Hoppa till sidinnehåll

Företagsekonomi

Webbkonferens

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi. Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 4 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang och fakta igen. Superbra tycker jag!

Sagt av tidigare deltagare

På konferensen medverkar:

Pernilla Andersson

LEKTOR

Tommy Borglund

UNIVERSITETSLEKTOR

Katarina Ellborg

UNIVERSITETSLEKTOR

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Konferensen berör:

 • Gy25 – vad ändras och varför?
 • Undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv.
 • Att kommunicera hållbarhet.
 • Undervisning i entreprenörskap – hur och varför?

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Gy25 – vad ändras och varför?

Den 1 juli 2025 införs Gy25 för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser, och kursbetygen kommer att ersättas av ämnesbetyg. Ta del av en tydlig genomgång av de förändringar som kommer att genomföras i företagsekonomi, och vad dessa innebär för dig i din yrkesroll.

 • Vad ändras i ämnesplanen för företagsekonomi och varför?
 • Hur påverkas bedömning och betygssättning?
 • Hur kommer övergången från kursbetyg till ämnesbetyg att gå till?
 • Hur kan du som ämneslärare förbereda dig på bästa sätt?

Pernilla Lundgren

UTBILDNINGSKONSULT

Pernilla Lundgren har en bakgrund både som lärare och forskare. Sedan 2009 har hon arbetat med bedömnings- och betygsfrågor, bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla ansvarade under sin tid på Skolverket för de allmänna råden om betyg, var expert i Betygsutredningen och arbetar nu som frilansande utbildningskonsult. Hon är aktuell med boken Ämnesbetyg i gymnasieskolan – en handbok (2024).

2.Undervisning i entreprenörskap – hur och varför?

Undervisning i entreprenörskap ska bidra till värdeskapande och samhällsutveckling, men också betona ansvar och hållbarhet. I skolan behandlas entreprenörskap som både ämne, process och förhållningssätt och samtida forskning beskriver det som att undervisa omför och genom entreprenörskap. Välkommen till en föreläsning som diskuterar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i relation till

 • entreprenörskap som fenomen
 • ämnesdidaktiska perspektiv på entreprenörskap
 • entreprenöriellt lärande som metod.  

Katarina Ellborg

UNIVERSITETSLEKTOR

Katarina Ellborg är doktor i företagsekonomi och verksam som universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Hennes huvudsakliga forskningsfokus är entreprenörskapsutbildning i högre utbildning. Hon ingår också i forskningsprojekt med inriktning på entreprenörskap på kulturens fält.

3.Att kommunicera hållbarhet

Hållbarhet blir en allt viktigare del av företagens strategier och varumärken, och många företag deltar i en transformation mot ett mer hållbart samhälle med sina produkter och tjänster. Det finns även en nytt EU-direktiv om miljöpåståenden i marknadsföring, Green Claims Directive, som företag kommer att vara tvungna att förhålla sig till. Ta del av en föreläsning som diskuterar:

 • Hur kommunicerar man hållbarhet bäst till olika intressenter?
 • Vilka dilemman finns och hur undviker man dem?
 • Vad är skillnaden mellan greenwashing och autentisk kommunikation?

Tommy Borglund

UNIVERSITETSLEKTOR

Tommy Borglund är universitetslektor och verksam vid Center for Sustainable Business, CSB, Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande.

4 Att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv

I samband med gymnasiereformen 2011 fick hållbar utveckling en framträdande plats i företagsekonomiämnet. I den nya ämnesplanen Gy25 har företagens roll för en hållbar utveckling fått en än tydligare framskrivning genom en breddad beskrivning av vad ämnet företagsekonomi handlar om: ”Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter”. Hur kan vi förstå denna nya företagarroll och vad kan ”hållbart företagande” bli i undervisningspraktiken?

 • Vad säger aktuell ämnesdidaktisk forskning om detta ämnesområde?
 • Vilka företagarroller kan urskiljas i undervisningspraktik när hållbar utveckling behandlas?
 • Hur kan företagsekonomiämnet rusta elever för att som framtida företagare även möta komplexa hållbarhetsfrågor?

Pernilla Andersson

LEKTOR

Pernilla Andersson har en bakgrund som gymnasielärare och har undervisat i ämnesdidaktik för blivande gymnasielärare i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Numera är hon lektor i didaktik vid Uppsala universitet och forskar om integrering av hållbarhetsfrågor med fokus på ekonomiämnen. Hennes doktorsavhandling The Responsible Business Person: Studies of business education for sustainability (2016) handlade om integrering av hållbar utveckling i företagsekonomiämnet.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  28 nov – 20 dec 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  1 795,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-21
  2 545,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-11-21
  3 195,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev