Franska Webbkonferens

19 april – 3 maj 2021

Webbkonferens "Andra chansen"

Missade du konferensen i franska hösten 2020? Här får du en andra chans att ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att hålla undervisningen uppdaterad och relevant. Du får även gott om språklig input för egen del. Välkommen!

Programmet innehåller ett urval av föreläsningarna från konferensen i franska hösten 2020. Konferensen riktar sig till dig som undervisar i franska från årskurs 6 till gymnasiet och vux.

Med deltagarlicens för webbkonferens tar du del av fem inspelade föreläsningar under 14 dagar. Du kan titta när du vill och så många gånger du vill. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens ”Andra chansen”
 • Datum
  19 april – 3 maj 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Förändringar i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-7.
 • Bedömning i moderna språk – vilket stödmaterial finns?
 • Distansundervisning i franska – aktuell forskning och konkreta exempel.
 • Aktiviteter för att stärka elevernas motivation att lära sig ett modernt språk.
 • Muntlig aktivitet i klassrummet med hjälp av lekar och speed-dating.
 • Verktyg och material för att använda film i franskundervisningen.

På konferensen medverkar:

Daniel Rosén, 
Skolverket
Roger Persson, 
Skolverket
Cajsa Hansen,
Myrsjöskolan
Nicolas Jonchère,
Hvitfeldtska gymnasiet

Fanny Forsberg Lundell,
Stockholms universitet
Klara Arvidsson,
Högskolan Dalarna
Charlotte Lindgren,
Högskolan Dalarna

Logga in via länken du får kl 8.00 den 19 april. 

1. Moderna språk: Skolverket informerar om styrdokument, stödmaterial och bedömning
Styrdokumenten för ämnet moderna språk revideras under 2020 i syfte att ännu tydligare fungera som stöd för lärares planering av undervisning och bedömning av elevers kunskaper. Ta del av en föreläsning där Skolverkets representanter beskriver och förklarar de förändringar som kommer att genomföras i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-7, samt vilket stödmaterial som finns att tillgå i fråga om bedömning.

 

Daniel Rosén är undervisningsråd på Skolverket med ansvar för Språksprånget – Att leda kollegialt lärande och nätverk för karriärlärare. Roger Persson är undervisningsråd på Skolverket med ansvar för revidering av kursplanerna i språk.

 

2. Hur kan vi stärka motivationen i klassrummet?
Motivation är ett centralt begrepp inom forskning om andraspråksinlärning och anses vara en förutsättning för att lära sig ett nytt språk. Som elev kan det vara utmanande att hitta motivationen att lära sig ett modernt språk när möjligheterna att använda språket utanför klassrummet är begränsade. Dessutom pekar forskning på att svenska elevers motivation att lära sig ett modernt språk påverkas negativt av engelskans starka ställning.

 • Vad säger den senaste forskningen om elevers motivation att lära sig moderna språk i Europa? Finns lärdomar att dra av andra länder?
 • Hur kan man som lärare arbeta konkret med att stärka elevernas motivation i klassrummet?

Med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning om motivation ger vi under denna föreläsning förslag på aktiviteter som syftar till att stärka elevernas motivation att lära sig ett modernt språk.

 

Fanny Forsberg Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet.
Klara Arvidsson arbetar som lektor vid Högskolan Dalarna. Hon är fil.dr. i franska med inriktning mot andraspråksinlärning vid Högskolan Dalarna och legitimerad gymnasielärare i franska och svenska.

 

3.  Enseigner le français en ligne
Ce workshop a pour but de présenter quelques-unes des conclusions de plus de dix ans d’enseignement du français en ligne, et d’apporter des exemples concrets de comment travailler à distance avec des élèves de langue vivante, en évitant le « simple cours par correspondance » avec échanges de documents écrits. Sans renier l’importance des documents écrits, nous allons passer en revue différentes façons d’enseigner l’oral (compréhension et production) en ligne, en prenant comme base la recherche actuelle menée à l’université de Dalécarlie et nos dix ans d’expérience.

 

Charlotte Lindgren est maître de conférences en sciences de l’éducation avec le français comme spécialité, à l’université d’Uppsala, placée à la fois à l’Institut des langues modernes et au Département de la formation continue des professeurs de langues et de l’internationalisation de l’école. Elle a travaillé plus de dix à l’université de Dalécarlie où elle a enseigné le français en ligne à tous les niveaux (débutants à magister) en tant que maître de conférences en français.

 

4. Film en classe de langue source d’inspiration et de production. Méthodes et exercices.

L’utilisation du film comme outil pédagogique en classe de FLE permet d’aborder les différentes compétences de la langue à savoir la compréhension orale mais aussi la compréhension écrite et la production orale et écrite. Une présentation de différentes pratiques d’enseignement adaptées à différents niveaux de langue. Les films, les vidéos, les courts-métrages motivent l’apprentissage des langues pour une génération naviguant dans la « société de l’image ».

Nicolas Jonchère est professeur de français et d’histoire au lycée de Hvitfeldtska à Göteborg. Il enseigne le français à différents niveaux, particulièrement du niveau 3 au niveau 6. Il est aussi auteur de plusieurs manuels de français. Il a aussi écrit une livre d’exercice sur les films.

 

5.  Muntlig aktivitet i klassrummet – erfarenheter från två projekt
Hur kan man motivera elever att vilja, och våga, tala på målspråket? Ta del av två projekt med fokus på muntlig aktivitet som genomförts på Myrsjöskolan i Nacka.

 • Hur kan man genom lek hitta elevernas inre motivation att prata på målspråket? Erfarenheter från ett projekt i årskurs 6 med syfte att motivera eleverna att tala franska med hjälp av strukturerade lekar.
 • Hur kan vi ge eleverna verktyg för att utveckla sin kommunikativa förmåga? Om stödstrukturer för språkutveckling och muntlig kommunikation i form av speed-dating – ett projekt i årskurs 9 för att förbättra elevernas samtal på målspråket.

 

Cajsa Hansen är förstelärare, lärare i franska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6-9 på Myrsjöskolan i Nacka.

 

 

Andra chansen!

Kampanj! 15% rabatt med bokningskod SISTAMINUTEN:
2460 kr exkl. moms
Ordinarie pris: 2895 kr exkl. moms

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in. 

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. 

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén:
076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se