för att kämpa på med läsningen? Föreläsningen problematiserar arbetet med extra anpassningar, ger ökad förståelse för vad skollagen och styrdokumenten säger, samt ger förslag på hur samverkan mellan elevhälsoteam och lärare kan fungera bättre.

Hanna Rondahl

SPECIALPEDAGOG

Hanna Rondahl är samordnande specialpedagog i central elevhälsa. Hon har arbetat i kommunal och fristående verksamhet, i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, i både särskild undervisningsgrupp och resursskola. Hanna är författare till boken Extra anpassningar, vems ansvar? (2022).

 

4. Irish folktale, legends and myths in the classroom

Despite being a fairly small country, Ireland has had a large impact on global culture through its musical and storytelling traditions. Both the medieval sagas and contemporary folklore present a wealth of strange and wonderful events and characters, fascinating all those who come across them.

In this talk, we will discuss ways to use this fascination productively in the teaching of English. By using authentic materials such as folktales and literary translations of earlier sagas, students are presented with many proverbs and rhetorical figures often used in native speech. Also, the performative nature of storytelling encourages active learning, and functions as a bridge to cultural understanding of both the Irish culture and one’s own. 

Gregory Darwin

UNIVERSITETSLEKTOR

Gregory Darwin, originally from Canada, is a senior lecturer in Irish at Uppsala University, where he teaches courses on the Irish language and its literature. His research focuses, among other things, on early modern and contemporary Irish-language poetry, translation, oral narrative and performance, popular magic, and migratory legends of the supernatural.

 

5. Visual Thinking Strategies as a Pedagogical Tool in Language Education

Visual Thinking Strategies (VTS) is a teaching method that offers an easy way to get students to interact in their second language. By using visual stimuli, students practice visual literacy, critical thinking skills, evidence-based argumentation, communication, and language skills. VTS initiates an active process of discovery and provides students with opportunities to build on prior knowledge and progress in their learning. This workshop will give you the chance to try the VTS process and reflect on how you can use it to support your own teaching.

Shaun Nolan

FIL.DR

 

Shaun Nolan is a PhD in sociolinguistics at Malmö university. His research is in sociolinguistics in educational contexts, language planning and language policy, language attitudes and ideologies, effects of globalisation on language, Visual Thinking Strategies (VTS) in language education, and multi-modal critical literacy in the education context.

6. Teaching Literature in Times of Crisis

Learning English is not only a matter of vocabulary training and grammar proficiency. Teachers also aim to instil interpretative and critical thinking skills, beyond linguistic competence. In a time where many young people are worried about a future with climate change and conflicts, we can use literature to encourage curiosity and understanding. This lecture offers resources for teachers to make reading and writing relevant and rewarding in times of crisis. How can canonical and contemporary works of literature be introduced in ways that strengthen and promote students’ resilience and resourcefulness, in and out of the classroom? 

Sofia Ahlberg

DOCENT

Sofia Ahlberg is Deputy Dean of Education as well as Associate Professor of English Literature at Uppsala University. Her pedagogical aims are shaped by the two decades she studied and taught at Australian universities. She is the author of Teaching Literature in Times of Crisis (2021) and the forthcoming Magic, Literature and Climate Pedagogy in a Time of Ecological Crisis (2024).

7. Prata engelska med en konversationsagent – hur upplevs det av eleverna?

För att bli bättre på att prata engelska behöver elever få möjlighet att använda språket i verklighetsnära situationer, känna sig trygga och få individuell återkoppling. AI kan erbjuda detta genom simulerade situationer där en elev interagerar med en människoliknande konversationsagent på målspråket, till exempel genom att beställa på café eller checka in på hotell. Men hur upplevs detta arbetssätt av eleverna, och hur kan du som lärare förstå de olika aspekterna av deras upplevelser? Presentationen utgår från klassrumsnära forskning kring språklärande med AI-baserade dialogsystem.

Elin Ericsson

FIL.DR

Elin Ericsson disputerade hösten 2023 vid Göteborgs universitet, i ämnet tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon har femton års erfarenhet som språklärare i engelska, franska och spanska och har arbetat med att leda digitalisering inom utbildning.

8. Möjligheterna med AI i engelskundervisningen

Diskussionen om artificiell intelligens i klassrummen handlar ofta om hur vi ska undvika att eleverna lockas av plagiat och olämpliga genvägar. Men att integrera AI i engelskundervisningen öppnar också upp för en rad nya pedagogiska möjligheter, till exempel vid muntlig framställning och interaktion. För elever som tycker att det är jobbigt att prata på engelska inför andra, kan AI avdramatisera muntliga övningar och examinationer. Ta del av en föreläsning där en gymnasielärare beskriver hur eleverna har fått träna sin muntliga förmåga genom att tala engelska med hjälp av AI-karaktärer som de själva eller läraren skapat. För en ännu mer realistisk upplevelse kan karaktärerna användas i VR. Du får också förslag på andra AI-verktyg som kan effektivisera ditt arbete och bidra till en mer kreativ undervisning.

Mats Larsnäs

LÄRARE

Mats Larsnäs har drygt tjugo års IT-pedagogisk erfarenhet och arbetar idag som legitimerad gymnasielärare på Sveriges Ridgymnasium i Varberg.

 

 

9. Digitala nationella prov – utmaningar och möjligheter
Snart kommer de första digitala nationella proven! Redan hösten 2024 genomförs proven i engelska i gymnasieskolans kurs 5 och 6 digitalt, och omställningen innebär både utmaningar och möjligheter. Hur kommer proven se ut och hur går bedömningen till? Ta del av en föreläsning där Skolverket informerar om vilka förändringar som kommer och hur du som lärare kan förbereda dig och dina elever.

Maria Ottosson

UNDERVISNINGSRÅD

Maria Ottosson är undervisningsråd på Skolverket.

Peter Sandberg

UNDERVISNINGSRÅD

Peter Sandberg är undervisningsråd på Skolverket.

Lotta Ramqvist Iderbring

UNDERVISNINGSRÅD

Lotta Ramqvist Iderbring är undervisningsråd på Skolverket.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  22 mar – 19 apr 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-04-19
  4 295,00 kr

I priset ingår 9 föreläsningar à 30-60 minuter samt dokumentation.

 

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med forskaren Elin Ericsson. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska för högstadiet och gymnasiet och kommer att tala om språklärande med AI-baserade konversationsagenter.

Elin Ericsson
Elin Ericsson

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev