Franska Webbkonferens

12–22 oktober 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår konferensen i Franska helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Gustafsson


Välkommen till webbkonferensen för fransklärare! Du får ta del av åtta föreläsningar på både franska och svenska om aktuell forskning och praktiska exempel, som vi hoppas ska ge fördjupning och inspiration till din undervisning. 

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i franska från årskurs 6 till gymnasiet och vuxenutbildningen. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 8 föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  12–22 oktober 2020
 • Tid
  09:00–23:59
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Förändringar i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-7.
 • Bedömning i moderna språk – vilket stödmaterial finns?
 • Muntlig språkutveckling – fokus på kollokationer.
 • Distansundervisning i franska – aktuell forskning och konkreta exempel.
 • Aktiviteter för att stärka elevernas motivation att lära sig ett modernt språk.
 • Hur står det till med de moderna språken i grundskolan? Resultat från TAL-projektet.
 • Muntlig aktivitet i klassrummet med hjälp av lekar och speed-dating.
 • Hur kan man få språkstudierna att kännas mer angelägna för eleverna?
 • Verktyg och material för att använda film i franskundervisningen.

På konferensen medverkar:

Daniel Rosén, Skolverket
Roger Persson, Skolverket
Jonas Granfeldt, Lunds universitet
Gudrun Erickson, Göteborgs universitet
Ulrika Florén, Kungsbacka gymnasieskolor
Gabriella Hålberg, Kungsbacka gymnasieskolor

Fanny Forsberg Lundell, Stockholms universitet
Klara Arvidsson, Högskolan Dalarna
Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna
Cajsa Hansen, Myrsjöskolan
Nicolas Jonchère, Hvitfeldtska gymnasiet

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsmail du får cirka 10 dagar före konferensen.

 

1. Moderna språk: Skolverket informerar om styrdokument, stödmaterial och bedömning
Styrdokumenten för ämnet moderna språk revideras under 2020 i syfte att ännu tydligare fungera som stöd för lärares planering av undervisning och bedömning av elevers kunskaper. Ta del av en föreläsning där Skolverkets representanter beskriver och förklarar de förändringar som kommer att genomföras i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-7, samt vilket stödmaterial som finns att tillgå i fråga om bedömning.

 

Daniel Rosén är undervisningsråd på Skolverket med ansvar för Språksprånget – Att leda kollegialt lärande och nätverk för karriärlärare. Roger Persson är undervisningsråd på Skolverket med ansvar för revidering av kursplanerna i språk.

 

2. Hur står det till med de moderna språken i grundskolan? Resultat från TAL-projektet.
Forskningsprojektet Muntlig språkfärdighet i främmande språk: lärande, undervisning och bedömning, kallat TAL-projektet, är ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Lund och Stockholm. Projektet syftar till att brett undersöka förutsättningarna för de moderna språken i grundskolan men också till att genomföra fokuserade studier av elevernas muntliga färdigheter. I föreläsningen presenteras delar av projektets resultat.

 • Moderna språk i Sverige – historik, nuläge och framåtblick.
 • Vad säger rektorer om moderna språk?
 • Hur ser lärare i moderna språk på sitt arbete?
 • Hur är det med elevers attityder till och motivation för moderna språk?
 • Att tala och interagera på franska, spanska och tyska – hur gör eleverna?

 

Jonas Granfeldt är professor i fransk språkvetenskap vid Lunds universitet och projektledare för TAL-projektet.
Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet

 

3. Hur kan vi stärka motivationen i klassrummet?
Motivation är ett centralt begrepp inom forskning om andraspråksinlärning och anses vara en förutsättning för att lära sig ett nytt språk. Som elev kan det vara utmanande att hitta motivationen att lära sig ett modernt språk när möjligheterna att använda språket utanför klassrummet är begränsade. Dessutom pekar forskning på att svenska elevers motivation att lära sig ett modernt språk påverkas negativt av engelskans starka ställning.

 • Vad säger den senaste forskningen om elevers motivation att lära sig moderna språk i Europa? Finns lärdomar att dra av andra länder?
 • Hur kan man som lärare arbeta konkret med att stärka elevernas motivation i klassrummet?

Med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning om motivation ger vi under denna föreläsning förslag på aktiviteter som syftar till att stärka elevernas motivation att lära sig ett modernt språk.

 

Fanny Forsberg Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet.
Klara Arvidsson arbetar som lektor vid Högskolan Dalarna. Hon är fil.dr. i franska med inriktning mot andraspråksinlärning vid Högskolan Dalarna och legitimerad gymnasielärare i franska och svenska.

 

4. “Mindset och motivation” – ett projekt för att öka intresset för moderna språk
Aranäsgymnasiet i Kungsbacka drog 2016 igång projektet “Mindset och motivation” efter att under en längre tid sett ett minskat intresse för språkstudier bland eleverna. Målet med projektet var att få språkstudierna att kännas mer angelägna för eleverna och få dem att fortsätta att studera språk. Ta del av erfarenheterna från projektet som har resulterat i att skolans grupper i moderna språk har ökat i storlek. Dessutom når fler elever målen och väljer att fortsätta med sina språkstudier.

 

Ulrika Florén är lärare i spanska och svenska, Gabriella Hålberg är lärare i tyska och engelska på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Aranäsgymnasiet tilldelades UHR:s Inspirationspris i språk 2019 för sitt arbete med att höja statusen för moderna språk.

 

5. Enseigner le français en ligne
Ce workshop a pour but de présenter quelques-unes des conclusions de plus de dix ans d’enseignement du français en ligne, et d’apporter des exemples concrets de comment travailler à distance avec des élèves de langue vivante, en évitant le « simple cours par correspondance » avec échanges de documents écrits. Sans renier l’importance des documents écrits, nous allons passer en revue différentes façons d’enseigner l’oral (compréhension et production) en ligne, en prenant comme base la recherche actuelle menée à l’université de Dalécarlie et nos dix ans d’expérience.

 

Charlotte Lindgren est maître de conférences en français. Elle va travailler à l’université d’Uppsala à partir d’août 2020, après avoir travaillé plus de dix à l’université de Dalécarlie où elle a enseigné le français en ligne à tous les niveaux (débutants à magister). A l’université d’Uppsala elle sera maître de conférence en sciences de l’éducation avec spécialité en français placée à la fois à l’Institut des langues modernes et au Département de la formation continue des professeurs de langues.

 

6. Nyinsatt föreläsning! Film en classe de langue source d’inspiration et de production. Méthodes et exercices.

L’utilisation du film comme outil pédagogique en classe de FLE permet d’aborder les différentes compétences de la langue à savoir la compréhension orale mais aussi la compréhension écrite et la production orale et écrite. Une présentation de différentes pratiques d’enseignement adaptées à différents niveaux de langue. Les films, les vidéos, les courts-métrages motivent l’apprentissage des langues pour une génération naviguant dans la « société de l’image ».

Nicolas Jonchère est professeur de français et d’histoire au lycée de Hvitfeldtska à Göteborg. Il enseigne le français à différents niveaux, particulièrement du niveau 3 au niveau 6. Il est aussi auteur de plusieurs manuels de français. Il a aussi écrit une livre d’exercice sur les films.

 

7. Muntlig aktivitet i klassrummet – erfarenheter från två projekt
Hur kan man motivera elever att vilja, och våga, tala på målspråket? Ta del av två projekt med fokus på muntlig aktivitet som genomförts på Myrsjöskolan i Nacka.

 • Hur kan man genom lek hitta elevernas inre motivation att prata på målspråket? Erfarenheter från ett projekt i årskurs 6 med syfte att motivera eleverna att tala franska med hjälp av strukturerade lekar.
 • Hur kan vi ge eleverna verktyg för att utveckla sin kommunikativa förmåga? Om stödstrukturer för språkutveckling och muntlig kommunikation i form av speed-dating – ett projekt i årskurs 9 för att förbättra elevernas samtal på målspråket.

 

Cajsa Hansen är förstelärare, lärare i franska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6-9 på Myrsjöskolan i Nacka.

 

8. Le rôle des séquences préfabriquées dans la communication orale – théorie et pratique
La recherche en linguistique met de plus en plus l’accent sur la nature » préfabriquée » du langage. Effectivement, une grande partie de notre communication n’est pas le fruit d’une application de règles grammaticales et lexicales, mais nous nous servons des constructions préfabriquées (par ex. à tout de suite, à mon avis, avec grand plaisir) dans la communication quotidienne. La recherche montre aussi que ces types de séquences sont clés pour l’aisance et à l’idiomaticité lorsqu’on apprend une langue seconde.

 • Qu’-est-ce que c’est qu’une séquence préfabriquée?
 • Pourquoi est-il important de les apprendre et de les enseigner?
 • Que dit la recherche sur l’acquisition et l’enseignement des séquences préfabriquées?
 • Quelles types d’activités pourrait-on envisager pour sensibiliser les élèves à cet aspect linguistique?

 

Fanny Forsberg Lundell est professeur en linguistique française à l’Université de Stockholm. Elle mène depuis de nombreuses années des recherches dans le domaine de l’acquisition du français langue seconde. Un grand nombre de ses études portent sur les séquences préfabriquées et leur rôle dans la langue parlée.

Klara Arvidssson est maître des conférences à Högskolan Dalarna. Elle est docteur en linguistique française, ainsi que professeur de lycée certifié en français et en suédois. Dans sa thèse doctorale, elle a étudié le rôle des différences individuelles pour le développement de l’idiomaticité en français L2, en contexte de séjour linguistique.

 

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!

Kampanj! Boka med 20% rabatt, ange bokningskod SISTAMINUTEN
Ord. pris 4 995 kr exkl. moms 

I priset ingår 8 föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner per mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 0703-844425
asa.gustafsson@skolporten.se