Hoppa till sidinnehåll

Företagsekonomi

Konferens i Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi. Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. 

Mycket välorganiserad konferens med utmärkt och angeläget innehåll.

Sagt av tidigare deltagare

På konferensen medverkar:

Pernilla Andersson

LEKTOR

Tommy Borglund

UNIVERSITETSLEKTOR

Katarina Ellborg

UNIVERSITETSLEKTOR

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Konferensen berör:

 • Gy25 – vad ändras och varför?
 • Undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv.
 • Att kommunicera hållbarhet.
 • Undervisning i entreprenörskap – hur och varför?

Program

08.30 Registrering med kaffe och smörgås.

09.20 Skolporten hälsar välkommen.

09.30 Gy25 – vad ändras och varför?

Den 1 juli 2025 införs Gy25 för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser, och kursbetygen kommer att ersättas av ämnesbetyg. Ta del av en tydlig genomgång av de förändringar som kommer att genomföras i företagsekonomi, och vad dessa innebär för dig i din yrkesroll.

 • Vad ändras i ämnesplanen för företagsekonomi och varför?
 • Hur påverkas bedömning och betygssättning?
 • Hur kommer övergången från kursbetyg till ämnesbetyg att gå till?
 • Hur kan du som ämneslärare förbereda dig på bästa sätt?

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Pernilla Lundgren har en bakgrund både som lärare och forskare. Sedan 2009 har hon arbetat med bedömnings- och betygsfrågor, bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla ansvarade under sin tid på Skolverket för de allmänna råden om betyg, var expert i Betygsutredningen och arbetar nu som frilansande utbildningskonsult. Hon är aktuell med boken Ämnesbetyg i gymnasieskolan – en handbok (2024).

10.45 Kaffe

11.15 Undervisning i entreprenörskap – hur och varför?

Undervisning i entreprenörskap ska bidra till värdeskapande och samhällsutveckling, men också betona ansvar och hållbarhet. I skolan behandlas entreprenörskap som både ämne, process och förhållningssätt och samtida forskning beskriver det som att undervisa omför och genom entreprenörskap. Välkommen till en föreläsning som diskuterar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i relation till

 • entreprenörskap som fenomen
 • ämnesdidaktiska perspektiv på entreprenörskap
 • entreprenöriellt lärande som metod.  

Katarina Ellborg

UNIVERSITETSLEKTOR

Katarina Ellborg är doktor i företagsekonomi och verksam som universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Hennes huvudsakliga forskningsfokus är entreprenörskapsutbildning i högre utbildning. Hon ingår också i forskningsprojekt med inriktning på entreprenörskap på kulturens fält.

12.15 Gemensam lunch

13.15 Att kommunicera hållbarhet

Hållbarhet blir en allt viktigare del av företagens strategier och varumärken, och många företag deltar i en transformation mot ett mer hållbart samhälle med sina produkter och tjänster. Det finns även en nytt EU-direktiv om miljöpåståenden i marknadsföring, Green Claims Directive, som företag kommer att vara tvungna att förhålla sig till. Ta del av en föreläsning som diskuterar:

 • Hur kommunicerar man hållbarhet bäst till olika intressenter?
 • Vilka dilemman finns och hur undviker man dem?
 • Vad är skillnaden mellan greenwashing och autentisk kommunikation?

Tommy Borglund

UNIVERSITETSLEKTOR

Tommy Borglund är universitetslektor och verksam vid Center for Sustainable Business, CSB, Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande.

14.15 Eftermiddagsfika

14.45Att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv

I samband med gymnasiereformen 2011 fick hållbar utveckling en framträdande plats i företagsekonomiämnet. I den nya ämnesplanen Gy25 har företagens roll för en hållbar utveckling fått en än tydligare framskrivning genom en breddad beskrivning av vad ämnet företagsekonomi handlar om: ”Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter”. Hur kan vi förstå denna nya företagarroll och vad kan ”hållbart företagande” bli i undervisningspraktiken?

 • Vad säger aktuell ämnesdidaktisk forskning om detta ämnesområde?
 • Vilka företagarroller kan urskiljas i undervisningspraktik när hållbar utveckling behandlas?
 • Hur kan företagsekonomiämnet rusta elever för att som framtida företagare även möta komplexa hållbarhetsfrågor?

Pernilla Andersson

LEKTOR

Pernilla Andersson har en bakgrund som gymnasielärare och har undervisat i ämnesdidaktik för blivande gymnasielärare i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Numera är hon lektor i didaktik vid Uppsala universitet och forskar om integrering av hållbarhetsfrågor med fokus på ekonomiämnen. Hennes doktorsavhandling The Responsible Business Person: Studies of business education for sustainability (2016) handlade om integrering av hållbar utveckling i företagsekonomiämnet.

15.45 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  21 nov 2024
 • Tid
  08:50–16:00
 • Pris (exkl. moms)
  2 345,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-21
  2 995,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-11-21
  3 745,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev