Franska Webbkonferens

25 april – 16 maj 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i franska på högstadiet och gymnasiet. Innehållet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Via filmade föreläsningar får du ta del av aktuell forskning, ämnesfördjupning samt utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. 

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta intressanta föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40–60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  25 april – 16 maj 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3645 kr

Konferensen berör:

 • Skolinspektionen granskar: Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk
 • Att bedöma kommunikativa färdigheter i språk
 • Vad kan fransk- och tyskundervisningen lära av sfi?
 • Ta ut språkklassrummet i världen!
 • Les textes littéraires dans la classe de français
 • Transmettre « l’esprit à la française »
 • Le français dans le monde en classe de français
 • L’élitisme républicain fonctionne-t-il encore?


På konferensen medverkar

Anna Wide, projektledare och undervisningsråd

Maria Håkansson Ramberg, universitetslektor

Emelie Hahn, lärare

Sara Lövestam, författare och språkvetare

Malin Isaksson, universitetslektor

Charlotte Lindgren, universitetslektor

Christophe Premat, docent och universitetslektor

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Skolinspektionen granskar: Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk
Skolinspektionen har nyligen genomfört en granskning av kvaliteten i några delar av undervisningen i moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan. Genom att peka på utvecklingsområden kan granskningen bidra till ökad kvalitet i undervisningen. Ett fokusområde är att bedöma och belysa kvaliteten i undervisningen av de kommunikativa förmågorna (produktion och interaktion). Ett annat fokus är att titta på rektors och lärares arbete med att säkerställa att studier i moderna språk förblir attraktiva, och hur man uppmuntrar eleverna att fullfölja sina språkstudier. Ta del av underlaget för den rapport som kommer att publiceras i februari 2023.

 

Anna Wide arbetar som projektledare och undervisningsråd på Skolinspektionen. Hon leder granskningen och har också skrivit rapporten Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk – undervisning för kommunikativ förmåga. 

 

2.  Att bedöma kommunikativa färdigheter i språk
En alltmer globaliserad värld har ökat behovet av kommunikativa färdigheter, särskilt inom främmande språk. Språkundervisningen inom svensk skola utgår ifrån ett kommunikativt förhållningssätt och en handlingsorienterad språksyn. Ta del av en praktiknära föreläsning med innovativa metoder och konkreta exempel på bedömning av de kommunikativa färdigheterna, som kan användas i språkundervisningen.

 

 • Hur går vi till väga när vi bedömer kommunikativa färdigheter i språk?
 • Vilka aspekter tar språklärare särskild hänsyn till i denna bedömning?
 • Vilka konsekvenser får detta för elevers inlärning och för den fortsatta undervisningen?
 • Hur kan vi anpassa vår bedömning till yngre inlärare?

 

Maria Håkansson Ramberg är fil.dr i tyska och verksam inom lärarutbildningen samt Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen ligger inom språkinlärning och språkundervisning, särskilt bedömning av inlärares kompetenser i främmande språk. Maria är också utbildad språklärare med mångårig erfarenhet av språkundervisning inom grundskola och gymnasium.

 

3. Ta ut språkklassrummet i världen!
Internationella samarbeten kan tillföra ett mervärde till språkundervisningen och ge eleverna en ökad omvärldsförståelse, interkulturell och digital kompetens, samtidigt som de får nya vänner. I det digitala nätverket eTwinning deltar lärare från 44 olika länder. Eleverna får möjlighet att samarbeta med jämnåriga i ett målspråksland och de får även möjlighet att dela sina uppgifter och arbeten med andra, utanför klassrummets väggar. Genom digitaliseringens möjligheter, där klassrum kopplas upp mot varandra, får eleverna också autentisk språklig input i realtid. Ta del av en föreläsning om hur du kan arbeta med eTwinning, samt exempel på konkreta uppgifter och projekt att använda i språkundervisningen. 

 

Emelie Hahn är förstelärare och legitimerad lärare i tyska och SO-ämnena. Hon är eTwinningambassadör för UHR (Universitets- och högskolerådet), och har mångårig erfarenhet av att driva internationella projekt inom eTwinning och Erasmus+. För sitt arbete har hon bland annat vunnit Guldäpplet och European Language Label. Emelie har tillsammans med Charlotta Granath skrivit boken Världen i klassrummet – från det lokala till det globala.

 

4. Vad kan fransk- och tyskundervisningen lära av sfi?
Alla språk är olika, men goda metoder för språkundervisning är ofta likartade, oavsett språk. I Sverige har vi lång erfarenhet av den andraspråksundervisning som bedrivs inom sfi, dit vuxna invandrare kommer för att lära sig svenska – vissa utan att till en början alls kunna förstå vad läraren säger.

 

 • Hur fungerar det att alltid använda målspråket i klassrummet?
 • Vilka metoder som utvecklats inom sfi skulle kunna användas för att utveckla fransk- och tyskundervisningen?

 

Ta del av en praktiknära föreläsning om framgångsrika undervisningsidéer inom sfi, som alla språklärare kan ha nytta och glädje av.

 

Sara Lövestam är författare och språkvetare. Hon syns regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon, Svenska Dagbladet och Lantzkampen i P1. Sara är också utbildad sfi-lärare med många års erfarenhet av språkundervisning för nybörjare.

 

5. Les textes littéraires dans la classe de français
Est-il possible d’utiliser des textes littéraires dans la classe de français à d’autres fins que l’apprentissage de vocabulaire et de syntaxe ? Un survol des recherches scandinaves en didactique de langues étrangères donnera des éléments de réponse, ainsi que des pistes méthodologiques. Quels textes choisir ? Discussion à partir d’un échantillon littéraire.

 

Malin Isaksson est maître de conférences et enseigne le français à l’Université d’Umeå et s’intéresse entre autres à l’enseignement de la littérature en langues étrangères.

 

6. Le français dans le monde en classe de français
Le français n’est pas parlé qu’en France, ni même que dans les pays qui apparaissent le plus fréquemment dans les manuels utilisés en Suède. Même si l’on sait que le français est présent sur les cinq continents, et en tenant compte des instructions officielles, est-il vraiment possible d’utiliser cet atout en classe de langue ? Dans ce cas, quels matériaux choisir ?

 

Charlotte Lindgren est maître de conférences en sciences de l’éducation avec spécialité en français à l’université d’Uppsala, et enseigne également le français à la même université.

 

7.  Transmettre « l’esprit à la française »
Pourquoi la culture a-t-elle une place si particulière en France ? Pourquoi est-il important d’avoir une bonne culture générale pour réussir en France ? La présentation reviendra sur cet idéal de l’honnête homme cher au philosophe René Descartes et qui a marqué l’avènement de l’esprit républicain en France.

 

Christophe Premat est maître de conférences habilité en français avec pour spécialité études culturelles à l’Université de Stockholm. Il est également professeur certifié en histoire, philosophie et sciences sociales dans le secondaire en Suède.

 

8. L’élitisme républicain fonctionne-t-il encore?
La France demeure le théâtre des passions révolutionnaires avec une culture politique de la crise (Bonnets Rouges, Gilets Jaunes, grèves…). L’une des réponses du Président Emmanuel Macron à la crise des Gilets Jaunes a été de supprimer l’ENA (École Nationale d’Administration), symbole d’une forme de népotisme républicain. La question est de savoir si la méritocratie fonctionne encore dans ce pays ou bien si chacun est condamné à s’enfermer dans sa classe sociale.

 

Christophe Premat est maître de conférences habilité en français avec pour spécialité études culturelles à l’Université de Stockholm. Il est également professeur certifié en histoire, philosophie et sciences sociales dans le secondaire en Suède.

 

 

Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Boka-tidigt-pris: 3 645 kr ex moms (gäller t.o.m. 18 mars 2023)

Ordinarie pris: 4 295 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 40–60 minuter samt dokumentation.

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 0704- 26 28 27
asa.lasson@skolporten.se